Заступник директора департаменту
— начальник відділу спеціальних
пенсій Пенсійного фонду України
Олена ОХРІМЕНКО

Пенсійний закон, який набрав чинності 1 жовтня цього року, торкнеться і наукових та науково-педагогічних працівників, яким  призначатиметься пенсія вже за новими нормами. Про них ми попросили розповісти заступника директора департаменту —  начальника відділу спеціальних пенсій Пенсійного фонду України Олену ОХРІМЕНКО.

— Олено Валентинівно, тож за яких умов призначатимуть тепер наукову пенсію?

— Науковому (науково-педагогічному) працівнику пенсія призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років), та наявності стажу наукової роботи для чоловіків не менш як 20 років. У жінки має бути стаж наукової роботи не менш як 15 років. 

— Можливо, хтось не знає, що таке страховий стаж, то поясніть, будь ласка.

— Страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає  загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

— Право на наукову пенсію мають ті, хто працює в сфері науки?

— Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації  затверджено постановою Кабінету Міністрів № 257.

До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

— Без чого наукову пенсію не призначать?

— Оскільки право на наукову пенсію пов’язане з наявністю наукового стажу (20 років у чоловіків та 15 років у жінок), то основним, звичайно, є підтвердження цього стажу. Крім документів про стаж (основним  є трудова книжка), обов’язково надається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації або їх правонаступників). Уперше врегульовано питання щодо органу, який має право видавати довідки про підтвердження наукового стажу за відсутності правонаступника: довідки надає орган державної влади або Національна академія наук України, або національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належали підприємство, установа, організація, або до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної) діяльності.

 «Мізки» і з віком коштують недешево. Фото Володимира ЗАЇКИ 

— Які ще зміни набрали чинності з 1 жовтня?

— Зміни стосуються також і періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення наукової пенсії. При призначенні пенсії науковцям враховується їхня зарплата за основним місцем роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах за весь період страхового стажу на таких посадах починаючи з 1 липня 2000 року.

Лише за двох умов: період роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 календарних місяців та за бажання пенсіонера, при умові  підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року, для обчислення пенсії буде враховуватись заробітна плата за основним місцем роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах за 60 календарних місяців до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

При цьому, як і раніше, буде проводитись «оптимізація» заробітної плати, тобто  з періоду, за який вона враховується, виключається період до 60 календарних місяців підряд, але не більш ніж 10 відсотків тривалості наукового стажу.

Але у всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Починаючи з 01.01.2012 року при обчисленні заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику буде застосовуватись середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Зміни стосуються і наукових (науково-педагогічних) працівників, які продовжують  працювати після призначення наукової пенсії та набувають право на проведення перерахунку.

— Кому й коли він проводиться?

— Такий перерахунок проводився до 1 жовтня 2011 року пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менш як два роки.

Починаючи з 1 жовтня 2011 року перерахунок буде проводитись за умови, що після призначення пенсії відповідно до цього закону пенсіонери працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу.

Перерахунок проведуть з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії виходячи із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати науковця за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.

При цьому при проведенні перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за 60 календарних місяців у період до 01.07.2000 р., за тих же умов, при яких вона враховується і при призначенні наукової пенсії.

При проведенні перерахунку наукової пенсії у всіх випадках буде застосовуватись показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Звертаю увагу, що перерахунок наукової пенсії буде проводитись лише за бажанням пенсіонера (поданням заяви).  В будь-якому випадку при настанні обставин, що надають право науковцям на проведення перерахунку пенсії, слід звертатись до регіонального управління Пенсійного фонду України з заявою та необхідними документами для перевірки доцільності проведення такого перерахунку.

— Як дізнатись, кому варто робити перерахунок, а кому — ні?

— Перерахунок доцільно буде проводити особам, у яких заробітна плата за 60 календарних місяців у період до 01.07.2000 р., що враховувалась при обчисленні наукової пенсії, була невисокою.  

— Щодо інвалідів-науковців теж є новації у законі?

— Змінами (з 1 жовтня ц. р.) передбачено, що науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідами І, ІІ, ІІІ груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою статті 24 наукового закону (для жінок — 15 років і 20 років для чоловіків), та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а особам із числа інвалідів з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності. 

Тобто законодавець змінює одну з умов, необхідних для призначення пенсій по інвалідності інвалідам з дитинства. 

— Якщо науковець оформив пенсію і продовжує працювати, чи виплачуватиметься йому пенсія?

— Особа, яка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону   України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і на момент введення в дію Закону «Про  заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» продовжує працювати на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника, має право на отримання вказаної пенсії в період роботи на науковій посаді.

Тим, хто отримує пенсію як наукові працівники і на цей час не працюють, при влаштуванні на роботу, зокрема на посаду науковця, державного службовця, пенсія буде виплачуватись за нормами Закону  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (так звана «трудова») до звільнення із зазначених посад.

Отже при працевлаштуванні на роботу, для уникнення переплат пенсій, пенсіонерам обов’язково необхідно повідомляти про такі зміни управління Пенсійного фонду, в якому особа перебуває на пенсійному обліку.

Важливе й те, що пенсія науковців не може бути більшою, ніж 80% середньо?місячної заробітної пла?ти.

— Тобто вона призначатиметься не так, як раніше?

 — Підкреслю, обчислюватиметься в розмірі 80% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

— Чи обмежуються максимальні розміри пенсій науковців?

— Так. Зміни в цьому плані є. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. 

Проте обмеження виплат максимальним розміром не стосується тих пенсіонерів, кому великі пенсії призначені до 1 жовтня ц. р. Вони отримуватимуть  їх повністю.

Валентина КОКІНА,
«Урядовий кур’єр»

 

ДОСЬЄ «УК»

 

Олена ОХРІМЕНКО. Народилася 22 червня 1968 р. В 1987 році закінчила Чернігівський юридичний технікум (правознавство), в 2005 році Київський національний авіаційний університет (економіка).