Промисловість

У січні–листопаді 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. індекс промислової продукції становив 89,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 12,3%.  За січень–листопад 2014 р. видобуто 18,1 млрд м3 природного газу, 1,9 млн т сирої нафти та вироблено (видобуто) 63,1 млн т концентратів залізорудних неагломерованих, 42,1 млн т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 80,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 14,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 79%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 6,1%. Вироблено 165,2 млрд кВт.год електроенергії, у т.ч. тепловими електростанціями – 75,2 млрд кВт.год, атомними – 80,1 млрд кВт.год. 

Сільське господарство

У січні–листопаді п.р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом  2013 р. становив 105,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 107,8%, у господарствах населення – 101,8%.  Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 106,1%, продукції тваринництва – 102,4%.

Рослинництво. Під урожай  2015 р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 9,0 млн га (на 7,3% більше, ніж торік), у т.ч. зернові на зерно – 8,0 млн га (на 8,8% більше), ріпак озимий на зерно – 0,9 млн га (на 4,6% менше).

Тваринництво. За січень–листопад п.р. реалізовано на забій 2,9 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,2% більше порівняно з відповідним періодом 2013 р., вироблено 10,6 млн т молока (на 0,5% більше) та 18,6 млрд шт. яєць (на 5,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 39%, 77% та 37%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад п.р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 12%, у т.ч. рослинництва – на 14%, тваринництва – на 9%.

На 1 грудня 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 30,9 млн т зерна (на 14% більше, ніж на 1 грудня 2013 р.). Запаси насіння соняшнику становили 6,1 млн т (на 16% менше, ніж на 1 грудня 2013 р.).

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2014 р. підприємствами та організаціями держави за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 135,5 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 23,0% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,8% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 11,6%.

Будівництво

У січні–листопаді 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт  на  суму 44,2 млрд грн.  Індекс  будівельної  продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 80,7%.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконано 64,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень–жовтень 2014 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 46 170,3 млн дол. США та 45 601,1 млн дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2013 р. експорт скоротився на 9,4% (на 4 810,5 млн дол.), імпорт – на 27% (на 16 896,2 млн дол.). Позитивне сальдо становило 569,2 млн дол. (за 10 місяців 2013 р. від’ємне – 11 516,5 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,01 (за 10 місяців 2013 р. – 0,82).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 14 703,3 млн дол., або 31,8% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 1342 млн дол., або на 10% (у січні–жовтні 2013 р. – 13 361,3 млн дол., або 26,2%). 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 17 395,4 млн дол., або 38,1% від загального обсягу, та зменшився проти відповідного періоду 2013 р. на 4316,4 млн дол., або на 19,9% (за 10 місяців 2013 р. обсяг імпорту становив відповідно 21 711,8 млн дол. та 34,7%).

Проти відповідного періоду 2013 р. імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі на 11,7% та Угорщини на 0,8%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився з Росії на 41,2%, Китаю — на 29,3%, США — на 29,2%, Італії — на 23,3%, Польщі — на 22,2% та Німеччини — на 20,4%.

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (жовтень 2014 р. до жовтня 2013 р.) в експорті сттановив 94,1%, в імпорті – 97,6%.

В Україну за 10 місяців 2014 р. надійшло іноземної давальницької сировини на 2610 млн дол. (менше на 9,9% порівняно з січнем–жовтнем  2013 р.). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 3648 млн дол. (менше на 12,2%).

Експорт давальницької сировини становив 45,9 млн дол. (на 35,9% менше обсягу 10 місяців 2013 р.). У той же час до України імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 94,7 млн дол. (більше на 0,7%).

Імпорт гуманітарної допомоги становив 71,2 млн дол. (більше у 2,1 раза порівняно з січнем–жовтнем 2013 р.). 

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–листопад 2014 р. становив 899,8 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–листопадом 2013 р. становив 85,5%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2014 р. становив 811,1 млрд грн, що становив 92,5% обсягу січня–листопада 2013 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–листопад 2014 р. проти січня–листопада попереднього року зменшився на 11,5% і становив 19,2 млрд грн.

