Промисловість

У січні–вересні 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив  8,6%.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем–вереснем 2010 р. збільшилося на 6,7%.

У переробній промисловості приріст виробництва становив 9,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 2,2%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 9,3%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 11,7%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 0,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення зменшення випуску продукції на 7,9% відбулося внаслідок скорочення обсягів виробництва продуктів нафтоперероблення (на 17%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 18,2%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 11,7%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 9 місяців 2011 р. одержано приріст продукції 11,7%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 20,4%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень–вересень 2011 р. збільшився на 6,2%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–вересні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 113,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 115,7%, господарствах населення – 112,3%.   

За січень–вересень 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 121,1%, у тому числі в аграрних підприємствах – 121,4%, у господарствах населення – 120,8%.

Під урожай 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) станом на 30 вересня 2011 р. озимі на зерно й зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 4,7 млн га (на 3,4% менше, ніж торік), у тому числі зернові на зерно – 3,8 млн га (на 2,4% менше).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за 9 місяців 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,8%, у тому числі в аграрних підприємствах – 107,8%, у господарствах населення – 99,0%.

За січень–вересень 2011 р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 2,1 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,0% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 8,7 млн т молока (на 2,1% менше) та 14,5 млрд шт. яєць (на 12,0% більше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2011 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,1 млн. голів (на 2,9% менше, ніж на 1 жовтня 2010 р.).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 6%, у тому числі продукції тваринництва – на 9%, рослинництва – на 4%.

Будівельна діяльність

У січні–вересні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 38,4 млрд грн, що на 11,4% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва в січні–вересні 2011 р. проти минулорічних відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок – на 11,8%, з будівництва будівель і споруд – на 12,8%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 85,3%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,5 раза більше), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (в 1,3 раза більше). 

У січні–вересні 2011 р. збільшили обсяги будівництва підприємства 17 регіонів, серед них найбільше – Київської та Житомирської областей – в 1,5 раза більше, та Вінницької – в 1,4 раза більше.

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів (Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей), ще 24,1% – будівельниками м. Києва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2011 р. експорт товарів становив 43977,2 млн дол. США, імпорт – 52082,3 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт збільшився на 39,4%, імпорт – на 44,6%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 8105,1 млн дол. (за січень–серпень 2010 р. також від’ємне – 4467,1 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,1% усіх товарів, до країн ЄС – 28% (у січні–серпні 2010 р. – відповідно 36% та 24,7%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (29,2% експортних та 36,7% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі – на 83,2%, Китаю – на 61,7%, Російської Федерації – на 57%, Індії — на 48%, Італії – на 45,8%, Туреччини – на 34,3%, Білорусі – на 13%.

Із країн СНД імпортовано 45,9% усіх товарів, із країн ЄС – 30,6% (у  січні–серпні 2010 р. – відповідно 43,8% та 31,4%).

Збільшилися проти січня–липня 2010 р. обсяги імпортних поставок від головних торговельних партнерів: Білорусі (на 71,9%), США (на 63,5%), Німеччини (на 55,4%), Італії (на 46,7%), Російської Федерації (на 45,8%), Китаю (на 41,7%), Польщі (на 18,9%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2011 р. становив 772,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–вереснем 2010 р. збільшився на 0,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2011 р. становив 482,3 млрд грн., що на 15,2% більше обсягу січня–вересня 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–вересень 2011 р. проти січня–вересня попереднього року збільшився на 12,5% і становив 15,5 млрд грн.

Транспорт

За січень–вересень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 594,2 млн т вантажів, що на 8,4% більше, ніж за січень–вересень 2010 р. Вантажооборот зріс на 7,4% і становив 314,7 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–вереснем 2010 р. зросло на 8,4%, у тому числі відправлення вантажів – на 8,4%.

Вітчизняний морський і річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 7,1 млн т, що на 10,7% менше, ніж за січень–вересень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–вереснем 2010 р. зменшилися на 16,2%, морського транспорту – на 1,7%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 31,9%, морським – на 2,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2011 р. перевезено 129,5 млн т. вантажів, що на 14,6% більше, ніж за січень–вересень 2010 р., та виконано вантажооборот в обсязі 28,2 млрд ткм, який залишився на рівні відповідного періоду минулого року.

За січень–вересень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 66,9 тис. т вантажів, що на 8,7% більше, ніж за січень–вересень 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 276,9 млн ткм, що на 2,4% більше, ніж за  січень–вересень 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні–вересні 2011 р. скористалися 5,2 млрд пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень–вересень 2010 р. Пасажирська робота зросла на 3,4% і становила 102,0 млрд пас.км.

Залізничним транспортом за січень–вересень 2011 р. відправлено 328,3 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,5% більше, ніж за січень–вересень 2010 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–вереснем 2010 р. зросли на 7,6%.

У січні–вересні 2011 р. перевезення пасажирів річковим транспортом порівняно з січнем–вереснем 2010 р. зросли на 5,3%, у тому числі закордонні перевезення – в 1,8 раза. Авіаційним транспортом перевезено 5,8 млн пасажирів, що на 23,4% більше, ніж за 9 місяців 2010 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2011 р. становив 104,2% (у січні–вересні 2010 р. – 107,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,8%. Найбільше (на 14,5% та 12,4%) зросли в ціні олія та хліб. На 9,8–3,7% стали дорожчими макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, рис, цукор. У той же час суттєво (на 40,3% та 18,1%) подешевшали овочі та яйця; на 7,3–1,9% знизилися ціни на молоко, тваринні жири, масло та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 7,5%, що спричинене головним чином подорожчанням алкогольних напоїв на 13,1%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,7%, у тому числі плата за електроенергію на 22,9%, квартиру – на 17,6%, гарячу воду, опалення – на 13,8%, водопостачання – на 12,3%, каналізацію – на 11,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 6,1% в першу чергу зумовлено подорожчанням санаторно-курортних послуг на 9,7%. Крім того, зросли ціни на фармацевтичну продукцію (на 6,3%) й амбулаторні послуги (на 5,4%).

Подорожчання транспорту в цілому на 19,5% відбулося в основному за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 30,6%) та  підвищення вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 19,2%).

На 6,3–2,7% дорожчали послуги ресторанів і готелів, освіти, зв’язку, відпочинку і культури.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2011 р. становив 117,7% (у січні–вересні 2010 р. – 115,2%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2011р. становив 114,0% (у січні–серпні 2010 р.  – 111,5%).

Найбільше зростання цін (на 15,3–14,1%) зафіксовано в будівництві об’єктів сільськогосподарського призначення, переробної та добувної промисловості, транспорту та зв’язку, закладів освіти.

Доходи населення

У січні–серпні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2550 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 18,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, готелях і ресторанах, обробленні деревини та виробів із деревини і не перевищував 68% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 107,7%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за                             І півріччя 2011 р.) становила 22,1 млн осіб, з яких 20,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 59,0%, а в працездатному віці – 66,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,2%, а працездатного віку – 8,9%.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2011 р. становила  404,5 тис. осіб, або 22,4% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 69,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2011 р. становила 45668,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 110,5 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (121,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (11,0 тис. осіб).

Порівняно з січнем–серпнем 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 20,6 тис. осіб, або з 4,6 до 4,0 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 10,8 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – з 15,4 до 14,7 особи.

Державна служба статистики України