Промисловість

У січні — жовтні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 84,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 16,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 84,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 12%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 12,8%. На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 73,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 17,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 89,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 18,9%. 

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 81,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 12,7%. За січень — жовтень 2015 р. вироблено 133,3 млрд кВт-год електроенергії, зокрема атомними електростанціями — 71,9 млрд кВт-год, тепловими — 54,4 млрд кВт-год.

Сільське господарство

У січні — жовтні цього року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 95,6%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 96,0%, у господарствах населення — 95,1%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 95,8%, продукції тваринництва — 95,0%.

За січень — жовтень реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,8% менше порівняно з відповідним періодом 2014 р., вироблено 9,3 млн т молока (на 4,4% менше) та 14,6 млрд шт. яєць (на 14,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37%, 76% та 43%.

На початок листопада цього року загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,2 млн голів (на 5,4% менше, ніж на 1 листопада 2014 р.), зокрема корів — 2,2 млн (на 5,2% менше); свиней — 7,7 млн (на 3,2% менше), овець і кіз — 1,6 млн (на 4,0% менше), птиці всіх видів — 229,5 млн голів (на 3,2% менше). У господарствах населення утримували 69% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 77%; свиней — 50%, овець і кіз — 88%, птиці всіх видів — 49%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень — жовтень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 1,2%, зокрема продукції рослинництва — на 3,8%, продукції тваринництва — зменшився на 5,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — жовтень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 54%, зокрема продукції рослинництва — на 68%, тваринництва — на 42%. У жовтні  цього року порівняно з вереснем середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 3,5%, зокрема рослинництва — на 2,8%, тваринництва — на 5,6%.

Будівництво

У січні — жовтні 2015 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 40,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — жовтні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 79,2%.

Будівництво будівель скоротилося на 16,1%, зокрема житлових і нежитлових — на 4,1% та 26,7% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 25,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 80,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,9% та 8,4% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської та Львівської областей) виконали 62,6% загального обсягу будівництва.

За січень — вересень 2015 р. в Україні прийнято в експлуатацію 6095,5 тис.м2загальної площі житла, з яких 267,2 тис.м2 (або 4,4% загального обсягу). 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за січень — вересень 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилася на 3,1% без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку, —  на 4,3%.  

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг за 9 місяців 2015 р. становив в експорті 785,6 млн дол. (за 9 місяців 2014 р. — 1025,1 млн дол.), в імпорті — 56,9 млн дол. (за 9 місяців 2014 р. — 34,3 млн дол.) за 9 місяців 2015 р. становив  34 348,2 млн дол. США, імпорту —  31 104,9 млн дол. Порівняно із 9 місяцями 2014 р. експорт скоротився на 30,8%, імпорт — на 32,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3243,3 млн дол. (за 9 місяців 2014 р. також позитивне — 3701,0 млн дол.).

За 9 місяців 2015 р. експорт товарів становив 28 113,3 млн дол. США, імпорт — 27 376,3 млн дол. Порівняно із січнем — вереснем 2014 р. експорт скоротився на 32,7% (на 13 678,2 млн дол.), імпорт — на 33,6% (на 13 837,9 млн дол.). Позитивне сальдо становило 737,0 млн дол. (у січні — вересні 2014 р. також позитивне — 577,3 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 9245,5 млн дол., або 32,9% загального обсягу експорту (у січні — вересні 2014 р. — 13 282,7 млн дол., або 31,8%), і зменшився порівняно з 9 місяцями 2014 р. на 4037,2 млн дол., або на 30,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 11 148,1 млн дол., або 40,7% загального обсягу (у січні — вересні 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 15 525,0 млн дол. та 37,7%), і зменшився порівняно з 9 місяцями 2014 р. на 4376,9 млн дол., або на 28,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Угорщини.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — жовтень 2015 р. становив 943,1 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу порівняно із січнем — жовтнем 2014 р. становив 86,5%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень — жовтень 2015 р. — 828,8 млрд грн, що становить 78,3% обсягу січня — жовтня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень — жовтень 2015 р. становив 388,9 млрд грн, що в порівняних цінах становить 77,7% обсягу січня — жовтня 2014 р.