Транспорт

За січень–листопад 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 619,7 млн т вантажів, що становило 91,5% від обсягу січня–листопада 2013 р. Вантажооборот становив 310,4 млрд ткм, або 90,9% від обсягу січня–листопада 2013 р.

У січні–листопаді 2014 р. перевезення вантажів залізницями скоротилися на 10,1% від обсягу січня–листопада 2013 р., у т.ч. відправлення вантажів – на 11,3%. Водним транспортом за січень–листопад 2014 р. перевезено вантажів у обсязі 5,6 млн т, що на 3,8% більше, ніж за січень–листопад 2013 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2014 р. перевезено 166,2 млн т вантажів, що на 1,6% більше, ніж за січень–листопад 2013 р., та виконано вантажооборот в обсязі 34,6 млрд ткм, який зменшився на 4,4% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Магістральними трубопроводами у січні–листопаді 2014 р. транспортовано 90,4 млн т вантажів, що становило 81,5% від обсягу транспортування вантажів у січні–листопаді 2013 р. Перекачка нафти скоротилася на 3,4%, аміаку – на 7,0%, газу – на 21,5%. Транзит аміаку зріс на 7,6%. Транзит нафти зменшився на 2,7%, газу – на 25,0%.

За січень–листопад 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 71,6 тис. т вантажів, що на 14,9% менше, ніж за січень–листопад 2013 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 216,9 млн ткм, що на 12,2% менше, ніж за січень–листопад 2013 р.

За січень–листопад 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,4 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 98,1 млрд пас.км, що становить відповідно 95,0% та 88,3% від обсягів січня–листопада 2013 р.

Фінанси підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, бюджетних установ) за січень–вересень 2014 р. є негативним і становить 168,0 млрд грн збитків (за аналогічний період минулого року цей показник був позитивним і становив 24,1 млрд грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 55,8%, отримано 215,5 млрд грн прибутку, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–вересень 2013 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2014 р. становив 121,2% (у відповідному періоді попереднього року – 100,0%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 32,6%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 69,3%, природний газ – на 62,8%, водопостачання – на 47,4%, гарячу воду, опалення – на 42,0%, тверде паливо – на 30,5%, скраплений газ – на 22,7% та електроенергію – на 11,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2014 р. становив 131,8% (у відповідному періоді попереднього року – 101,0%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–жовтні 2014 р. становив 112,1% (у відповідному періоді попереднього року – 101,3%).

Доходи населення

У січні–жовтні 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 5,3% і становив 3421 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 95,0%.

Упродовж січня–жовтня 2014 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась у 2,9 раза, або на 1452,8 млн грн, і на 1 листопада становила 2205,8 млн грн, що дорівнює 7,0% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2014 р.

У січні–жовтні 2014 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 693,4 тис. сімей, що становило 80,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях — 540,4 тис., у сільській місцевості — 153,0 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2014 р. становила 76,8 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в жовтні 2014 р. становив 218,4 грн.

Крім того, 230,2 тис. сімей (91,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 48,5 тис. сімей, у сільській місцевості — 181,7 тис. сімей. Середній розмір призначеної у жовтні 2014 р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 916,2 грн.

У січні–жовтні 2014 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 28,7 млрд грн (99,8% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Упродовж січня–листопада 2014 р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1340,1 тис. осіб, що на 11,6 тис., або на 0,9%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, зменшилася на 8,1 тис., або на 15,1%, і на кінець листопада 2014 р. становила 45,5 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилось із 75 осіб на кінець жовтня до 99 осіб на кінець листопада п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник збільшився на 33 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–листопаді п.р. було працевлаштовано 471,2 тис. осіб, або понад третину громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у т.ч. у листопаді п.р. – 32,1 тис. осіб, що на 40,9% менше, ніж у жовтні п.р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2014 р., становила 323,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1 182 грн, що на 3,0% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1 218 грн).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2014 р. становила 42 965,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2014 р. чисельність населення зменшилася на 108,0 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,0 особи.

Народжуваність залишилася на рівні відповідного періоду минулого року – 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність збільшилася з 14,6 до 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя