Промисловість

У січні–листопаді 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст промислової продукції становив 7,8%. Зростання випуску продукції спостерігалося майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво збільшилося на 6,9%, порівняно із січнем–листопадом 2010 р. У переробній промисловості приріст становив 8,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,9%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 6,2%. В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини було зростання на 9,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — падіння на 1,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення зменшення випуску продукції на 8,3% відбулося внаслідок скорочення обсягів виробництва продуктів нафтоперероблення (на 17,4%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 15,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 10,1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 11 місяців 2011 р.  одержано приріст продукції 9,8% продукції.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 17,4%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень–листопад 2011 р. збільшився на 6,6%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–листопаді 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 116,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах — 120,4%, в господарствах населення — 113,4%.   

За 11 місяців 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 126,1%, у тому числі в аграрних підприємствах — 129,6%, у господарствах населення — 123,2%.

 Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–листопад 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,4%, у тому числі в аграрних підприємствах — 106,6%, у господарствах населення — 99,0%.

За січень–листопад 2011 р. реалізовано на забій 2,7 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,2% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 10,4 млн т молока (на 1,8% менше) та 17,3 млрд шт. яєць (на 11,1% більше).

За розрахунками, на 1 грудня 2011 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,8 млн голів (на 2,5% менше, ніж на 1 грудня 2010 р.), у тому числі корів — 2,6 млн (на 2,3% менше); свиней — 7,8 млн (на 5,5% менше), овець і кіз — 1,9 млн (на 0,5% більше), птиці всіх видів — 210 млн голів (на 0,9% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 8%, у тому числі продукції рослинництва — на 8%, продукції тваринництва — на 9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за 11 місяців 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 15%, у тому числі продукції рослинництва — на 19%, тваринництва — на 9%.

Будівельна діяльність

У січні–листопаді 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на 52 млрд грн, що на 12,5% більше проти відповідного періоду попереднього року. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з підготовки будівельних ділянок, зросли на 10,5%, зведення будівель і споруд — на 13,7%, установлення інженерного устаткування будівель і споруд — на 4 % й оренди будівельної техніки з оператором — у 1,6 рази більше.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що зводять будівлі і споруди (частка яких у загальному обсязі становила 85,5%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства з будівництва доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,5 раза більше). Також продовжують зростати обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами, що займаються будівництвом будівель (на 11,2%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 7,0%), підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (на 6,2%). 

Майже 40% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), ще 24,0% — будівельниками м. Києва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2011 р. експорт товарів становив 55668 млн дол. США, імпорт — 67039,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт збільшився на 35,8%, імпорт — на 40,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11371,6 млн дол. (за січень–жовтень 2010 р. також від’ємне — 6878,3 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,6% усіх товарів, до країн ЄС — 27% (у січні–жовтні 2010 р. — відповідно 36,5% та 24,9%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (29,4% експортних і 36,1% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі — на 63,8%, Китаю — на 62,7%, Індії — на 59%, Російської Федерації — на 52,1%, Італії — на 35%, Туреччини — на 30%, Білорусі — на 7,8%.

Із країн СНД імпортовано 45,6% усіх товарів, із країн ЄС — 30,9% (у  січні–жовтні 2010 р. — відповідно 44,2% та 31,4%).

Збільшилися проти січня–жовтня 2010 р. обсяги імпортних поставок від головних торговельних партнерів: Білорусі (на 62,4%), Німеччини (на 53,8%), США (на 52,2%), Італії (на 43,5%), Російської Федерації (на 37,8%), Китаю (на 35,8%), Польщі (на 16,4%).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької та Київської областей.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–листопад 2011 р. становив 981,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–листопадом 2010 р. збільшився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2011 р. становив 605,1 млрд грн, що на 14,5% більше обсягу січня–листопада 2010 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–листопад 2011 р. проти січня–листопада попереднього року збільшився на 11% і становив 18,8 млрд грн.

