Промисловість

У січні–квітні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 0,7%.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції, порівняно з січнем–квітнем 2011 р., зріс на 3,3%.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 0,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,1%.

У легкій промисловості виробництво продукції зменшилося на 10,8%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп зростання випуску продукції становив 95%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 96,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зменшився на 15,7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст виробництва продукції становив 9,6%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 93,2%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні–квітні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалося зменшення випуску продукції на 1,7%.

У машинобудуванні випуск продукції зріс на 2,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—квітень 2012 р. становив 103,5%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—квітні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 101,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах — 103,2%, у господарствах населення — 99,4%.   

За січень — квітень п.р. реалізовано на забій 1,0 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,6% менше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 3,1 млн т молока (на 2,8% більше) та 6,1 млрд шт. яєць (на 1,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 48%, 74% та 35%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—квітень п.р., порівняно з відповідним періодом 2011 р., збільшився на 45%, у т.ч. продукції рослинництва — на 90%, продукції тваринництва — на 1,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—квітень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 7%, у т.ч. продукції тваринництва — на 24%, рослинництва — знизилися на 14%. У квітні п.р. порівняно з березнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 6%, у т.ч. продукції рослинництва — на 9%, тваринництва — знизилися на 0,6%.   

Будівельна діяльність

У січні—квітні 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 14,1 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 97,0% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 2,8%, з підготовки будівельних ділянок — на 6,3%, з завершення будівництва — на 20,9%. Разом з тим, обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з установлення інженерного устаткування будівель та споруд, зросли на 0,4%, з оренди будівельної техніки з оператором — на 20,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 80,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 12,6% та 6,6% відповідно.

Підприємствами 5 регіонів країни виконано 62,0% загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей), зокрема 24,8% — будівельниками столиці.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів та послуг України за І квартал 2012 р. становив 19403,5 млн дол. США, імпорту — 20580,4 млн дол.  Порівняно з І кварталом 2011 р. експорт збільшився на 4,1%, імпорт — на 3,8%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1176,9 млн дол. (за І квартал 2011 р. — також негативне 1200,7 млн дол.).

У І кварталі 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 16168,9 млн дол. США та 19079 млн дол. і збільшилися порівняно з відповідним періодом 2011 р. на 5,3% та 3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2910,1 млн дол. (за І квартал 2011 р. також негативне — 3168,5 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 195 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,2% усіх товарів, до країн ЄС — 23,4% (у І кварталі 2011 р. — відповідно 36,1% та 28,2%).

 Серед країн СНД головними торговими партнерами за І квартал 2012 р. як в експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортовано товарів до Туреччини, Єгипту, Індії, Лівану та Китаю.

Із країн СНД імпортовано 45,3% усіх товарів, із країн ЄС — 29,1% (у І кварталі 2011 р. — відповідно 49,7% та 27,8%).

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювались з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

Серед інших країн найбільше надходило товарів з Китаю, США, Кореї, Японії та Туреччини.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — квітень 2012 р. становив 308,1 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем — квітнем 2011 р. збільшився на 0,2%.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень — квітень 2012 р. становив 224,2 млрд грн, що на 14,8% більше обсягу січня — квітня 2011 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,4%. В обороті організованих ринків 13% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень — квітень 2012 р. проти січня — квітня попереднього року збільшився на 7,2% і становив 7 млрд грн.

Транспорт

За січень — квітень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 253,8 млн т вантажів, що становило 96,5% від обсягу перевезень вантажів у січні — квітні 2011 р. Вантажообіг становив 128,5 млрд ткм, або 90,8% від обсягу січня — квітня 2011 р.

У січні — квітні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 99,2% від обсягів січня — квітня 2011 р., у т.ч. відправлення вантажів — 99,0%.

Водним транспортом за січень —квітень 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 1,6 млн т, або 68,5% від обсягу січня — квітня 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 69,5% від обсягів січня — квітня 2011 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — квітень 2012 р. перевезено 54,2 млн т вантажів, що на 3,7% більше, ніж за січень — квітень  2011 р., та виконано вантажооборот в обсязі 11,9 млрд ткм, який зріс на 2,0% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень — квітень 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 39,0 тис. т вантажів, що на 39,9% більше, ніж за січень — квітень 2011 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 129,3 млн ткм, що на 11,2% більше, ніж за  січень — квітень 2011 р.

За січень — квітень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,2 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 39,3 млрд пас. км, що становить відповідно 95,6% та 99,9% від обсягів січня—квітня 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — квітнем 2011 р. зросло на 0,9%, у т.ч. міською електричкою — у 14,1 раза.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,1 млрд пасажирів, що становить 90,7% від обсягів перевезень пасажирів у січні — квітні 2011 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 11,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом становили 90,9% від обсягів січня — квітня 2011 р.

Авіаційним транспортом перевезено 1,9 млн пасажирів, що на 9,7% більше, ніж за січень — квітень  2011 р.

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — квітні 2012 р. становив 100,7% (у січні — квітні 2011 року — 104,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,5%. Найбільше (на 10,9%) зросли ціни на фрукти. На 2,1 — 0,6% стали дорожчими безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, овочі, макаронні вироби, кисломолочна  продукція.

Водночас на 8,4% та 7,2% подешевшали цукор і рис. На 5,1 — 1,7% знизилися ціни на молоко, яйця, масло, продукти переробки зернових, соняшникову олію та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 3,0%, що головним чином спричинене подорожчанням тютюнових виробів на 4,4%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,6%, у т.ч. плата за водопостачання — на 6,2%, водовідведення — на 5,6%, квартиру — на 2,8%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг та фармацевтичної продукції на 1,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,9% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,7%. Крім того, зросла вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом на 3,5% і автодорожнім пасажирським транспортом на 2,4%. У той же час, на 0,4% подешевшали автомобілі.

Доходи населення

У січні — березні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2813 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 17,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці підпадали: авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ним послугах, обробленні деревини та виробів з деревини, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4327 грн, Донецькій області — 3268 грн, Дніпропетровській — 2954 грн, Київській — 2921 грн та Луганській — 2880 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській та Волинській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 травня 2012 р. становила 506,1 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у квітні 2012 р. звернулося 101,4 тис. незайнятих громадян проти 99,6 тис. у березні п.р.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 8,5% і на 1 травня 2012 р. становила 486,0 тис. осіб, або 28,1% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 72,4% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за квітень зменшився на 0,2 в.п. і на 1 травня п.р. становив 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості — на 0,4 в.п. і 2,4% відповідно, у міських поселеннях він не змінився (1,5% населення працездатного віку).

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Черкаській області (3,2%), а найнижчий — у м.  Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2012 р. становила 45589,2 тис. осіб. Упродовж січня —березня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 44,5 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,9 особи. Разом з тим, у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (51,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (6,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем—березнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 7,3 тис. осіб, або з 5,2 до 4,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,7 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,9 до 15,6 особи.

Державна служба 
статистики України