У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні–лютому 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 2%. Зростання випуску продукції спостерігалось у добувній, хімічній та нафтохімічній промисловості, машинобудуванні, виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем–лютим 2011 р. зріс на 3,4%.

У переробній промисловості приріст виробництва становив 0,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився  на 0,5%.

У легкій промисловості виробництво продукції зменшилося на 10,6%. В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп зростання випуску продукції становив 96,2%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 96,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зменшився на 7,2%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції — 9,3%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 91,3%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні–лютому 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалося зменшення випуску продукції на 2,7%.

У машинобудуванні випуск продукції зріс на 5,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень–лютий 2012 р. становив 107,8%.

Сільське  господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–лютому 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 100,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах —101,8%, у господарствах населення — 99,1%.   

За січень–лютий  ц.р. реалізовано на забій 497 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,3% менше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 1,2 млн т молока (на 3,8% більше) та 2,7 млрд шт. яєць (на 0,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 49%, 71% та 26%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 10%, у т.ч. продукції тваринництва — на 25%, рослинництва — знизилися на 11%.

Станом на 1 березня 2012 р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 21,0 млн т зерна (на 69% більше проти 1 березня 2011 р.), у т.ч. 8,1 млн т пшениці, 2,1 млн т ячменю, 9,7 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 9,9 млн т зерна (на 78% більше), у т.ч. 3,7 млн т пшениці, 1,4 млн т ячменю, 4,0 млн т кукурудзи, 0,1 млн т жита.

Будівельна  діяльність

У січні–лютому 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 5,6 млрд грн, що у порівнянних цінах становить 99,5% до обсягів будівництва  у відповідному періоді попереднього року.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють  будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 76,2%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва будівель (на 1,9%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 11,7%), монтажу та встановлення збірних конструкцій (на 20,8%).

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 26,5%), підприємства, що займаються будівництвом місцевих і магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (відповідно на 4,0% і 1,1%).

Підприємствами 5 регіонів країни виконано 65% загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей), зокрема 26,1% — будівельниками столиці.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2012 р. експорт товарів становив 5326,7 млн дол. США, імпорт —5385,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2011 р. експорт збільшився на 14,5%, імпорт — на 6%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 58,7 млн дол. (за січень 2011 р. також від’ємне — 429,4 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 174 країн світу.

До країн СНД було експортовано 34,7% усіх товарів, до країн ЄС — 23,2% (у січні 2011р. — відповідно 33,7% та 28,9%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,4% експортних та 40,7% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів майже до всіх основних країн-партнерів: Казахстану — у 2,4 раза, Єгипту — на 99,6%, Лівану — на 69,8%, Російської Федерації — на 12,8%, Індії — на 12,2%. До Італії та Туреччини експорт скоротився на 12,7% та 3% відповідно.

Із країн СНД імпортовано 48,6% усіх товарів, із країн ЄС — 27% (у  січні 2011 р. — відповідно 55,5% та 23,9%).

Збільшилися проти січня 2011 р. імпортні поставки з Білорусі — у 2,1 раза, США — на 88,1%, Італії — на 52,2%, Німеччини — на 18,5%, Польщі — на 18%, Китаю — на 17,7%. Поставки з Російської Федерації зменшилися — на 15,4%.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–лютий 2012 р. становив 135,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–лютим 2011 р. збільшився на 0,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2012 р. становив 100,9 млрд грн, що на 14,6% більше обсягу січня–лютого 2011р. 

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–лютий 2012 р. проти січня–лютого попереднього року збільшився на 8% і становив 3,1 млрд грн.

Транспорт

За січень–лютий 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 122,6 млн т вантажів, що на 1,4% менше від обсягу перевезень вантажів за січень–лютий 2011 р. Вантажообіг зменшився на 5,6% і становив 63,7 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–лютим 2011 р. зменшилося на 1,2%, у т.ч. відправлення вантажів — на 2,6%.

Водним транспортом за січень–лютий 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 0,6 млн т, що на 33,3% менше, ніж за січень–лютий 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом скоротилися на 37,4% порівняно з січнем–лютим 2011 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 0,8% і становив 23,8 млн т. Переробка вантажів внутрішнього сполучення збільшилася на 2,8%, експортних — на 21,3%. Переробка імпортних вантажів скоротилася на 7,0%, транзитних — на 28,6%. Кількість оброблених суден — закордонних та інфрахт — скоротилася на 10,7% і становила 2,2 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2012 р. перевезено 24,2 млн т вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень–лютий  2011р., та виконано вантажообіг в обсязі 5,3 млрд ткм, який зріс на 4,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень–лютий 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 19,9 тис. т вантажів, що на 60,0% більше, ніж за січень–лютий 2011 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 61,2 млн ткм, що на 28,1% більше, ніж за  січень–лютий 2011р.

Послугами пасажирського транспорту в січні–лютому 2012 р. скористалися 1,1 млрд пасажирів, що на 3,4% менше, ніж за січень–лютий 2011 р. Пасажирська робота зросла на 0,9% і становила 18,5 млрд пас. км.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2012 р. відправлено 65,8 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 1,9% більше, ніж за січень–лютий 2011 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 10,0%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–лютим 2011 р. зменшилися на 14,2%.

Авіаційним транспортом перевезено 0,9 млн пасажирів, що на 15,7% більше, ніж за січень–лютий 2011 р. За січень–лютий 2012 р. міським електротранспортом перевезено 450,3 млн пасажирів, що на 2,8% більше порівняно з січнем–лютим 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2012 р. становив 100,4% (у січні–лютому 2011 р. — 101,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,5%. Найбільше (на 7,7% та 5,1%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,5 —0,2% зросли в ціні яловичина, маргарин, риба та продукти з риби, сири, птиця та макарони.

Разом з цим на 9,8 — 4,1% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. На 2,0 — 0,6% подешевшали продукти переробки зернових, олія та свинина.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,2%, що головним чином спричинене подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,8%, у т.ч. плата за квартиру — на 2,7%, каналізацію — на 2,1%, водопостачання — на 1,8%, гарячу воду, опалення — на 1,0%,

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,5% в основному зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг (на 0,9%). Крім того, на 0,4% зросли ціни на фармацевтичну продукцію та санаторно-курортні послуги.

Доходи населення

У січні 2012 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2722 грн і порівняно з січнем 2011 року збільшився на 18,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належать: авіаційний транспорт, фінансова діяльність і добування паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,8–3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у сільському господарстві.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4148 грн, Донецькій — 3151 грн, Дніпропетровській —2860 грн, Луганській — 2842 грн та Київській — 2829 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Волинській та Чернівецькій областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. становив 114,4%.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 березня 2012 р. становила 563,9 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у лютому 2012 р. звернулося 101,9 тис. незайнятих громадян проти 115,1 тис. у січні ц.р. (у лютому 2011 р. — 112,4 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 4,9% і на 1 березня 2012 р. становила 546,6 тис. осіб, або 31,9% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 75,8% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за лютий зріс на 0,1 в.п. і на 1 березня ц.р. становив 2,0% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зріс на 0,1 в.п. і становив 3,0%, у міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця — 1,5% населення працездатного віку.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Черкаській області (3,7%), а найнижчий — у м. Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2012 р. становила 45617,5 тис. осіб. Упродовж січня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 16,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становила 4,2 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (18,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (2,0 тис. осіб).

Порівняно з січнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,9 тис. осіб, або з 5,1 до 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Народжуваність зросла з 10,6 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,7 до 15,4 особи.

Державна служба статистики