ПЕРСПЕКТИВА

На базі Сумського державного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція «Наукова діяльність у поєднанні із сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями — основний фактор інноваційного розвитку вищої освіти»

Ті, хто стежить за розвитком вищих навчальних закладів України і Європи, не можуть не помітити прориву, який досягли останніми роками  викладацький і студентський колективи Сумського державного університету. Додатковим підтвердженням цього стала нещодавня міжнародна конференція, що проходила в стінах вишу. В її роботі взяли участь понад 120 керівників освітньої галузі від 64 вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. За визначенням Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгена Суліми (саме під егідою цього міністерства проходив представницький захід), СумДУ має вагомі досягнення на вітчизняному і європейському освітньому ринках, відтак справедливо вважається одним із лідерів вищої освіти в Україні.

Перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма та ректор СумДУ Анатолій Васильєв під час конференції.
Фото Володимира КОВАЛЕНКА

Завдання №1

Як наголосив Євген Суліма, Національна стратегія розвитку освіти, яка нині впроваджується в Україні, має багато векторів. Однак найголовніший серед них — перехід і освоєння інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій. Саме від цього залежатиме конкурентоспроможність української економіки і суспільства загалом, здатність відповідати на нові виклику часу.

В Україні все підпорядковано виконанню насущних завдань. Нещодавно з ініціативи представників ІТ-бізнесу та за участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України прийнято розпорядження уряду, що передбачає поетапний розвиток освіти на основі інформаційних технологій. Пріоритетні напрямки розвитку тісно пов’язані зі зростаючими вимогами ринку праці, тобто наука і практика невіддільні одна від одної. Важливим етапом стане новий закон про освіту, який підготовлений і незабаром буде ухвалений.

За великим рахунком, сьогодні весь світ розглядає освіту як головний аргумент у повсякденній життєдіяльності. Тому досягнення слід розглядати не відокремлено, а в масштабних контекстах — європейському і світовому. Відрадно, що Сумщина подає наочний приклад, вартий наслідування і підтримки.

В епоху знань — без зайвих кроків

Протягом двох пленарних засідань учасники конференції заслухали низку доповідей, в яких розглядали десятки аспектів цього актуального питання. Йшлося про практичне застосування інформаційно-комп’ютерних технологій, перспективи співпраці українських та зарубіжних університетів, інтегрований підхід до формування системи управління науково-освітньою діяльністю тощо.

Ректор СумДУ Анатолій Васильєв поділився досвідом динамічного розвитку наукових досліджень як результатом відповідної мотивації та системного менеджменту. За його словами, ВНЗ успішно реалізує концепцію інноваційного університету, який у підсумку є цілісним науково-навчально-виробничим комплексом. У нього є не тільки наукові розробки, а й практичні результати. Серед них — участь у створенні і становленні технопарків, розробка перспективних місцевих програм, зокрема впровадження ІТ-технологій у роботі органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, десятки інших.

Під час конференції Євген Суліма неодноразово посилався на досвід СумДУ, де, за його словами, в науковій діяльності «немає нафталіну». Втім, інші учасники конференції теж отримали чудову нагоду поділитися набутками, загострити ті чи інші проблемні зрізи. Наприклад, перший проректор Південно-Західного університету (місто Курськ) Євген Кудряшов розповів, що їхній колектив з промисловими підприємствами реалізував спільні проекти на загальну суму майже 70 млн гривень. Серед основних партнерів росіян — Сумський держуніверситет, з яким зараз реалізуються 13 проектів у різних галузях і сферах виробництва.

Конференція стала яскравою практичною ілюстрацією того, наскільки важливо підтримувати тісні науково-освітні зв’язки. Не має значення географія вишів — епоха інформаційного суспільства стає епохою знань для всіх країн і континентів.

Сумський державний університет: цифри і факти

♦ За даними рейтингу WEBOMETRICS, станом на липень 2011 року ВНЗ посідає 8-му позицію у всесвітньому Інтернет-рейтингу, а репозитарій (електронний архів) — 2-гу серед ВНЗ України.

♦ За кількістю цитувань світовою науковою спільнотою СумДУ посідає 17-те місце, а за індексом Гірша 23-тє (дані наукометричної бази SCOPUS стосовно вітчизняних вишів).

♦ Університет є підписантом Великої Болонської хартії, членом Міжнародної,  Європейської та Євразійської асоціацій університетів.

♦ На базі ВНЗ діють філія кафедри ЮНЕСКО з інформаційних технологій, ресурсний та навчальний центри MICROSOFT, CISCO, DELCAM, SIEMENS, Sun Microsystems та інші.

♦ За останні п’ять років обсяги наукових робіт за госпрозрахунковою тематикою та міжнародними грантами зросли майже в 20 разів.

♦ У 2009-2010 рр. за результатами Інтернет-змагань з програмування ВНЗ увійшов до першої сотні університетів світу.

♦ Високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система містить до 2,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших баз світового інформаційного простору.