КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 серпня 2012 р.
№ 603-р

Київ

Деякі питання підготовки до реалізації національного  проекту “LNG термінал” — морський термінал з приймання скрапленого природного газу”

1. Затвердити подане Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту “LNGтермінал” — морський термінал з приймання скрапленого природного газу” (далі — національний проект) з орієнтовними техніко-економічними показниками згідно з додатком.

2. Фінансування національного проекту здійснюється за рахунок коштів приватних інвесторів та державної підтримки, що надається в установленому порядку у формі:

підтримки фінансових установ, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами;

державних гарантій.

3. Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості залучити інвесторів до реалізації національного проекту.

4. Погодитися з пропозицією Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами щодо фінансування реалізації:

морської частини національного проекту за рахунок запозичень, що залучаються у 2012 році державним підприємством “Національний проект “Ел Ен Джі Термінал” під державні гарантії;

технологічної частини національного проекту — за рахунок коштів приватних інвесторів та коштів, залучених державним підприємством “Національний проект “Ел Ен Джі Термінал” під державні гарантії, та/або підтримки фінансових установ, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, з набуттям частки у корпоративних правах у розмірі 25 відсотків з урахуванням показників, визначених попереднім техніко-економічним обґрунтуванням.

5. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами забезпечити виконання процедур щодо надання в установленому порядку державних гарантій на виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Національний проект “Ел Ен Джі Термінал” для фінансування заходів з реалізації національного проекту в розмірі, що не перевищує суми, еквівалентної 2 305 000 тис. гривень.

6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами забезпечити приєднання та підключення морського термінала з приймання скрапленого природного газу до газотранспортної системи шляхом проектування та будівництва необхідної газотранспортної інфраструктури у строки та на умовах, що відповідають строкам та умовам реалізації національного проекту.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Додаток, що додається:

(для завантаження документа написніть на "Додаток")