Уточніть, будь ласка, яку грошову допомогу має отримати державний службовець при виході на пенсію? А ще розкажіть, коли  працюючий держслужбовець має право отримати грошову винагороду.

І. АНОХІНА,
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.

Микола ШАМБІР,
директор департаменту
пенсійного забезпечення Мінсоцполітики:

— Відповідно до статті 37 Закону «Про державну службу» (із урахуванням змін, внесених Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 року № 3668-VІ) на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим законом, законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову та науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексацій та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Державним службовцям у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.

При цьому грошова допомога виплачується при виході на пенсію, передбачену статтею 37 Закону «Про державну службу».

Відповідно до пункту 2 Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24.02.2003 року № 212 (у редакції постанови Кабміну від 02.10.2003 року № 1563), грошова винагорода видається один раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків. Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов’язків та завдань оцінений як «добрий» і «високий».

Рішення про виплату працівникам грошової винагороди приймається керівником відповідного органу державної влади в межах фонду оплати праці для відповідного органу державної влади.

При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п’ять років, а в разі  їх відсутності наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період. Отже, право на отримання грошової винагороди настає через п’ять років з часу попередньої виплати з урахуванням дати набуття відповідного безперервного стажу роботи.