Промисловість

У січні — жовтні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. індекс промислової продукції становив 90,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 10,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 82,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 4,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 85,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 79,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 5,8%.

Сільське господарство

У січні — жовтні поточного року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом  2013 р. становив 107,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах — 112,6%, у господарствах населення — 102,3%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 109,6%, продукції тваринництва — 102,7%.

Виробництво насіння соняшнику становить 10,0 млн т (у початково оприбуткованій вазі), що на 2,5% менше, ніж на 1 листопада 2013 р., при   середній урожайності — 20,0 ц з 1 га (на 12,2% менше). Виробництво сої становило 3,7 млн т (у 1,6 раза більше), ріпаку — 2,2 млн т (на 6,3% менше).

Валовий збір цукрових буряків для промислової переробки (11,7 млн т) в 1,4 раза більший порівняно з минулорічним за рахунок збільшення зібраних площ (на 18,8%) та зростання врожайності до 448 ц з 1 га (торік — 377 ц з 1 га).

Накопано 23,7 млн т картоплі, що на 8,7% більше порівняно з початком листопада 2013 р. Виробництво овочів відкритого ∂рунту становило 8,9 млн т (зросло на 3,2%), плодоягідної продукції — 1,8 млн т (на 9,5% менше), винограду — 0,4 млн т (на 5,2% менше).

На початок листопада поточного року в господарствах населення вироблено 25% загального обсягу зерна, 88% овочів, 89% плодів та ягід, 97% картоплі.

У тваринництві за січень — жовтень поточного року реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,6% більше порівняно з відповідним періодом 2013 р., вироблено 9,8 млн т молока (на 0,7% більше) та 17,3 млрд шт. яєць (на 6,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37%, 77% та 37%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень — жовтень поточного року порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 14%, у т.ч. рослинництва — на 17%, тваринництва — на 8%.

Будівництво

У січні — жовтні 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 39,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — жовтні п.р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 81,4%.

Будівництво будівель скоротилось на 19,4%, у т.ч. нежитлових — на 32,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 3,5%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 17,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становлять 83,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,4% та 7,4% відповідно.

Підприємствами шести регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконано 64,0% загального обсягу будівництва.

За січень — вересень 2014 р. в Україні прийнято в експлуатацію 6289,8 тис.м2 загальної  площі житла.

Загальна площа введеного в експлуатацію житла за січень — вересень 2014 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 10%, при цьому без урахування площ, уведених відповідно до Порядку, — на 35,7%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за дев’ять місяців 2014 р. становив 49650,2 млн дол. США, імпорту — 45399,9 млн дол. (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховано за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг з переробки давальницької сировини, які за дев’ять  місяців 2014 р. становили в експорті — 1010,7 млн дол. (за дев’ять місяців 2013 р. — 1259,3 млн дол.), в імпорті — 34,3 млн дол.  (за дев’ять місяців 2013 р. — 7,9 млн дол.). Порівняно з січнем — вереснем 2013 р. експорт становив 90,9%, а імпорт — 74,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 4250,3 млн дол. (за дев’ять місяців 2013 р. — негативне 5943,9 млн дол.).

За дев’ять місяців 2014 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 41975 млн дол. США та 41171,7 млн дол. Порівняно з січнем — вереснем 2013 р. експорт скоротився на 7,7%, імпорт — на 25,4%. Позитивне сальдо становило 803,3 млн дол. (за дев’ять місяців 2013 р. від’ємне — 9725,2 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13360,3 млн дол. або 31,8% від загального обсягу експорту (за січень — вересень 2013 р. обсяг експорту становив 11900,1 млн дол. або 26,2%) та збільшився проти дев’яти  місяців 2013 р. на 1460,2 млн дол., або на 12,3%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 28,8%, Італії — на 14,8%, Польщі — на 14,6% та Німеччини — на 6,8%. Одночасно скоротився до Росії на 27,3%, Білорусі — на 13,8% та Китаю — на 4,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15509 млн дол. або 37,7% від загального обсягу (за дев’ять місяців 2013 р. обсяги імпорту становили відповідно 19279,6 млн дол. та 34,9%) та зменшився проти відповідного періоду 2013 р. на 3770,6 млн дол., або на 19,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — жовтень 2014 р. становив 787,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем — жовтнем 2013 р. становив 85,8%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень — жовтень 2014 р. становив 728,6 млрд грн., що становить 93,2% обсягу січня — жовтня 2013 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,1%. В обороті організованих ринків 11% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Транспорт

За січень — жовтень 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 565,6 млн т вантажів, що становило 92,8% від обсягу січня — жовтня 2013 р. Вантажообіг становив 284,4 млрд ткм, або 92,1% від обсягу січня — жовтня 2013 р.