Транспорт

У січні — жовтні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 260,2 млрд ткм, або 91,6% обсягу січня — жовтня 2014 р. Підприємства транспорту перевезли 494,1 млн т вантажів, що становить 87,4% обсягу січня — жовтня 2014 р.

У січні — жовтні 2015 р. залізниці перевезли у внутрішньому сполученні та на експорт 243,0 млн т вантажів, що на 11,9% менше, ніж у січні — жовтні 2014 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — жовтень 2015 р. виконали вантажообіг обсягом 28,2 млрд ткм, який зменшився на 10,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, і перевезли 120,5 млн т вантажів, що на 20,5% менше, ніж за січень — жовтень 2014 р.

Водним транспортом за січень — жовтень 2015 р. перевезено вантажів обсягом 5,5 млн т, що на 13,7% більше, ніж за січень — жовтень 2014 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 47,8%. Порівняно із січнем — жовтнем 2014 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 6,9%.

Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 3,7% і становив 124,3 млн т.

За січень — жовтень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 169,8 млн ткм, що на 10,8% менше, ніж за січень — жовтень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 55,4 тис. т вантажів, що становить 88,1% обсягу відповідного періоду торік.

За січень — жовтень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 80,9 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4,2 млрд пасажирів, що становить відповідно 90,4% та 86,1% обсягу січня — жовтня 2014 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,9 млрд пасажирів, що на 23,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — жовтні 2014 р. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 11,5%, закордонні перевезення — на 24,3%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 3,8% порівняно із січнем — жовтнем 2014 р.

Авіаційним транспортом перевезено 5,5 млн пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за січень — жовтень 2014 р. Міським електротранспортом перевезено 2,0 млрд пасажирів, що на 5,5% менше, ніж за січень — жовтень 2014 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — жовтні 2015 р. становив 139,5% (у відповідному періоді попереднього року — 119,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 35,7%. Найбільше (в 1,6—1,5 раза) зросли ціни на безалкогольні напої, олію, фрукти, цукор, маргарин. На 43,3—38,8% стали дорожчими хліб, макаронні вироби, риба та продукти з риби, рис, продукти переробки зернових.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли майже у 2 рази, що зумовлено істотним підвищенням тарифів на природний газ у 3,7 раза, електроенергію в 1,7 раза, гарячу воду, опалення в 1,5 раза.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 26,9% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 32,8%. Крім того, на 22,4% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 19,8% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 26,0%, автомобілів — на 24,9%, а також палива та мастил — на 13,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — жовтні 2015 р. становив 124,9% (у відповідному періоді попереднього року —126,5%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 28,5%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 25,1%, переробній промисловості — на 23,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи  у січні — вересні  2015 р. становив 121,0% (у відповідному періоді попереднього року — 110,6%).

У будівництві будівель зафіксовано підвищення цін на 21,0%, інженерних споруд — на 20,8%.

Доходи населення

У січні — вересні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшився на 17,2% і становив 4012 грн.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, і лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 6400 грн, Донецькій — 4892 грн, Дніпропетровській — 4240 грн та Запорізькій — 4039 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 74% середнього в економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — вересні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 77,3%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2015 р. становила 394,1 тис. осіб, або 23,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних майже дві третини (63,7%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з вереснем 2015 р. не змінився і на кінець жовтня цього року становив 1,5% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник знизився на 0,1 в. п. і становив 1,7%, а в міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,4% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2015 р. порівняно з вереснем зменшилася на 1,5 тис., або на 3,7%, і на кінець місяця становила 39,8 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) загалом у країні порівняно з попереднім місяцем не змінилось і на кінець жовтня 2015 р. становило 99 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні — жовтні 2015 р. було працевлаштовано 397,9 тис. осіб (32,9% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), зокрема у жовтні — 49,1 тис. осіб порівняно із 37,2 тис. осіб у вересні.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2015 р. становила 42 800,5 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 128,8 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (136,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (7,4 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні — вересні 2015 р. становила 311,8 тис. осіб, померлих — 448,0 тис. осіб. 

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Державна служба статистики  України