КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 липня 2012 р.
№ 589-
р

Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції

про стійкі органічні забруднювачі

 

ЗатвердитипланзаходівзвиконанняСтокгольмськоїконвенціїпростійкіорганічнізабруднювачі, щододається.

           

 

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

План заходів, що додається

(для завантаження документа написніть на "Додаток")