1 вересня 2012 року у школах почалося  навчання за новими державними стандартами і програмами. За останні кілька років напруженої праці створено  передумови для справжнього реформування освітньої галузі — модернізації її змісту. За два роки прискореного маршу пройдено шлях від нового стандарту до створення нових українських підручників і перепідготовки вчителів початкової школи.

Рішучим кроком стало впровадження в стандарті інформаційно-комунікаційних технологій. Це дасть змогу вивести нашу країну з останніх місць у використанні ІКТ у європейські та світові лідери. Ще однією вимогою сучасності стало підвищення рівня знань іноземних мов, вивчення яких усі школярі України розпочали з 1 класу.

Нові підручники, нові знання. Школа має бути рідною домівкою для всіх дітей, у тому числі й з особливими потребами.

1 вересня 2013 року триватиме впровадження нових стандартів, зокрема — для п’ятикласників. Розроблено якісне навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх закладів з навчанням мовами національних меншин, що сприятиме успішній реалізації права різномовних етносів України на здобуття якісної освіти. У 2012/2013 році функціонувало 19025 загальноосвітніх навчальних закладів. З них українською мовою навчання — 16 356, російською — 1256, румунською — 82, угорською — 66, кримськотатарською — 15, молдовською — 6, польською — 5. Окрім того, функціонують 1283 загальноосвітні навчальні заклади з двома або більше мовами навчання та навчальні заклади, в яких мова національних меншин вивчається як навчальний предмет або факультативно.

Ще одним важливим напрямом діяльності Міністерства освіти і науки є забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Протягом останніх років законодавчу та нормативно-правову базу щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами доведено до міжнародних норм, зокрема тепер вона відповідатиме Конвенції ООН про права інвалідів.

Одним зі шляхів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту є поширення інклюзивної моделі освіти, в основу якої покладено принцип врахування інтересів дитини. У минулому 2012/2013 навчальному році функціонувало понад 40 тисяч класів з інклюзивним навчанням, де здобували освіту 71,4 тисячі учнів з особливими потребами.

З метою підготовки педагогічних працівників для роботи з такими дітьми розроблено та впроваджуються у вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти навчальні курси «Вступ до інклюзивної освіти», «Дидактика інклюзивного навчання», «Лідерство та інклюзивна освіта», «Диференційоване викладання в інклюзивному класі», науково-методичні посібники «Діти з особливими потребами та організація їх навчання», «Путівник для вчителів», «Путівник для батьків дітей з особливими потребами».

Цього року виділено 10 мільйонів гривень для забезпечення підручниками шрифтом Брайля, які відповідають сучасним освітнім вимогам. Це дасть змогу забезпечити якісну освіту дітям з вадами зору.