Промисловість

У січні — серпні 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го індекс промислової продукції становив 92,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,7%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,4%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,1%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 89,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 15,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 3,1%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 88,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 79,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 3,3%.

Сільське господарство

У січні—серпні поточного року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 106,3%, зокрема: в аграрних підприємствах — 107,1%, у господарствах населення — 105,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 108,5%, продукції тваринництва — 102,9%.

Порівняно з початком вересня 2013-го: виробництво картоплі (16,7 млн т) збільшилося на 15,1% (за рахунок підвищення урожайності до 177 ц з 1 га проти 152 ц торік), виробництво овочів відкритого ґрунту (4,7 млн т) зросло на 2,9% (насамперед завдяки збільшенню їх урожайності з 1 га на 4,7%); виробництво плодоягідної продукції (947 тис. т) — скоротилося на 8,6% (за рахунок зниження врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці на 8,5%).

За січень — серпень нинішнього року реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,8% більше порівняно з відповідним періодом 2013 року, вироблено 7,8 млн т молока (на 0,8% більше) та 14,2 млрд яєць (на 7,8% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37%, 77% та 37%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го зросли на 12,2%, зокрема: продукції рослинництва — на 9,5%, тваринництва — на 14,7%.

Будівництво

У січні — серпні 2014 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 29,7 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — серпні поточного року порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 84,4%.

Будівництво будівель скоротилося на 15,6%, у тому числі нежитлових — на 29,2%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 7,3%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 15,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 84,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,3% та 7,4% відповідно.

Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконали 65,5% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — липень 2014 року обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 33 428,6 млн дол. США та 32 548,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2013-го експорт скоротився на 5,3%, імпорт — на 20,5%. Позитивне сальдо становить 880,4 млн дол. (за січень — липень 2013 року від’ємне — 56 38,9 млн дол.)

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,03 (за січень — липень 2013 року — 0,86).

Зовнішньоторговельні операції проводили з партнерами із 208 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 32,6% загального обсягу експорту, до інших країн — 67,4% (за січень — липень 2013 року — 26,9% та 73,1% відповідно).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали в Польщу, Італію, Угорщину, Німеччину, Нідерланди, Іспанію та Чехію.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився в Єгипет на 34,7%, Польщу — на 22,1%, Італію — на 13,9%, Німеччину — на 7%, Китай та Угорщину — на 3,4%. Водночас скоротився на 23,7% в Росію, на 14,5% — в Білорусь, на 2,2% — в Індію.

Питома вага країн Європейського Союзу в імпорті товарів порівняно з січнем—липнем 2013 року становила 36,2% загального обсягу, з інших країн — 63,8% (у січні — липні 2013-го — 35,7% та 64,3% відповідно).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини, Румунії та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Росії, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Індії.

Імпорт товарів серед найбільших країн-партнерів збільшився проти відповідного періоду попереднього року тільки з Білорусі (на 14,6%). Зменшились поставки з Китаю на 31,3%, Туреччини — на 27,1%, Німеччини — на 26,5%, США — на 26,2%, Франції — на 24,1%, Росії — на 20,7%, Польщі — на 20,1%, Італії — на 18,4% та Угорщини — на 4,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — серпень 2014 року становив 616,8 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем — серпнем 2013-го становив 86,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2014 року становив 569,6 млрд грн, що становить 96% обсягу січня — серпня 2013-го.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами і напоями, за січень — серпень 2014 року становив 276,7 млрд грн, що в порівнянних цінах на 5,8% менше обсягу січня — серпня 2013-го.

Транспорт

За січень — серпень 2014 року підприємства транспорту перевезли 458,4 млн т вантажів, що становить 95,9% обсягу січня — серпня 2013-го. Вантажооборот становив 231,8 млрд ткм, або 96,2% обсягу січня — серпня 2013-го.

У січні — серпні 2014 року перевезення вантажів залізницями скоротилися на 5,9% обсягу січня — серпня 2013-го р., зокрема відправлення вантажів — на 5,6%.

