У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні — липні 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 8,7%. Зростання випуску продукції спостерігалося серед основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем—липнем 2010 р. збільшилося на 5,9%.

У переробній промисловості приріст за січень—липень 2011 р. становив 9,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції знизився на 3,2%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 11,4%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 12,9%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — на 1,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за січень—липень 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 4,6%.

У хімічній і нафтохімічній промисловості обсяги продукції зросли на 19,1%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції піднявся на 13,2%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 7 місяців 2011 р. одержано приріст продукції 11,4%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції зріс на 20,5%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень—липень 2011 р. збільшився на 7,3%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—липні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 109,1%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах — 112,2%, господарствах населення — 106,2%.

За січень—липень 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 118,2%, у тому числі в аграрних підприємствах — 117,4%, у господарствах населення — 119,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва у січні—липні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,8%, у тому числі в аграрних підприємствах — 107,7%, у господарствах населення — 98,9%.

За січень—липень 2011 р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 1,7 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,3% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 6,6 млн т молока (на 2,4% менше) та 11,3 млрд шт. яєць (на 12,3% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій — на 9,0% та яєць — на 20,6%, але скоротилося виробництво молока (на 2,2%). Господарства населення збільшили виробництво м’яса (на 0,6%) та яєць (на 2,1%), але скоротили виробництво молока (на 2,5%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—липень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 25%, у тому числі продукції рослинництва — на 48%, тваринництва — на 5%. У липні 2011 р. порівняно з червнем середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 7%, у тому числі продукції рослинництва — на 14%, а продукції тваринництва — зросли на 9%.

Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 
(наростаючим підсумком з початку року в %  до відповідного періоду попереднього року)

Будівельна діяльність

У січні—липні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 26,5 млрд грн, що на 13,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Зростання обсягів будівництва в січні—липні 2011 р. відносно попереднього року відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок — на 13,8%, з зведення будівель та споруд — на 16,0%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що ведуть будівництво (частка яких у загальному обсязі становить 85,2%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що будують дороги, аеродроми та облаштовують поверхні спортивних споруд (в 1,9 раза більше). Наростили обсяги робіт і ті підприємства, що споруджують мости, шляхові естакади, тунелі і метрополітен (в 1,6 раза більше), а також магістральні трубопроводи, лінії зв’язку та енергопостачання (в 1,3 раза більше).

У січні — липні 2011 р. підвищилися обсяги будівництва підприємства 19 областей країни, серед них найбільше — Київської (в 1,7 раза) та Донецької (в 1,5 раза) областей.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за I півріччя 2011 р. становив $39397,9 млн, імпорту — $41199 млн. Порівняно з І півріччям 2010 р. експорт збільшився на 38,5%, а імпорт — на 48,1%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $1801,1 млн (за І півріччя 2010 р. позитивне — $633,7 млн).

У І півріччі 2011 р. експорт товарів становив $32843,3 млн, імпорт — $38352,9 млн. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт зріс на 42,5%, імпорт — на 50,8%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $5509,6 млн (за І півріччя 2010 р. також від’ємне — $2371,6 млн).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 210 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,9% усіх товарів, до країн ЄС — 28,8% (у І півріччі 2010 р. — відповідно 35% та 24,8%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (28,2% експортних та 39,3% імпортних поставок).

Активізувався експорт товарів до усіх основних країн-партнерів: Польщі — на 91%, Китаю — на 85,7%, Російської Федерації — на 61,6%, Італії — на 54,9%, Індії — на 43,1%, Туреччини — на 34,6%, Білорусі — на 19,3%.

Із країн СНД імпортовано 47,6% усіх товарів, із країн ЄС — 29,5% (у І півріччі 2010 р. — відповідно 44,2% та 31,3%).

Збільшились порівняно з І півріччям 2010 р. обсяги імпортних поставок із головних торговельних партнерів: Білорусі (на 87,5%), США (на 73,5%), Німеччини (на 63,5%), Російської Федерації (на 60,1%), Китаю (на 47,7%), Італії (на 41,8%), Польщі (на 19,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів зросла частка палива мінерального, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, електричних машин. Зменшилась частка пластмаси, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, паперу та картону, руд, шлаків і золи.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—липень 2011 р. становив 565,8 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—липнем 2010 р. зменшився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень—липень 2011 р. становив 356,3 млрд грн, що на 15% більше обсягу січня—липня 2010р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—липень 2011 р. порівняно з січнем—липнем 2010 р. збільшився на 12,3% і становив 11,7 млрд грн.

Транспорт

За січень—липень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 462,4 млн т вантажів, що на 10,0% більше, ніж за січень—липень 2010 р. Вантажооборот зріс на 10,4% і становив 249,7 млрд т/км.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем—липнем 2010 р. підвищилося на 9,1%, у тому числі відправлення вантажів — на 9,1.

Вітчизняний морський і річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 5,2 млн т, що на 5,7% менше, ніж за січень—липень 2010 р. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—липень 2011 р. перевезли 97,5 млн т вантажів, що на 17,5% більше, ніж за січень—липень 2010 р., та виконано вантажооборот в обсязі 21,5 млрд т/км, який зріс на 1,6%.

За січень—липень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 50,8 тис. т вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень—липень 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 211,1 млн т/км, що на 1,0% більше, ніж за січень—липень 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні—липні 2011 р. скористалися 4,0 млрд пасажирів, що на 2,3% більше, ніж за відповідний період минулого року. Пасажирська робота зросла на 3,2% і становила 78,3 млрд пас/км.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—липні 2011 р. становив 104,6% (у січні—липні 2010 р. — 103,1%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—липні 2011 р. становив 115,7% (у січні—липні 2010 р. — 114,1%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 23,0%, добувній промисловості — на 22,2%, переробній — на 12,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—червні 2011 р. становив 109,2% (у січні—червні 2010 р. — 108,7%).

Найбільше зростання цін (на 11,7—9,4%) зафіксовано в будівництві об’єктів сільськогосподарського призначення, переробної та добувної промисловості, транспорту та зв’язку, закладів освіти.

Доходи населення

У І півріччі 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 2495 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 18,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві тощо.

Індекс реальної заробітної плати у І півріччі 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 108,1%.

Упродовж січня—червня 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 2,6%, або на 31,5 млн грн, і на 1 липня становила 1186,5 млн грн, що дорівнює 4,0% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2011 р.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2011 р. становила 484,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи в липні 2011 р. звернулося 92,7 тис. незайнятих громадян порівняно з 81,8 тис. у червні (у липні 2010 р. — 103,5 тис.).

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні за липень 2011р. скоротився на 0,1 відсоткового пункту і на 1 серпня 2011 р. становив 1,7% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у липні порівняно з червнем 2011 р. зменшилася на 1,5 тис., або на 1,6%, і наприкінці місяця становила 89,0 тис. (у липні 2010 р. — 81,2 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) половина передбачалася для робітників, третина — для службовців, решта — для осіб, які не мають професії.

Демографічна ситуація

Кількість наявного населення в Україні на 1 липня 2011 р. становила 45675,0 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2011 р. його чисельність зменшилася на 103,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,6 особи.

Кількість населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (112,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (8,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем—червнем 2010 р. обсяг природного скорочення збільшився на 0,3 тис. осіб, або з 4,9 до 5,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні—червні 2011 р. знизилася з 10,6 до 10,2 живонароджених в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,5 до 15,2 особи.

Державна служба статистики