Промисловість

У січні — травні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 0,7%. Зростання випуску продукції спостерігалось у добувній промисловості, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, хімічній та нафтохімічній промисловості, машинобудуванні, виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості  обсяг виробництва продукції порівняно з січнем — травнем 2011р. зріс на 2,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,7%.

У легкій промисловості виробництво продукції зменшилося на 9,7%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини індекс промислової продукції становив 95,9%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 97,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зменшився на 18%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції — 10,8%.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 95,1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні — травні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалося зменшення випуску продукції на 1,6%,

У машинобудуванні випуск продукції зріс на 2,2%, зокрема на підприємствах з випуску апаратури для радіо, телебачення та зв’язку — на 54,5%, залізничного рухомого складу — на 17,8%, механічного устаткування — на 3,5%, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва — на 1,4%. Скоротились обсяги продукції у виробництві машин та устаткування для сільського та лісового господарства (на 32,2%) і для металургії (на 4%), електричних машин та устаткування (на 5,2%), автомобільного транспорту (на 7,9%).

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень —травень 2012 р. становив 103,8%. Вироблено 85,3 млрд кВтгод електроенергії, зокрема тепловими електростанціями — 41,4 млрд кВт год, атомними — 38,6 млрд кВтгод.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільгоспвиробництва у січні — травні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 101,5%, зокрема в агропідприємствах — 104,0%, у господарствах населення — 99,8%.

За розрахунками, станом на 1 червня цього року ярі культури посіяно на 19,3 млн га (на 10,8% більше порівняно з початком червня 2011 р.), з яких 8,3% — площі пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах.

Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власної виробленої продукції за січень — травень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 45%.

Середні ціни продажу агропродукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — травень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 7%.

Будівельна діяльність

У січні — травні 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на 19,4 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 100,3% обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Зросли обсяги будробіт, виконаних підприємствами з будівництва будівель та споруд, на 0,3%, з установлення інженерного устаткування будівель та споруд — на 4,9%, з оренди будтехніки з оператором — на 13,4%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються зведенням будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 79,3%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 23,7%) і виконують будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 9,1%).

Зовнішня торгівля товарами

У січні — квітні 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 21 959,5 млн дол. США та 26 342,6 млн дол. і збільшилися порівняно з відповідним періодом 2011 року на 4,8% та 6,2%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4383,1 млн дол. (за січень — квітень 2011 р. також негативне — 3862,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,83 (за січень — квітень 2011 р. — 0,84).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 199 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,6% усіх товарів, до країн ЄС — 24,1% (у січні — квітні 2011 р. — відповідно 36,6% та 28,8%).

Із країн СНД імпортовано 42,9% усіх товарів, із країн ЄС — 30,5% (у січні — квітні 2011 р. — відповідно 48,4% та 28,7%).

Транспорт

За  січень — травень  2012 р.  підприємствами  транспорту  перевезено 318,3 млн т вантажів, що становить  96,2% обсягу перевезень вантажів у січні — травні 2011 р. Вантажооборот становив 163,5 млрд ткм, або 91,0% обсягу січня — травня 2011 р.

У січні — травні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становило 99,9% обсягів січня — травня 2011 р., зокрема відправлення вантажів — 99,8%.

Водним транспортом за січень — травень 2012 р. перевезено вантажів обсягом 2,2 млн т, або 69,6% обсягу січня — травня 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 74,3% обсягів січня — травня 2011 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 0,9% і становив 65,4 млн т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 18,5%. Переробка імпортних вантажів скоротилася на 3,2%, транзитних — на 21,3%, внутрішнього сполучення — на 44,4%. Кількість оброблених суден — закордонних та інфрахт — скоротилася на 8,2% і становила 6,3 тис. од.

Магістральними трубопроводами у січні — травні 2012 р. транспортовано 61,4 млн т вантажів, що становить 81,9% обсягу транспортування вантажів у січні — травні 2011 р. Перекачка газу скоротилася на 16,5%, аміаку — на 8,9%, нафти — на 28,9%. Транзит газу зменшився на 23,6%, нафти — на 18,9%, аміаку — на 16,6%.

За січень — травень 2012 р. авіатранспортом перевезено 47,2 тис. т вантажів, що на 30,2% більше, ніж за січень — травень 2011 р. Вантажооборот авіатранспорту становив 150,8 млн ткм, що на 1,2% більше, ніж за  січень — травень 2011 р.

Відправлення пасажирів залізницею (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — травнем 2011 р. зросло на 0,6%. Послугами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) скористалися до 1,4 млрд пасажирів, що становить 90,8% обсягів перевезень пасажирів у січні — травні 2011 р. Авіатранспортом перевезено 2,6 млн пасажирів, що на 8,3% більше, ніж за січень — травень 2011 р.

Фінанси

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих, с/г підприємств і бюджетних установ) за січень — березень 2012 р. становив 8,5 млрд грн проти 12,6 млрд грн за аналогічний період 2011 року.

 Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 55,4%, отримано 49,5 млрд грн прибутку, що на 6,4% більше, ніж за січень — березень 2011 року.

Протягом січня — березня 2012 р. збитково працювало 44,6% підприємств, що на 2,3 в.п. менше, ніж у січні — березні 2011 р. Цими підприємствами отримано 41,0 млрд грн збитків, що на 21,1% більше, ніж у відповідний період торік.

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — травні 2012 р. становив  100,4% (у відповідному періоді попереднього року  — 105,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%. Найбільше  (на 35,5%) знизилися ціни на яйця. На 9,8—8,2% стали дешевшими цукор, молоко, рис; на 4,2—0,9% — масло, продукти переробки зернових, сири, сало, соняшникова олія та овочі.

Водночас на 15,0% зросли ціни на фрукти. На 2,5—0,4% стали дорожчими безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, маргарин, макаронні вироби, кисломолочна продукція.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 3,8%, головним чином за рахунок тютюнових виробів, які стали дорожчими на 5,2%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,5%, зокрема  плата за водопостачання — на 6,4%, водовідведення — на 5,7%, квартиру — на 2,8%. Водночас на 0,4% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 2,1% та амбулаторних послуг на 2,0%.

Ціни на транспорт загалом зросли на 4,4%, що зумовлено передусім подорожчанням пального та мастил на 8,6%. Крім того, зросла вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 2,8% та залізничним пасажирським транспортом на 2,3%. Водночас на 0,4% подешевшали автомобілі.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — травні 2012 р.  становив 105% (у січні — травні 2011 р. — 115%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 16,9%, переробній промисловості — на 2,6%. У добувній промисловості відбулося зниження цін на 1,8%.

Доходи населення

У січні — квітні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2847 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 17,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4-3,2 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах.

Індекс реальної зарплати у січні — квітні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 114,9%.

Упродовж січня — квітня 2012 р. загальна сума заборгованості з виплати зарплати збільшилася на 3,8%, або на 37,5 млн грн. Слід зазначити, що зростання суми боргу відбулося у перші два місяці року (на 9,5%), тоді як у березні та квітні вона зменшувалася на 2,9% та 2,3% відповідно. На 1 травня обсяг невиплаченої зарплати становив 1014,8 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за квітень.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня — квітня цього року заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 9,5% (на 41,6 млн грн) і на 1 травня становила 477,7 млн грн.

У січні — квітні 2012 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 253,1 тис. сімей, що становило 86,1% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях — 230,2 тис., у сільській місцевості — 22,9 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні — квітні 2012 р. становила 51,9 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2012 р. становив 192,3 грн.

У січні — квітні 2012 р. населенням країни сплачено за житлово- комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 16,4 млрд грн (94,6% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 червня 2012 р. становила 482,7 тис. осіб. По допомогу в працевлаштуванні до цієї установи у травні  звернулося 107,4 тис. незайнятих громадян проти 101,4 тис. у квітні цього року (у травні 2011 р. — 100,0  тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 4,4% і на 1 червня 2012 р. становила 464,8 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у травні цього року порівняно з квітнем збільшилася на 6,9 тис., або на 8,7% і на кінець місяця становила 86,2 тис. (у травні 2011 р. — 95,0 тис.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2012 р. становила 45 573,6 тис. осіб. Упродовж січня — квітня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 60,0 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

У січні — квітні 2012 р. у 17 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 10 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня — квітня 2012 р. іммігранти з країн СНД становили 66,2%, решта (33,8%) — з інших країн. Серед вибулих з України 44,8% виїхали до країн СНД і 55,2% — до інших країн. 

Державна служба
статистики України