Водним транспортом за січень — серпень 2014 року перевезено вантажів у обсязі 3,6 млн т, що на 9,7% більше, ніж за січень — серпень 2013-го. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 11,3% від обсягів січня — серпня 2013-го.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2014 року перевезли 120,8 млн т вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень — серпень 2013-го, та виконано вантажообіг в обсязі 25,2 млрд ткм, який зменшився на 0,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень — серпень 2014 року авіаційним транспортом перевезено 47,8 тис. т вантажів, що на 22,6% менше, ніж за січень — серпень 2013-го.

За січень — серпень 2014 року послугами пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 71,4 млрд пас. км, що становить відповідно 95,3% та 88,2% обсягів січня — серпня 2013 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — серпнем 2013-го зменшилося на 3,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,0 млрд пасажирів, що на 6,5% менше обсягів перевезень пасажирів у січні — серпні 2013-го. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 6,4%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 22,5% порівняно з січнем — серпнем 2013-го, зокрема закордонні перевезення зросли на 10,9%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 22,1%. Авіаційним транспортом перевезено 4,5 млн пасажирів, що на 8,2% менше, ніж за січень — серпень 2013-го.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2014 року становив 112,9% (у відповідному періоді попереднього року — 99,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 12,2%. Найбільше (на 54,7%) зросли ціни на фрукти. На 38,1—24,8% стали дорожчими рис, цукор, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби; на 16,2—12,2% — м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, безалкогольні напої, хліб, соняшникова олія. Водночас суттєво (на 29,5%) знизилися ціни на овочі та яйця 4,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 14,8%, зокрема алкогольні напої — на 17,3%, тютюнові вироби — на 13,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 22,3%, що зумовлено підвищенням плати за природний газ на 62,8%, каналізацію на 60,3%, водопостачання на 42,3%, електроенергію на 11,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 18,8% в основному зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 29,3%. Крім того, на 9,7% стали дорожчими амбулаторні послуги, на 8,7% — послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 31,6% пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 51,7%, автомобілів на 41,0% та транспортних послуг на 17,9%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 13,2%, що насамперед відбулося через подорожчання туристичних послуг на 69,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — серпні 2014 року становив 124,4% (у відповідному періоді попереднього року — 101,9%).

Доходи населення

У січні — липні 2014 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013-го збільшився на 5,0% і становив 3395 грн (дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені).

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5 —3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації харчування, сільському господарстві, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги він не перевищував 70% середнього по економіці.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 5241 грн, Донецькій області — 3766 грн, Дніпропетровській — 3541 грн та Київській — 3404 грн. Найнижчий рівень заробітної плати в Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській та Волинській областях, який не перевищував 77% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — липні 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 98,3%.

Ринок праці

Упродовж січня — серпня 2014 року статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1073,0 тис. осіб, що на 15,0 тис., або на 1,4%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж серпня 2014 року на 1,7% і на кінець місяця становила 426,1 тис. осіб (у зазначеній кількості безробітних дані по Луганській області враховано на кінець липня поточного року). Допомогу по безробіттю отримували 78,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець серпня 2014 року становив 1,6% населення праце­здатного віку, у сільській місцевості — 1,9%, у міських поселеннях — 1,5%. Найвищим цей показник був у Житомирській і Черкаській областях (по 2,5%), а найнижчим — в Одеській області (0,7%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в серпні 2014-го порівняно з липнем збільшилася на 6,1 тис., або на 12,5%, і на кінець місяця становила 54,8 тис.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2014 року становила 42 981,9 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2014 р. чисельність населення зменшилася на 91,3 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (103,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (11,9 тис. осіб).

Порівняно з січнем — липнем 2013 року обсяг природного скорочення збільшився на 0,3 тис. осіб, водночас його рівень не змінився і становив 4,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність збільшилася з 10,7 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 14,8 до 15,2 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба
статистики України

Примітка.У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.