Я – інвалід війни І групи. Багато років перебуваю у черзі на поліпшення житлових умов. Та за багато років черга практично не рухається. А роки минають…

Хочу дізнатися, чи є сенс розраховувати, що найближчим часом щось зміниться на краще?

Іван ГАЛУШКА,
м. Київ

Ірина КИСЛЯК,
заступник директора
Департаменту соціальних
послуг Мінсоц олітики:

— Відповідно до пункту 18 статті 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» інвалідам війни, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, передбачено право позачергового забезпечення житлом.

Питання розподілу і надання житлових приміщень регулюються Житловим кодексом Української РСР та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470. Відповідно до статті 30 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» ці функції належать до виключної компетенції органів місцевої влади.

У 2010 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів  від 05.05.2010 року № 1010-р «Деякі питання забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи» Міністерством праці та соцполітики разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями були сформовані переліки інвалідів ВВВ І групи, які поставлені на квартирний облік до 1 січня 2010 року (далі — переліки), та подані Міністерству регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з пунктом 2 Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання жила (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабміну від 12.05.2010 року № 354, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіонбуд.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є виконавчі комітети міських, сільських та селищних рад, а також Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Розподіл бюджетних коштів між регіонами в розрізі розпорядників здійснюється Мінрегіонбудом на підставі наданих Мінпраці переліків інвалідів ВВВ І групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла (поставлені на квартирний облік до 1 січня 2010 року та перебувають на ньому до цього часу).

Оскільки, за інформацією виконавчого комітету Канівської міської ради, ви  відновилися у черзі на отримання житла після 01.01.2010 року, то відповідно в зазначені переліки не включені.