Промисловість

У січні-серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 8,9%. Зростання випуску продукції спостерігалося майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем-серпнем 2010р. збільшилося на 6,4%.

У переробній промисловості приріст виробництва становив 10,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 3,4%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 11,3%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 12,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — на 1,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за підсумками січня-серпня 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 5,7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 19,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 12,9%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за підсумками 8 місяців 2011 р. одержано приріст продукції 12,3%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 21%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень-серпень 2011 р. збільшився на 6,9%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні-серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 110,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах — 112,2%, господарствах населення — 109,2%.

За січень-серпень 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. склав 117,6%, у тому числі в аграрних підприємствах — 116,8%, у господарствах населення — 118,2%.

Станом на 1 вересня 2011 р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 11,4 млн.га, що становить 72,6% до площ, посіяних під урожай поточного року; намолочено 34,7 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 21,0% більше, ніж було зібрано торік, при середній урожайності 30,4 ц з 1 га обмолоченої площі (на 6,2 ц більше).

На початок вересня 2011 р. зафіксовано низькі темпи збирання соняшнику (65% площі попереднього року), що призвело до скорочення на третину загального виробництва цієї культури (зібрано 0,2 млн т), при середній урожайності 17,1 ц з 1 га (торік — 16,7 ц).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва у січні-серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,8%, у тому числі в аграрних підприємствах — 107,7%, у господарствах населення — 99,0%.

Будівельна діяльність

У січні-серпні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 32,2 млрд грн, що на 13,0% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у січні-серпні 2011 р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок — на 12,5%, з будівництва будівель та споруд — на 14,9%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 85,3%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (у 1,6 раза більше), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (у 1,5 раза більше) та магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (у 1,2 раза більше). 

Транспорт

За січень-серпень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 526,9 млн т вантажів, що на 8,8% більше, ніж за січень-серпень 2010 р. Вантажооборот зріс на 8,2% і становив 280,9 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-серпнем 2010р. зросло на 8,2%, у тому числі відправлення вантажів — на 8,7%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 6,2 млн т, що на 8,1% менше, ніж за січень-серпень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-серпнем 2010 р. зменшилися на 11,4%, морського транспорту — на 3,1%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 25,4%, морським — на 5,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-серпень 2011 р. перевезено 113,2 млн т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за січень-серпень 2010 р., та виконано вантажооборот в обсязі 24,9 млрд ткм, який зріс на 0,8%.

За січень-серпень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 59,1 тис.т вантажів, що на 9,4% більше, ніж за січень-серпень 2010р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 245,7 млн ткм, що на 3,2% більше, ніж за  січень-серпень 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні-серпні 2011 р. скористалися 4,6 млрд пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень-серпень 2010 р. Пасажирська робота зросла на 3,1% і склала 90,3 млрд пас.км.

Залізничним транспортом за січень-серпень 2011 р. відправлено 290,5 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,2% більше, ніж за січень-серпень 2010 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,8%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-серпнем 2010 р. зросли на 7,7%.

Зовнішня торгівля товарами

У січні-липні 201 1р. експорт товарів становив 38208,8 млн дол. США, імпорт — 44874,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт збільшився на 40%, імпорт — на 46,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6665,8 млн дол. (за січень-липень 2010 р. також від’ємне — 3293,6 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 213 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,7% усіх товарів, до країн ЄС — 28,5% (у січні-липні 2010р. — відповідно 35,5% та 24,8%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (28,8% експортних та 37,9% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі — на 89,6%, Китаю — на 73,8%, Російської Федерації — на 59,3%, Італії — на 42,3%, Індії — на 41,4%, Туреччини — на 34,7%, Білорусі — на 14,5%.

Із країн СНД імпортовано 46,6% усіх товарів, із країн ЄС — 30,3% (у  січні-липні 2010 р. — відповідно 43,7% та 31,5%).

Збільшилися проти січня-липня 2010 р. обсяги імпортних поставок від головних торговельних партнерів: Білорусі (на 71,9%), США (на 65,7%), Німеччини (на 59%), Російської Федерації (на 51,8%), Італії (на 45,6%), Китаю (на 41,1%), Польщі (на 18,7%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-серпень 2011 р. становив 677,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-серпнем 2010р. збільшився на 0,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-серпень 2011 р. становив 420,7 млрд грн, що на 15,2% більше обсягу січня-серпня 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-серпень 2011 р. проти січня-серпня попереднього року збільшився на 12,7% і становив 13,5 млрд грн.

Фінанси

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень-липень 2011 р. становив 52,9 млрд грн, що в 1,9 раза більше, ніж за січень-липень 2010 р.  

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 57,7%, отримано 112,7 млрд грн прибутку, що на 28,4% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Протягом січня-липня 2011 р. збитково працювало 42,3% підприємств, що на 3,3 відсоткового пункта менше, ніж у січні-липні 2010 р. Цими підприємствами отримано 59,8 млрд.грн. збитків, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2010 року.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-серпні 2011 р. становив 104,1% (у січні-серпні 2010 року — 104,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%. Найбільшого (на 20,0%) підвищення зазнали ціни на продукти переробки зернових. На 13,2-6,2% зросли в ціні цукор, олія, яловичина, хліб, свинина, макаронні вироби, маргарин, риба та продукти з риби, фрукти. Разом з цим суттєво (на 32,5% та 25,0%) подешевшали овочі та яйця; на 9,6-4,5% знизилися ціни на молоко, тваринні жири, масло та сири.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні-серпні 2011 р. становив 116,3% (у січні-серпні 2010 року — 115,1%).

У добувній промисловості ціни зросли на 22,7%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води — на 22,4%, переробній промисловості — на 13,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-липні 2011 р. становив 112,1% (у січні-липні 2010 року — 110,7%).

Найбільше зростання цін (на 13,9-12,7%) зафіксовано у будівництві об’єктів сільськогосподарського призначення, переробної та добувної промисловості, транспорту та зв’язку.

Доходи населення

У січні-липні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2531 грн. і порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 18,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5-3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, готелях та ресторанах, обробленні деревини та виробів з деревини і не перевищував 68% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-липні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010р. становив 107,6%.

Упродовж січня-липня 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 3,9%, або на 47,6 млн.грн., і на 1 серпня становила 1170,5 млн грн, що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2011 р.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 вересня 2011 р. становила 448,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у серпні 2011 р. звернулося 86,4 тис. незайнятих громадян проти 92,7 тис. у липні (у серпні 2010 р. —    97,0 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 вересня 2011 р. становила  432,4 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 71,8% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за серпень 2011 р. скоротився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 вересня 2011 р. становив 1,6% населення працездатного віку.

За сприяння державної служби зайнятості у серпні 2011 р. було праце-влаштовано 56,8 тис. осіб проти 63,6 тис. у липні 2011 р. (у серпні 2010 р. — 58,1 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб половину становили жінки або молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з липнем 2011 р. скоротився на 0,5 відсоткового пункта і в серпні становив 9,9%.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2011 р. становила 45670,0 тис. осіб. Упродовж січня-липня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 108,5 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,1 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (118,3 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (9,8 тис. осіб).

Порівняно з січнем-липнем 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,5 тис. осіб, або з 4,6 до 4,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 10,7 до 10,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,3 до 15,0 особи.

У січні-липні 2011 р. у 21 регіоні України зафіксовано міграційний приріст населення, у 6 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба
статистики України