У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні — листопаді 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 98,5%.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем — листопадом 2011 р. зріс на 2,5%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 96,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,1%. 

У легкій промисловості випуск продукції скоротився на 6,1%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини темп зростання промислової продукції становив 97,6%, у целюлозно-паперовому виробництві й поліграфічній діяльності — 101,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 25,6%.

У хімічній і нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 7,6%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,4%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні — листопаді 2012 р. порівняно з січнем — листопадом 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 4,7%.

У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 5,1%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень — листопад 2012 р. становив 102,7%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільгоспвиробництва в січні — листопаді 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 95,2%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 92,8%, у господарствах населення — 97,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 91,8%, тваринництва — 103,2%.

Під урожай 2013 р. озимих на зерно та зелений корм (включно з ріпаком) посіяно на площі 9,2 млн га (на 2,5% менше, ніж торік), у т. ч. зернових озимих на зерно — 8,1 млн га (на 3,5% менше), озимого ріпаку на зерно — 1 млн га (на 7,2% більше).

За січень — листопад 2012 р. реалізовано на забій 2,7 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,7% більше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 10,7 млн тонн молока (на 2,7% більше) та 17,7 млрд шт. яєць (на 2,0% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43%, 78% та 39%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — листопад 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 7%, у т. ч. продукції рослинництва — на 3%, тваринництва — на 10%. У листопаді цього року порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільгосппродукції зросли на 3%, у т. ч. продукції рослинництва — на 4%, тваринництва — на 0,2%.

Станом на 1 грудня 2012 р. у сільгосппідприємствах (крім малих) і підприємствах зі зберігання і переробки зернових було 21,4 млн т зерна (на 27% менше проти 1 грудня 2011 р.), у т. ч. 6,5 млн т пшениці, 2,1 млн т ячменю, 11,2 млн т кукурудзи, 0,4 млн т жита. Безпосередньо в сільгосппідприємствах зберігалося 10,7 млн т зерна (на 27% менше), у т. ч. 3,1 млн т пшениці, 1,5 млн т ячменю, 4,9 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали 10,7 млн т зерна (на 27% менше), з них перші — 8,1 млн т (на 28% менше).

Будівельна діяльність

У січні — листопаді 2012 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на 54,7 млрд грн, що в порівняних цінах становить 87,9% до обсягів у відповідному періоді попереднього року. Підприємства з будівництва будівель і споруд скоротили обсяги будробіт на 14,8%, установки інженерного устаткування будівель та споруд — на 4,4%, завершення будівництва —  на 2,4%, оренди будівельної техніки з оператором — на 12,6%. Разом із тим обсяги будробіт підприємствами з підготовки будівельних ділянок зросли на 5,9%.

Збільшилися вони і підприємствами, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,1%), водних споруд (на 41,4%).

Підприємствами шести регіонів країни виконано 63,2% загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), зокрема 22,3% — будівельниками    столиці.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 79,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 13,4% та 6,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — жовтень 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 57 199 млн дол. США та 69 968,7 млн дол. і збільшилися проти січня — жовтня 2011 р. на 2,8% та 4,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12 769,7 млн дол. (за січень — жовтень 2011 р. також від’ємне —  11 378,5 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за січень — жовтень 2011 р. — 0,83).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 212 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37% усіх товарів, до країн ЄС — 24,2% (у січні — жовтні 2011р. — відповідно 38,5% та 27%).

Серед країн СНД головними торговими партнерами у січні — жовтні 2012 р. як у експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,6 раза, Казахстану — на 46,4%  Білорусі — на 16% та Індії — на 6,4%. Одночасно скоротився до Італії на 25,2%, Російської Федерації — на 9,9%, Польщі — на 6,2% .

Із країн СНД імпортовано 41,5% усіх товарів, із країн ЄС — 30,5% (у січні — жовтні 2011 р. — відповідно 45,6% та 30,9%). З країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії. Збільшилися імпортні поставки й з Білорусі на 33,1%, Китаю — на 29,5%, США — на 20,3%, Італії — на 19,4%, Польщі — на 11,3%. Одночасно зменшилися на 4,8% з Російської Федерації.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — листопад 2012 р. становив 960,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 95,6% порівняно з січнем — листопадом 2011 р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень — листопад 2012 р. становив 722,7 млрд грн, що на 15,7% більше за обсяг січня — листопада 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізосіб-підприємців) за січень — листопад 2012 р. проти січня — листопада попереднього року збільшився на 8,1% і становив 21,5 млрд грн.

