Промисловість

У січні — квітні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 78,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 26,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 79,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 11,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 87,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 12,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 50%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 22,8%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 85,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 87,7.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 25,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 74,7%. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 15,4%.

Сільське господарство

За розрахунками, на 1 травня цього року ярі культури посіяно на загальній площі 9,8 млн га, що на 19,9% менше порівняно з початком травня 2014 р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в ярому клину посіяно на площі 2,2 млн га (на 13,3% менше), з них ячменю — 1,5 млн га (на 14,4% менше).

За січень — квітень цього року реалізовано на забій 1,1 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,6% менше порівняно з відповідним періодом 2014-го, вироблено 2,9 млн т молока (на 3,4% менше) та 5,9 млрд шт. яєць (на 10,7% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 41%, 71% та 36%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень — квітень цього року порівняно з відповідним періодом 2014-го зменшився на 1,4%, зокрема рослинництва — на 1,2%, тваринництва — на 1,8%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — квітень цього року порівняно з відповідним періодом 2014-го зросли на 66%, зокрема продукції рослинництва — на 91%, тваринництва — на 48%. У квітні порівняно з березнем цього року середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 0,5%, зокрема рослинництва — на 3%, тваринництва — зросли на 10%.

Будівництво

У січні — квітні 2015 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 11,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — квітні 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 67,4%.

Будівництво будівель скоротилось на 26,1%, зокрема житлових і  нежитлових — на 5,3% та 44,1% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 39,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 85,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,8% та 7,6% відповідно.

Підприємствами 4 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей) виконано більше половини (55,4%) загального обсягу будівництва.

За січень — березень 2015 р. у країні прийнято в експлуатацію 1620,4 тис.м2 загальної площі житла. Переважну частину (55,1%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 44,7% — у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% — у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за січень — березень 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 19,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг з переробки давальницької сировини, яка за І квартал 2015 р. становила в експорті  292,7 млн дол. (за І квартал 2014 р. — 367,3 млн дол.), в імпорті — 16,1 млн дол. (за І квартал    2014 р. — 3,3 млн дол.) України у І кварталі 2015 р. становив 11307,1 млн дол. США, імпорту — 10114,4 млн дол. Порівняно із І кварталом 2014 р. експорт скоротився на 32,6%, імпорт — на 35,6%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1192,7 млн дол. (у І кварталі 2014 р. також позитивне — 1066,1 млн дол.).

У І кварталі 2015 р. експорт товарів становив 9423,6 млн дол. США, імпорт — 9039,8 млн дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3265,1 млн дол., або 34,6% загального обсягу експорту, і зменшився порівняно з І кварталом 2014 р. на 1630,1 млн дол., або на 33,3% (у І кварталі 2014 р. — 4895,2 млн дол., або 34,8%). Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснено до Італії, Польщі, Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортовано товарів до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3850,9 млн дол., або 42,6% загального обсягу, і зменшився порівняно із І кварталом 2014 р. на 1159,6 млн дол., або на 23,1% (за І квартал 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 5010,5 млн дол. та 35,2%). Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснено з Німеччини, Угорщини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — квітень 2015 р. становив 331,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — квітнем 2014 р. становив 78,6%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень — квітень 2015 р. становив 300,5 млрд грн, або 74,7% обсягу січня — квітня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень — квітень 2015 р. — 141,6 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 73,3% обсягу січня — квітня 2014 р.

Транспорт

У січні — квітні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 93,3 млрд ткм, або 79,6% обсягу січня — квітня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 183,5 млн т вантажів, що становить 76,8% обсягу січня — квітня 2014 р.

У січні — квітні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 86,7 млн т вантажів, що на 23,7% менше, ніж у січні — квітні 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — квітень 2015 р. виконано вантажообіг обсягом 10,6 млрд ткм, який зменшився на 16,3% порівняно з відповідним періодом торік та перевезено 42,9 млн т вантажів, що на 29,8% менше, ніж за січень — квітень 2014 р.

Водним транспортом за січень — квітень 2015 р. перевезено вантажів обсягом 1,3 млн т, що на 6,2% більше, ніж за січень — квітень 2014 р.

Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 2,8% і становив 48,3 млн т.

За січень — квітень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 72,2 млн км, що на 25,3% більше, ніж за січень — квітень 2014. Авіаційним транспортом перевезено 22,2 тис. т вантажів, що на 3,2% більше, ніж за січень — квітень 2014 р.

За січень — квітень 2015-го усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 29,9 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1736,9 млн пасажирів, що становить відповідно 89,0% та 88,7% від обсягу січня — квітня 2014 року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — квітнем 2014 року знизилися на 1,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 0,8 млрд пасажирів, що на 20,7% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — квітні 2014-го. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 27,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 11,3%, а закордонні перевезення збільшилися на 27,0%.

Авіаційним транспортом перевезено 1,6 млн пасажирів, що на 12,9% менше, ніж за січень — квітень 2014-го. Міським електротранспортом перевезено 817,7 млн пасажирів, що на 1,5% менше, ніж за січень — квітень 2014 року.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — квітні 2015-го становив 137,1% (у відповідному періоді попереднього року — 106,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 33,6%. Найбільше (в 1,8—1,5 раза) зросли ціни на фрукти, овочі, рис, соняшникову олію, продукти переробки зернових. На 48,5—37,7% стали дорожчими риба та продукти з риби, макаронні вироби, цукор, безалкогольні напої, хліб, маргарин. Водночас (на 3,7%) відбулося зниження цін на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,2 раза, що зумовлено істотним підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза та електроенергію на 33,6%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 22,8% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 30,2%. Крім того, на 13,9% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 21,1% відбулося за рахунок подорожчання автомобілів на 28,9%, палива та мастил на 20,1%, а також транспортних послуг на 20,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — квітні 2015 року становив 123,2 % (у відповідному періоді торік — 109,2%).

Доходи населення

У січні — березні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 3641 грн і порівняно з відповідним періодом 2014-го збільшився на 11,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник в економіці в 1,6—4,4 раза.

У всіх регіонах середній обсяг оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату лише у 3 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 5929 грн, Донецькій — 4245 грн та Дніпропетровській — 3908 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 72% середнього в економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — березні 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014-го становив 79,9%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2015 р. становила 486,4 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у квітні 2015 р. порівняно з березнем зменшилася на 6,3 тис., або на 11,1%, і на кінець місяця становила 49,9 тис.

За сприяння Державної служби зайнятості у січні — квітні 2015 р. було працевлаштовано 165,8 тис. осіб (20,3% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), зокрема у квітні цього року — 62,0 тис. осіб порівняно із 52,5 тис. у березні.

За останніми даними, майже дві третини (68,7%) зареєстрованих безробітних отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2015 р. становила 42 873,6 тис. осіб. Упродовж січня — березня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 55,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 5,3 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (62,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (6,3 тис. осіб).

У січні — березні 2015 р. рівень природного скорочення становив 5,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 9,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — 15,4 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя.