У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні—вересні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво промислової продукції скоротилося на 1,2%. Зниження випуску спостерігалося у більшості основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем—вереснем 2011 р. зріс на 2,8%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 96,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,3%.

У легпромі випуск продукції скоротився на 8,2%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп росту промислової продукції становив 95,9%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 100,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 24,6%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст 9,5%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,6%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні—вересні 2012 р. порівняно з січнем—вереснем 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 4,5%.

У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 4,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—вересень 2012 р. становив 105,1%.

Сільське  господарство

Індекс обсягу сільгоспвиробництва у січні—вересні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 95,4%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 92,2%, у господарствах населення — 98,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 92,1%, тваринництва — 102,5%.

За січень—вересень цього року реалізовано на забій 2,1 млн тонн худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,2% більше, порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 8,9 млн тонн молока (на 2,6% більше) та 14,7 млрд шт. яєць (на 1,8% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила, відповідно, 42%, 78% та 40%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2012 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 5 млн голів (на 1,0% більше, ніж на 1 жовтня 2011 р.), у т. ч. корів — 2,6 млн (на 0,6% менше); свиней — 8,1 млн (на 0,7% більше), овець і кіз — 2,0 млн (на 0,1% більше), птиці всіх видів — 249,6 млн голів (на 9,1% більше).

Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власно виробленої продукції за січень—вересень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшився на 27%, у т. ч. продукції рослинництва — на 41%, тваринництва — на 3%.

На 1 жовтня 2012 р. у сільгосппідприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 19,4 млн тонн зерна (на 11% менше проти 1 жовтня 2011 р.), у т. ч. 10,5 млн тонн пшениці, 2,9 млн тонн ячменю, 4,3 млн тонн кукурудзи, 0,5 млн тонн жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,5 млн тонн зерна (на 16% менше), у т. ч. 5,3 млн тонн пшениці, 2,0 млн тонн ячменю, 1,9 млн тонн кукурудзи, 0,2 млн тонн жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,9 млн тонн зерна (на 5% менше), у т. ч. зернозберігаючі —  6,6 млн т (на 7% менше).

Будівельна  діяльність

У січні—вересні 2012 р. підприємствами країни виконано будробіт на 42,1 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 90,9% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Скоротилися обсяги робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 10,6%, підготовки будділянок — на 0,3%, установлення інженерного устаткування будівель і споруд — на 4,2%, оренди будтехніки з оператором — на 11,5%. Зросли (на 1,5%) обсяги будробіт, виконані підприємствами із завершення будівництва.

Збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,6%) і водних споруд (на 69,9%).

Підприємствами шести регіонів країни виконано 64,2% загального обсягу будівництва (м. Києва, До?нець?кої, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), зокрема 22,7% — будівельниками столиці.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 80,1% від загального обсягу виконаних будробіт, капітальний і поточний ремонти — 13,1% та 6,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

За січень—серпень 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 45 267 млн дол. США та 55 367,2 млн дол. і збільшилися проти січня—серпня 2011 р. на 3% та 6,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 10 100,2 млн дол. (за січень—серпень 2011 р. також від’ємне — 8167,7 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за січень—серпень 2011 р. — 0,84).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 209 країн світу. До країн СНД було експортовано 37,1% усіх товарів, до країн ЄС — 21,4% (у січні—серпні 2011 р. — відповідно, 38,1% та 27,9%).

Серед країн СНД головними торговельними партнерами за січень—серпень 2012 р., як в експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (РФ, Білорусь і Казахстан).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Туреччини, Єгипту, Індії, Китаю та Лівану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,8 раза (за рахунок електричних машин, зернових культур, добрив), Казахстану — на 52,2% (цукру і кондитерських виробів з цукру, виробів з чорних металів, залізничних локомотивів) та Індії — на 19,4%.

