Промисловість

У січні–березні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 0,9%.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем–березнем 2011 р. зріс на 3,5%.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 0,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,7%.

У легкій промисловості виробництво продукції зменшилося на 11,2%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп зростання випуску продукції становив 93,3%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 95,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зменшився на 11,8%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 9,2%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 92,4%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні–березні 2012 р. порівняно з січнем–березнем 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 2,3%.

У машинобудуванні випуск продукції зріс на 1,6%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень–березень 2012 р. становив 105,3%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–березні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 100,5%, у т.ч. у сільгосппідприємствах — 101,9%, у господарствах населення — 99,3%.

На початок квітня цього року, за розрахунками, ярі культури посіяно на площі 932,3 тис. га, що на 6,9% більше порівняно з 1 квітня 2011 р. за рахунок значних площ пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах, частка яких у загальній площі становила 14,6% (торік — 1,0%).

За січень–березень цього року реалізовано на забій 731 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,9% менше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 2,1 млн т молока (на 3,2% більше) та 4,3 млрд шт. яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 47%, 73% та 30%.

Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власно виробленої продукції за січень–березень цього року порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 43%, у т. ч. продукції рослинництва — на 82%, продукції тваринництва — на 2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 8%, у т.ч. продукції тваринництва — на 25%, рослинництва — знизилися на 14%.

Станом на 1 квітня 2012 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 17,1 млн т зерна (на 70% більше проти 1 квітня 2011р.), у т. ч. 7,1 млн т пшениці, 1,7 млн т ячменю, 7,4 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита.

Будівельна діяльність

У січні–березні 2012 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на 9,7 млрд грн, що у порівнянних цінах становить 97,3% обсягу будівництва у відповідному періоді попереднього року. Скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 3,2%, з установлення їх інженерного устаткування — на 1,2%, із завершення будівництва — на 20,1%. Разом з тим виконані підприємствами обсяги будівельних робіт з оренди будівельної техніки з оператором зросли на 34,3%, з підготовки будівельних ділянок — залишилися на рівні відповідного періоду 2011 р.

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 32,8%) та займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,0%).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становлять 80,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 12,7% та 6,8% відповідно.

Підприємства п’яти регіонів країни виконали 62,3% загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей), зокрема 25,5% — будівельники столиці.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–лютому 2012 р. експорт товарів становив 10292,2 млн дол. США, імпорт — 12144,7 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2011 р. експорт збільшився на 10,2%, імпорт — на 5,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1852,5 млн дол. (за січень–лютий 2011 р. також від’ємне — 2125 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами зі 187 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,6% усіх товарів, Азії — 28%, Європи — 23,1%, Африки — 8% та Америки — 3,1%.

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (27,4% експортних і 41,4% імпортних поставок).

До Туреччини, Казахстану, Єгипту, Польщі, Італії та Індії разом експортовано більш як 23% товарів загального обсягу.

Збільшився експорт товарів майже до всіх найбільших країн-партнерів: Єгипту — у 2,9 раза, Казахстану — у 2,1 раза, Російської Федерації — на 12,9%, Польщі — на 4,6%, Індії — на 2,3%. Експорт до Італії та Туреччини скоротився на 27,6 % та 12,3% відповідно.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, виробів з чорних металів, механічних і електричних машин. Натомість зменшилася частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів неорганічної хімії.

Із країн СНД імпортовано 48,9% усіх товарів, Європи — 28,8%, Азії — 15,4%, Америки — 5,7%, Африки — 0,9% та Австралії і Океанії — 0,3% відповідно. Поставки з Німеччини, Китаю, Білорусі, США, Польщі та Італії становили разом майже 30% загального імпорту.

Збільшилися поставки з Білорусі — на 76,3%, США — на 60,4%, Італії — на 36,7%, Китаю — на 15,8%, Польщі — на 9%, Німеччини — на 5,5%. Зменшилися на 4,5% поставки з Російської Федерації.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2012 р. становив 219,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–березнем 2011 р. зменшився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012 р. становив 160,6 млрд грн, що на 14,2% більше за обсяг січня–березня 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2012 р. проти січня–березня попереднього року збільшився на 7,4% і становив 5 млрд грн.

Транспорт

За січень–березень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 187,6 млн т вантажів, що становило 96,4% обсягу перевезень вантажів у січні–березні 2011р. Вантажообіг становить 96,7 млрд ткм, або 92,2%  обсягу січня–березня 2011 р.

У січні–березні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 97,7% від обсягів січня–березня 2011 р., у т.ч. відправлення вантажів — 98,4%. Відправлення вантажів зросло на Південній залізниці на 12,2%, Південно-Західній — на 10,4%. Відправлення вантажів знизилося на Придніпровській залізниці на 0,8%, Донецькій — на 5,4%, Одеській — на 5,9%, Львівській — на 7,1%.

Водним транспортом за січень–березень 2012 р. перевезено вантажів  обсягом 1,1 млн т, або 69,5% обсягу січня–березня 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 67,3% обсягу січня–березня 2011 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012 р. перевезено 39,1 млн т вантажів, що на 6,0% більше, ніж за січень–березень 2011 р., та виконано вантажообіг обсягом 8,6 млрд ткм, який зріс на 1,7% порівняно з відповідним періодом торік.

За січень–березень 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 29,5 тис. т вантажів, що на 43,4% більше, ніж за січень–березень 2011 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 97,4 млн ткм, що на 11,1% більше, ніж за січень–березень 2011 р.

За січень–березень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,6 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 28,6 млрд пас. км, що становить відповідно 95,4% та 99,9% обсягу січня–березня 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–березнем 2011 р. зросло на 0,6%, зокрема міською електричкою — у 14 разів.

 Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 10,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом становили 88,5% обсягу січня–березня 2011 р.

Підприємства м. Севастополя, які виконали 92,6% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 12,7%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 9,1% порівняно із січнем–березнем 2011 р.

Авіатранспортом перевезено 1,4 млн пасажирів, що на 13,0% більше, ніж за січень–березень 2011 р.

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2012 р. становив 100,7% (у січні–березні 2011 р. — 103,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,7%. Найбільше (на 8,6% та 4,1%) зросли ціни на фрукти та овочі. На 1,8–0,5% стали дорожчими яловичина, безалкогольні напої, м’ясо птиці, риба та продукти з риби, маргарин, кисломолочна продукція, яйця та макаронні вироби.

Водночас на 6,6% та 5,4% подешевшали цукор і рис. На 2,2–0,4% знизилися ціни на молоко, продукти переробки зернових, соняшникову олію, масло, свинину та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 2,0%, що спричинене подорожчанням тютюнових виробів на 2,9%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,1%, у т.ч. плата за водопостачання — на 5,5%, каналізацію — на 5,4%, квартиру — на 2,8%, гарячу воду, опалення — на 1,5%.

Доходи населення

У січні–лютому 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2758 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 19,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,4 раза.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну зарплату, водночас лише у п’яти з них вона перевищила середню по країні: у м. Києві — 4215 грн, на Донеччині — 3214 грн, Дніпропетровщині — 2908 грн, Київщині — 2882 грн і Луганщині — 2829 грн. Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Волинській і Чернівецькій областях і не перевищував 76% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 115,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2011 р.) становила 22,1 млн осіб, з яких 20,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15–70 років — 59,2%, а працездатного віку — 66,5%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,9%, а працездатного віку — 8,6%.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 березня 2012 р. становила 45603,2 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2012 р. чисельність населення зменшилася на 30,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,1 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (34,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,1 тис. осіб).

Порівняно з січнем–лютим 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,9 тис. осіб, або з 4,9 до 4,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,8 до 11,3 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,7 до 15,9 особи.

У січні–лютому 2012 р. у 15 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 12 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–лютого 2012р. іммігранти з країн СНД становили 69,5%, решта (30,5%) — з інших країн. Серед вибулих з України 44,8% виїхали до країн СНД і 55,2% — до інших країн. 

Державна служба статистики України