У січні — жовтні 2014 р. перевезення вантажів залізницями скоротилися на 8,8% від обсягу січня — жовтня 2013 р., у т.ч. відправлення вантажів — на 9,7%.

Водним транспортом за січень — жовтень 2014 р. перевезено вантажів обсягом 4,9 млн т, що на 5,2% більше, ніж за січень — жовтень 2013 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень — жовтень 2014 р. перевезено 151,6 млн т вантажів, що на 3,7% більше, ніж за січень — жовтень 2013 р., та виконано вантажообіг обсягом 31,4 млрд ткм, який зменшився на 3,3% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень — жовтень 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 63,6 тис. т вантажів, що на 16,5% менше, ніж за січень — жовтень 2013 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 192,6 млн ткм, що на 12,7% менше, ніж за січень — жовтень 2013 р.

За січень — жовтень 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 89,4 млрд пас. км, що становить відповідно 95,3% та 88,6% від обсягів січня — жовтня 2013р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем — жовтнем 2013 р. зменшилося на 3,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 2,5 млрд пасажирів, що на 7,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — жовтні 2013 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб — підприємців зменшилися на 6,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 21,7% порівняно з січнем — жовтнем 2013 р., у т.ч. закордонні перевезення зросли на 19,9%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 16,0%. Авіаційним транспортом перевезено 5,7 млн пасажирів, що на 13,0% менше, ніж за січень — жовтень 2013 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — жовтні 2014 р. становив 119,0% (у відповідному періоді попереднього року — 99,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 18,5%. Найбільше (на 59,3% та 52,4%) зросли ціни на фрукти та рис. На 33,7—16,5% стали дорожчими цукор, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, сало, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, яйця, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникова олія. Водночас суттєво (на 26,4%) знизилися ціни на овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 27,0%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 69,3%, природний газ — на 62,8%, водопостачання — на 47,4%, скраплений газ — на 23,6%, гарячу воду, опалення — на 16,1%, електроенергію — на 11,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 23,6% в основному зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 36,9%. Крім того, на 12,8% стали дорожчими амбулаторні послуги, на 9,1% — послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт загалом на 35,0% пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 55,8%, автомобілів на 46,5%, а також транспортних послуг на 20,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — жовтні 2014 р. становив 126,5 % (у відповідному періоді попереднього року — 102,2%).

Доходи населення

У січні — вересні 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 5,5% і становив 3424 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,4 раза.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 5254 грн., Донецькій області — 3818 грн., Дніпропетровській — 3577 грн. та Луганській — 3541 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати зафіксовано у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і він не перевищував 75% від середнього по економіці.

Ринок праці

(у розділі інформація за жовтень 2014 р. по Луганській області враховує дані центрів зайнятості, які працювали в цьому місяці)

Упродовж січня — жовтня 2014 р. статус зареєстрованого безробітного в Державній службі зайнятості отримали 1233,1 тис. осіб, що на 18,8 тис., або на 1,5%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня  2014 р. становила 402,7 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець жовтня 2014 р. становив 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості  — 1,7%, у міських поселеннях — 1,4%.    

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2014 р. становила 53,6 тис., що на 1,9% більше, ніж на кінець вересня поточного року, але на 24,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 жовтня 2014 р. становила 42973,7 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2014 р. чисельність населення зменшилася на 99,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,1 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (118,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (18,7 тис. осіб).

Порівняно з січнем — вереснем 2013 р. обсяг природного скорочення збільшився на 3,1 тис. осіб, або з 3,5 до 3,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність збільшилася з 10,9 до 11,0 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 14,4 до 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба
статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя.