Промисловість

У січні—липні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 0,2%.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно із січнем—липнем 2011 р. зріс на 3,3%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 98,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,1%.

У легкій промисловості індекс продукції становив 90,9%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з неї випуск промислової продукції становив 96,1%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 98,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зменшився на 22,7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 10,6%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 96%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні—липні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалося зменшення випуску продукції на 2,5%.

У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 0,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—липень 2012 р. становив 105%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—липні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011-го становив 95,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — 92,6%, у господарствах населення — 98,9%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 89,9%, продукції тваринництва — 101,8%.

За січень—липень ц.р. реалізовано на забій 1,7 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,2% менше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 6,7 млн т молока (на 2,5% більше) та 11,5 млрд шт. яєць (на 1,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43%, 77% та 41%.

За розрахунками, на 1 серпня 2012 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,2 млн голів (на 0,3% більше, ніж на 1 серпня 2011р.), у т.ч. корів — 2,6 млн (на 0,9% менше); свиней — 7,9 млн (на 0,9% менше), овець і кіз — 2,1 млн (на 0,5% менше), птиці всіх видів — 255,4 млн голів (на 7,2% більше). У господарствах населення утримувалося 69,7% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів — 77,7%; свиней — 55,9%, овець і кіз — 85,3%, птиці всіх видів — 53,0%.

Будівельна діяльність

У січні—липні 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 30,2 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 93,8% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 7,3%, з підготовки будівельних ділянок — на 4,0%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 79,8%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва будівель (на 8,2%), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 4,5%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 23,7%) магістральних (на 10,1%) та місцевих (на 4,9%) трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання.

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 5,4%).

За I півріччя 2012 р. в Україні прийнято (введено) в експлуатацію 4240,6 тис.м2 загальної  площі житла, з яких 1678,3 тис.м2, або 39,6%, загального обсягу житла.  Значну його частину (71,5%) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 28,3% — у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% — у гуртожитках.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів та послуг України за І півріччя 2012 р. становив 40266,6 млн дол. США, імпорту — 44121,6 млн дол. Порівняно з І півріччям 2011 року експорт збільшився на 2%, а імпорт — на 7%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3855 млн дол. (за відповідний період 2011 р.  також негативне — 1767,1 млн дол.).

За І півріччя 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 33677,8 млн дол. США та 40893,8 млн дол. і збільшилися проти І півріччя 2011р. на 2,7% та 6,6%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7216 млн дол. (за І півріччя 2011 р. також від’ємне — 5563 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (за І півріччя 2011 р. — 0,86).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 209 країн світу.

До країн СНД експортовано 36,8% усіх товарів, до країн ЄС — 24,2% (у І півріччі 2011р. — відповідно 37% та 28,7%).

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,6 раза (за рахунок добрив, зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження), Казахстану — на 61,5% (цукру і кондитерських виробів з цукру, виробів з чорних металів, залізничних локомотивів) та Індії — на 30,6% (добрив, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, приладів та апаратів оптичних, фотографічних). Водночас скоротився до Італії на 34,3%, Туреччини та Російської Федерації — на 5,2%.

У загальному обсязі експорту товарів  порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур, залізничних локомотивів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, механічних машин. Натомість зменшилася частка чорних металів, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, руд, шлаку і золи.

Із країн СНД імпортовано 41,7% усіх товарів, із країн ЄС — 30,5% (у І півріччі 2011р. — відповідно 47,6% та 29,5%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, електричних машин. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, пластмас, полімерних матеріалів, чорних металів.

Спостерігалося збільшення у звітному періоді імпорту окремих товарів: свинини свіжої, охолодженої, мороженої, насіння соняшнику, автомобілів легкових, кукурудзи, риби свіжої, охолодженої, мороженої, автомобілів вантажних, тютюнової сировини та тракторів.

Транспорт

За січень—липень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 446,2 млн т вантажів, що становило 96,7% від обсягу перевезень вантажів у січні—липні 2011 р. Вантажооборот сягнув 229,7 млрд ткм, або 92,4% від обсягу січня—липня 2011 р.

У січні—липні 2012 р. перевезення вантажів залізницями зросло на 0,8% порівняно із січнем—липнем 2011 р., у т.ч. відправлення вантажів — на 0,6%.

Водним транспортом за січень—липень 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 4,1 млн т, або 80,0% від обсягу січня—липня 2011-го. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 75,7% від обсягів січня—липня 2011 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—липень 2012 р. перевезено 100,0 млн т вантажів, що на 2,5% більше, ніж за січень—липень  2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 22,1 млрд ткм, який зріс на 2,6% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень—липень 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 62,8 тис.т вантажів, що на 23,5% більше, ніж за січень—липень 2011 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 196,5 млн ткм, що на 6,9% менше, ніж за  січень—липень 2011 р.

За січень—липень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 77,4 млрд пас.км, що становить відповідно 96,5% та 99,1% від обсягів січня—липня 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) залишилося на рівні січня—липня 2011р.,  при цьому відправлення пасажирів міською електричкою зросло у 15,6 раза.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 10,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом становило 85,7% від обсягів січня—липня 2011 р.

Авіаційним транспортом перевезено 4,5 млн пасажирів, що на 10,5% більше, ніж за січень—липень 2011 р. За січень—липень 2012 р. міським електротранспортом перевезено 1,7 млрд пасажирів, що залишилося на рівні січня—липня 2011 р.

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—липні 2012 р. становив 99,9% (у січні—липні 2011 р.—104,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,4%. Найбільше (на 42,0%) знизилися ціни на яйця. На 11,1—9,2% стали дешевшими цукор, молоко, рис та овочі; на 6,3—1,6% — масло, продукти переробки зернових, сири, сало та соняшникова олія.

Водночас суттєво (на 12,8%) зросли ціни на фрукти. На 3,2—0,8% стали дорожчими безалкогольні напої, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна та макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 4,6%, при цьому тютюнові вироби — на 5,7%, алкогольні напої — на 3,8%.

Ціни на житло, воду, електро?енергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,5%, у т.ч. плата за водопостачання — на 6,5%, водовідведення — на 5,9%, квартиру — на 3,3%. Водночас на 0,4% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,2% сталося в основному за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та фармацевтичної продукції  на 2,3%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 3,4%, що зумовлено насамперед подорожчанням палива та мастил на 4,4%. Крім того, на 9,0% та 3,4% зросла вартість перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом. У той же час на 0,4% подешевшали автомобілі.

На 2,5—0,2% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, зв’язку, освіти та відпочинку і культури.

Доходи населення

У І півріччі 2012 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2917 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 16,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, обробленні деревини та виробів з деревини, готелях та ресторанах, і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, тим часом лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4452 грн, Донецькій — 3384 грн, Дніпропетровській — 3048 грн, Київській — 3035 грн та Луганській — 2965 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2012 р. становила 452,0 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у липні звернулося        101,9 тис. незайнятих громадян проти 93,6 тис. у червні ц.р.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 2,1% і на 1 серпня 2012 р. становила 437,8 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 74,2% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за липень не змінився і на 1 серпня ц.р. становив 1,6% населення працездатного віку. Водночас у сільській місцевості цей показник зменшився на 0,1 в.п. та становив 2,0% населення працездатного віку, у міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця (1,4%).

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській області (3,0%), а найнижчий — у м. Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2012 р. становила 45562,0 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 71,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,2 особи. У шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Державна служба статистики України