Транспорт

За січень–листопад 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 740,4 млн т вантажів, що на 7,8% більше, ніж за січень–листопад 2010 р. Вантажообіг зріс на 6,6% і становив 389,4 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно із січнем–листопадом 2010 р. зросло на 8,3%, у тому числі відправлення вантажів — на 8,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів обсягом 9,1 млн т, що на 11,5% менше, ніж за січень–листопад 2010 р. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 37,2%, морським — на 0,3%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 4,0% і становив 145,8 млн т.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2011 р. перевезено 163,1 млн т вантажів, що на 12,7% більше, ніж за січень–листопад 2010 р., та виконано вантажообіг обсягом 35,0 млрд ткм, який зменшився на 0,6% порівняно з відповідним періодом торік.

Послугами пасажирського транспорту в січні–листопаді 2011 р. скористалися 6,4 млрд пасажирів, що на 2,1% більше, ніж за січень–листопад 2010 р. Пасажирська робота зросла на 3,4% і становила 123,7 млрд пас.км.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2011 р. відправлено 396,7 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,7% більше, ніж за січень–листопад 2010 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 8,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно із січнем–листопадом 2010 р. зросли на 6,5%. У січні–листопаді 2011 р. перевезення пасажирів річковим транспортом порівняно із січнем–листопадом 2010 р. зросли на 0,5%, у тому числі закордонні перевезення — на 66,7%. Авіаційним транспортом перевезено 7,0 млн  пасажирів, що на 23,3% більше, ніж за 11 місяців 2010 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2011 р. становив 104,4% (у січні–листопаді 2010 р. — 108,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,5%. Найбільше (на 13,2%) зросли ціни на хліб. На 11,7–9,8% стали дорожчими олія, риба та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, на 4,5–1,7% — тваринні жири, сири та масло. У той же час істотно (на 44,7%) подешевшали овочі. На 15,1–2,9% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових і фрукти.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 8,3%, що спричинене головним чином подорожчанням алкогольних напоїв на 14,5%.

Подорожчання транспорту в цілому на 20,6% відбулося в основному за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 31,0%) та підвищення вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 21,3%).

На 7,0–3,2% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, освіти, зв’язку, відпочинку і культури.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–листопаді 2011 р. становив 116,3% (у січні–листопаді 2010 р.  — 117,6%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–жовтні 2011 р. становив 115,4% (у січні–жовтні 2010 р. — 116,1%).

Доходи населення

У січні–жовтні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2586 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 18,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,4 рази.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 108,3%.

Упродовж січня–жовтня 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 4,3%, або на 52,7 млн грн, і на 1 листопада становила 1165,3 млн грн, що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2011 р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином завдяки погашенню боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–жовтня 2011 р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств скоротилася на 6,9% (на 44,3 млн грн) і на 1 листопада становила 602,1 млн грн.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 грудня 2011 р. становила 439,5 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у листопаді 2011 р. звернулося 132,1 тис. незайнятих громадян проти 101,0 тис. у жовтні (у листопаді 2010 р. — 149,0 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 грудня 2011 р. становила  413,1 тис. осіб, або 22,8% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 72,2% осіб, які мали статус безробітного. Майже кожний другий безробітний раніше обіймав місце робітника, третій — посаду службовця, а решта не мали професійної підготовки.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2011 р. було працевлаштовано 43,8 тис. осіб проти 76,0 тис. у жовтні 2011 р. (у листопаді 2010 р. — 49,4 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб половину становили жінки або молодь віком до 35 років.

Демографічна ситуація

Чисельність населення в Україні на 1 листопада 2011 р. становила 45655,2 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 123,4 тис. осіб, що у розрахунку на 1000 населення становило 3,2 особи. Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (136,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,3 тис. осіб).

Порівняно із січнем–жовтнем 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 30,3 тис. осіб, або з 4,4 до 3,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні–жовтні 2011 р. залишилася на рівні  відповідного періоду минулого року — 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,3 до 14,5 особи.

У січні–жовтні 2011 р. у 12 регіонах зафіксовано міграційний приріст населення, в 15 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба статистики України