Транспорт

За січень — листопад 2012 р. підприємства транспорту перевезли 707,2 млн т вантажів, або 95,5% від обсягів у січні — листопаді 2011 р. Вантажообіг становив 362,2 млрд ткм, або 93,1% від обсягу січня — листопада 2011 р.

У січні — листопаді 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 98,5% від обсягу січня — листопада 2011 р.

Водним транспортом за січень — листопад 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 7,3 млн т, або 79,6% від обсягу січня — листопада 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 74,2% від обсягів січня — листопада 2011 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень — листопад 2012 р. перевезено 164,8 млн т вантажів, що на 1,1% більше, ніж за січень — листопад 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 35,9 млрд ткм, який зріс на 2,6%.

За січень — листопад 2012 р. авіатранспортом перевезено 106,6 тис. т вантажів, що на 27,8% більше, ніж за січень—листопад 2011 р. Вантажообіг авіатранспорту становив 320,1 млн ткм, що на 5,5% менше, ніж за січень — листопад 2011 р.

За січень — листопад 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,2 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 122,6 млрд пас. км, що становить відповідно 97,8% та 99,1% від обсягів січня — листопада 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — листопадом 2011 р. зменшилося на 0,2%, при цьому відправлення пасажирів міською електричкою зросли у 5,2 раза.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) скористалися 3,2 млрд пасажирів, що становить 95,5% від обсягів перевезень пасажирів у січні — листопаді 2011 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 8,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом становили 84,1% від обсягів січня — листопада 2011 р.

Авіатранспортом перевезено 7,6 млн пасажирів, що на 9,1% більше, ніж за січень — листопад 2011 р. За січень — листопад 2012 р. міським електротранспортом перевезено 2,7 млрд пасажирів, що на 0,4% більше січня — листопада 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — листопаді 2012 р. становив 99,6% (у відповідному періоді попереднього року — 104,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,4%. Найбільше (на 26,0% та 22,6%) знизилися ціни на овочі та яйця. На 12,8—4,1% стали дешевшими цукор, рис, молоко, продукти переробки зернових, масло та сири, на 2,6—0,4% — сметана, фрукти, риба та продукти з риби, соняшникова олія. Водночас на 5,6—3,9% зросли ціни на маргарин, сало, безалкогольні напої, на 2,0—1,2% — хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 6,3% (перші на 4,5%, другі — на 8,3%).

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,5%, у  т. ч.  плата за водопостачання — на 6,5%, водовідведення — на 6,1%, квартиру — на 3,6%. Разом із тим на 1,4% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 2% відбулося переважно завдяки подорожчанню амбулаторних послуг на 3,8%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 4,1%, що зумовлено подорожчанням палива й мастил на 7,1% і транспортних послуг на 3,3%. Водночас на 0,6% подешевшали автомобілі.

Доходи населення

У січні — жовтні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2988 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 15,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата перевищила середній показник з економіки в 1,4—3,3 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну зарплату, разом із тим лише у п’яти з них оплата праці перевищила середню по країні: у м. Києві — 4534 грн, Донеччині — 3464 грн, Київщині — 3117 грн,  Дніпропетровщині — 3109 грн та Луганщині — 3059 грн. Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській та Чернівецькій областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 грудня 2012 р. становила 468,8 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у листопаді звернулося 145,1 тис. незайнятих громадян проти 123,1 тис. у жовтні цього року.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 10,4% і на 1 грудня 2012 р. становила 441,3 тис. осіб, або 25,8% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу із безробіття отримували 74,3% осіб, які мали статус безробітного. Раніше місця робітників займали 45,6% безробітних, посади службовців — 37,9%, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за листопад зріс на 0,2 в. п. і на 1 грудня цього року становив 1,6% населення працездатного віку.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2012 р. становила 45 560,3 тис. осіб. Упродовж січня — жовтня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 73,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,9 особи. Разом із тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (113,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (40,1 тис. осіб).

Порівняно з січнем — жовтнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 23,2 тис. осіб, або з 3,6 до 3,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,9 до 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність у розрахунку на 1000 наявного населення залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 14,5%.

Державна служба  статистики України