Із країн СНД імпортовано 41,5% усіх товарів, із країн ЄС — 30,3% (у січні—серпні 2011р. — відповідно 45,9% та 30,6%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

Оптова й роздрібна торгівля,  ресторанне  господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—вересень 2012 р. становив 773,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 97,6% порівняно з січнем—вереснем 2011 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізособами-підприємцями) за січень—вересень 2012 р. становив 578,2 млрд грн, що на 16% більше від обсягу січня—вересня 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—вересень 2012 р. проти січня—вересня попереднього року збільшився на 7,8% і становив 17,6 млрд грн.

Транспорт

За січень—вересень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 574,4 млн т вантажів, що склало 96,6% від обсягу перевезень вантажів у січні—вересні 2011 р. Вантажообіг становив 293,7 млрд ткм, або 93,0% від обсягу січня—вересня 2011 р.

У січні—вересні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становило 99,7% від обсягу січня—вересня 2011 р., у т. ч. відправлення вантажів — 99,7%.

Водним транспортом за січень—вересень 2012 р. перевезено 5,8 млн т вантажів, або 81,7% від обсягу січня—вересня 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 76,5% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень—вересень 2012 р. перевезено 132,2 млн т вантажів, що на 2,0% більше, ніж за січень—вересень 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 28,9 млрд ткм, який зріс на 2,4% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень—вересень 2012 р. авіатранспортом перевезено 78,9 тис. т вантажів, що на 17,3% більше, ніж за січень—вересень 2011 р. Вантажообіг авіатранспорту становив 240,8 млн ткм, що на 13,1% менше, ніж за січень—вересень 2011 р.

За січень—вересень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 101,1 млрд пас. км, що становить відповідно 96,9% та 99,1% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) залишилися на рівні січня—вересня 2011 р., при цьому перевезення міською електричкою зросли у 15,6 раза.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 9,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом становили 84,5% від обсягів січня—вересня 2011 р.

Авіатранспортом перевезено  6,4 млн пасажирів, що на 10,4% більше, ніж за січень—вересень 2011 р. За січень—вересень 2012 р. міським електротранспортом перевезено  2,1 млрд пасажирів, що на 0,2% менше січня—вересня 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—вересні 2012 р. становив 99,7% (у січні—вересні 2011 р. — 104,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2%. Найбільше (на 27,9% та 20,6%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 10,9—4,4% стали дешевшими молоко, рис, масло, цукор, сири, сметана та продукти переробки зернових.

Водночас на 3,7—2,4% зросли ціни на безалкогольні напої, фрукти, маргарин, на 1,8—0,7% — на м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, хліб та макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 4,9%, у т.ч. тютюнові вироби — на 6,0%, алкогольні напої — на 4,1%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,7%, у т. ч. плата за водопостачання — на 6,6%, водовідведення — на 6,2%, квартиру — на 3,6%. Разом з тим на 0,5% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% відбулося в основному за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 3% та фармацевтичної продукції на 1,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 3,8%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6,1% і транспортних послуг на 3,9%.

Подорожчання послуг освіти на 4,2% пов’язано з підвищенням плати за утримання дітей в дошкільних закладах на 5,9%, навчання в середніх та вищих закладах освіти (на 4,2% та 4% відповідно).

Доходи населення

У січні—серпні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2965 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 16,3%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,2 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну зарплату, разом з тим лише у п’яти з них була вищою: у м. Києві — 4509 грн, на Донеччині —  3436 грн, Київщині — 3102 грн, Дніпропетровщині — 3088 грн і Луганщині — 3025 грн. Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—серпні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 115,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2012 р.) становила 22,0 млн осіб, з яких 20,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2012 р. становила 433,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у вересні звернулося 102,3 тис. незайнятих громадян проти 95,8 тис. у серпні цього року (у вересні 2011 р. — 97,6 тис.).

Демографічна  ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2012 р. становила 45 559,1 тис. осіб. Упродовж січня—серпня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 74,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,4 особи. Разом з тим у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (100,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (26,2 тис. осіб).

Порівняно з січнем—серпнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 20,7 тис. осіб, або з 4,0 до 3,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,7 до 11,4 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність у розрахунку на 1000 наявного населення залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 14,7%.

Державна служба  статистики України