Промисловість

У квітні 2011 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 4,9%, за січень-квітень 2011 р. - 8,5%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем-квітнем 2010 р. збільшилось на 4,8%.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень-квітень 2011 р. становив 10%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 2,4%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 17%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 14,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 3,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за січень-квітень 2011 р. спостерігалось зменшення випуску продукції на 10,7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 17%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень-квітень 2011 р. одержано приріст продукції 9,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 23,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 23,2%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за 4 місяці 2011 р. збільшився на 6,4%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-квітні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 104,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 109,3%, господарствах населення - 99,4%.

Станом на 29 квітня 2011 р., за розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 8,9 млн га, що на 4,8% менше порівняно з 30 квітня 2010 р. Зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 3,2 млн га (на 5,8% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2011р. загальне поголів'я великої рогатої худоби становило 5,2 млн голів (на 5,9% менше, ніж на 1 травня 2010 р.), у тому числі корів - 2,7 млн (на 3,8% менше); свиней - 7,8 млн (на 1,3% менше), овець і кіз - 2,2 млн (на 1,8% менше), птиці всіх видів - 196,2 млн голів (на 6,4% більше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-квітень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 22%, у тому числі продукції рослинництва - на 48%, тваринництва - знизилися на 0,2%. У квітні 2011р. порівняно з березнем 2011 р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 5%, у тому числі продукції рослинництва - на 6%, продукції тваринництва - на 4%.

Будівельна діяльність

У січні-квітні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 11,7 млрд грн, що на 11,6% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у січні-квітні 2011 р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок - на 13,4%, з будівництва будівель та споруд - на 14,9%.

У січні-квітні 2011 р. збільшили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Черкаської області (в 1,7 раза більше), Київської (в 1,5 раза більше), Автономної Республіки Крим, Волинської, Донецької, Івано-Франківської та Миколаївської областей (в 1,4 раза більше).

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 23,9% - будівельниками м.Києва.

За І квартал 2011 р. введено в експлуатацію 1456,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 1,4% менше, ніж за відповідний період попереднього року (відповідно до Тимчасового порядку - 443,9 тис.м2 загальної площі житла або 30,5% загального обсягу).

Обсяги введеного житла у міських поселеннях, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 4,5%, у сільській місцевості - скоротились на 12,8%. Питома вага введеного у сільській місцевості житла зменшилась до 30,3% проти 34,3% у І кварталі 2010 р.

За рахунок коштів державного бюджету за І квартал 2011 р. введено 13,7 тис.м2 загальної площі житла, що у 23 рази більше проти відповідного періоду попереднього року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становила 0,9% загальнодержавного обсягу (у І кварталі 2010р. - 0,04%).

Транспорт

За січень-квітень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 263,1 млн т вантажів, що на 11,1% більше, ніж за січень-квітень 2010 р. Вантажооборот зріс на 8,7% і становив 138,2 млрд ткм.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 2,3 млн т, що на 3,9% менше, ніж за січень-квітень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-квітнем 2010 р. зменшилися на 5,5%, морського транспорту - на 2,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-квітень 2011 р. перевезено 52,3 млн т вантажів, що на 24,1% більше, ніж за січень-квітень 2010 р., та виконано вантажо?оборот в обсязі 11,7 млрд ткм, який зріс на 2,4%.

Магістральними трубопроводами у січні-квітні 2011 р. транспортовано 62,4 млн т вантажів, що на 4,0% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.

За січень-квітень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 27,9 тис.т вантажів, що на 5,8% більше, ніж за січень-квітень 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 116,3 млн ткм, що на 2,4% менше, ніж за січень-квітень 2010 р.

Залізничним транспортом за січень-квітень 2011 р. відправлено 135,1 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на рівні січня-квітня 2010 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд пасажирів, що на 0,6% менше, ніж у січні-квітні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,4%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-квітнем 2010 р. зросли на 18,2%.

Авіаційним транспортом перевезено 1,7 млн пасажирів, що на 29,0% більше, ніж за 4 місяці 2010 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за І квартал 2011 р. становив 18567,8 млн дол. США, імпорту - 19769,4 млн дол. Порівняно з І кварталом 2010 р. експорт збільшився на 43,1%, а імпорт - на 54,5%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1201,6 млн дол. (за І квартал 2010 р. - позитивне 180,6 млн дол.).

У І кварталі 2011 р. експорт товарів становив 15382,6 млн дол. США, імпорт - 18516,4 млн дол. Порівняно з січнем-березнем 2010 р. експорт збільшився на 49,2%, імпорт - на 58,5%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3133,8 млн дол. (за І квартал 2010 р. також від'ємне - 1372,6 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами зі 196 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36% усіх товарів, до країн ЄС - 28,3% (у І кварталі 2010 р. - відповідно 35% та 23,3%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (27,2% експортних та 43,4% імпортних поставок).

Збільшились проти І кварталу 2010 р. обсяги імпортних поставок із головних торговельних партнерів: Білорусі (на 99,7%), Російської Федерації (на 79,5%), Німеччини (на 79,2%), США (на 68,4%), Китаю (на 55,5%), Італії (на 23,7%), Польщі (на 22,2%).

У І кварталі 2011 р. експорт послуг становив 3185,2 млн дол. США, імпорт - 1253 млн дол.

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 197 країн світу.

До країн СНД було експортовано 40,2% усіх послуг, до країн ЄС - 23,9% (у І кварталі 2010 р. - відповідно 52,2% та 25,5%).

Основною країною-партнером залишається Російська Федерація, на яку припадає 36,5% від загального обсягу експорту та 13,3% - імпорту послуг.

Імпорт послуг із країн СНД становив 16,5% від загального обсягу імпорту, із країн ЄС - 58% (у І кварталі 2010 р. - відповідно 16,6% та 55,2%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-квітень 2011 р. становив 289 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-квітнем 2010 р. збільшився на 3,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-квітень 2011 р. становив 184,8 млрд грн, що на 14,9% більше обсягу січня-квітня 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-квітень 2011 р. проти січня-квітня попереднього року збільшився на 8,5% і становив 5,8 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-квітні 2011 р. становив 104,7% (у січні-квітні 2010 р. - 104,4%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-квітні 2011 р. становив 112,1% (у січні-квітні 2010 р. - 110,1%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-березні 2011 р. становив 103,4% (у січні-березні 2010 р. - 103,8%).

Доходи населення

У січні-березні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2389 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 19,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6-3,3 раза.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві - 3640 грн, Донецькій - 2795 грн, Дніпропетровській - 2568 грн, Київській - 2503 грн та Луганській - 2484 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Волинській та Чернігівській областях і не перевищував 75% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-березні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 111,1%.

У січні-березні 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 354,1 тис. сімей, що становило 90,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 311,7 тис., у сільській місцевості - 42,4 тис. сімей.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 травня 2011 р. становила 597,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у квітні 2011 р. звернулося 112,8 тис. незайнятих громадян проти 113,2 тис. у березні (у квітні 2010 р. - 103,1 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня 2011 р. становила 579,9 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 72,7% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за квітень 2011 р. скоротився і на 1 травня 2011 р. становив 2,1% населення працездатного віку.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Полтавській області (3,7%), а найнижчий - у м.Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2011 р. становила 45724,2 тис. осіб. Упродовж січня-березня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 54,3 тис. осіб, або на 4,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (58,3 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,0 тис. осіб).

Порівняно з січнем-березнем 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,8 тис. осіб, або з 5,5 до 5,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні-березні 2011 р. залишилася на рівні відповідного періоду минулого року - 10,7 живонароджених в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 16,2 до 15,9 особи.

Державний комітет статистики України