Виконання завдання Президента України В.Ф. Януковича  з поліпшення ситуації в економіці і державних фінансах

Упродовж I півріччя 2011 року за рахунок проведення ефективної політики Уряд утримав високі темпи росту економіки, що відповідно вплинуло на стабілізацію як фінансового стану суб’єктів господарювання, так і державних фінансів загалом. У комплексі це дало змогу здійснити ряд заходів щодо підвищення соціального забезпечення уразливих верств населення і бюджетних працівників.

Вже у перший рік своєї роботи Уряд відновив довіру міжнародних кредиторів до України, яку було втрачено попередниками у 2008–2009 роках. Незалежна оцінка міжнародних рейтингових агентств у поточному році засвідчила зростаючий оптимізм щодо перспектив розвитку країни.

Уряд відновив довіру до України з боку міжнародних рейтингових агентств у 2010 році та закріпив її у 2011 році.

У березні R&I підтвердило рейтинг «B+» і прогноз «Стабільний». У липні Fitch Ratings підтвердило рейтинги і покращило прогноз зі «Стабільного» на «Позитивний».

Все це покращило міжнародні конкурентні позиції України, що є стратегічно важливим досягненням в умовах невпинного посилення світових викликів.

Період з часу роботи уряду загалом, а також у першому півріччі поточного року зокрема проходив від спаду економіки до фінансової стабільності та сталого економічного зростання. Позитивну динаміку економічного зростання забезпечено за рахунок реалізації комплексу антикризових дій, а також впровадження реформаторських заходів, стимулюючих розвиток базових секторів економіки.

За підсумками І півріччя 2011 року збільшення валового внутрішнього продукту оцінюється на рівні 4,4% . У деяких сферах діяльності ми маємо більш високу динаміку росту, ніж очікувалося.

Виробництво промислової продукції порівняно з січнем-червнем 2010 року зросло у 22-х регіонах. Зокрема, найбільший приріст спостерігався в Івано-Франківській (39,2%), Донецькій (17,3% ), Волинській, Кіровоградській та Луганській (по 14,7%) областях. Зниження відбулося у п’яти регіонах. Найбільший спад спостерігався в Одеській — мінус 15,3% та Чернівецькій — мінус 13,2% областях.

Розвиток експортоорієнтованих галузей промисловості підтримували з одного боку — сформована на початку року сприятлива зовнішньоекономічна кон’юн?ктура, з іншого — зростання внутрішнього попиту (для металургії — прискорення темпів зростання у будівництві — основному споживачеві металопродукції, для хімічної та нафтохімічної промисловості — зростаючий внутрішній попит з боку виробників машинобудівної продукції та аграріїв).

Збільшенню виробництва у внутрішньоорієнтованих галузях суттєво сприяло підвищення підприємницької активності та розширення внутрішнього попиту в умовах зростаючих доходів населення. Зокрема, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції збільшилось на 15,3%, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів — на 13,5%, легкої промисловості — на 13,4%, на целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності — на 2,2% .

Лідером зростання вже другий рік поспіль виступає машинобудування — галузь з високою часткою доданої вартості, де збільшення обсягів виробництва перевищило 21,2% і було підкріплено нарощуванням інвестицій. Приріст був забезпечений переважно збільшенням обсягів виробництва саме кінцевої продукції,а не напівфабрикатів або комплектуючих: виробництво транспортних засобів та устаткування зросло на 30,8%, електричного, електронного та оптичного — на 16,2%, машин та устаткування — на 13,4%.

Динамічному розвитку вітчизняного машинобудування (галузі, яка орієнтована на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості) сприяли як відновлення внутрішньої інвестиційної активності, так і позитивна економічна ситуація у країнах — основних імпортерах вітчизняної продукції машинобудування (зокрема, країнах СНД).

Порівняно з І півріччям 2010 року виробництво у хімічній та нафтохімічній промисловості зросло на 18,3% , у металургії — на 10,2% .

За підсумком І кварталу, вперше починаючи з кінця 2009 року, в Україні спостерігалося зростання обсягу інвестицій в основний капітал на 12%.

Разом з тим, серед джерел фінансування інвестицій в основний капітал власні кошти підприємств склали майже 63% , а кредитні ресурси банків та інші позики становлять лише 15%.

Це свідчить про те, що банківська система, на жаль, ще не достатньо забезпечує потреби економіки кредитними ресурсами, а без цього забезпечення сталого розвитку майже неможливе. Висока вартість кредитів стримує доступ суб’єктів економіки до кредитних ресурсів. І Урядом вже розробляється комплекс заходів з вирішення цієї проблеми.

Подолано спад у будівництві — у І півріччі обсяги виконаних будівельних робіт збільшилися на 14,5% (порівняно зі скороченням на 19,3% у січні–червні 2010 року).

Основними стимулюючими чинниками для нівелювання кризи у цій галузі стало суттєве зростання інвестиційної активності сектору державного управління на будівництві інфраструктурних об’єктів для проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 та започаткування Урядом програм будівництва житла, зокрема доступного.

У січні–червні 2011 р. збільшили обсяги будівництва підприємства 20-ти регіонів країни, серед них найбільше Волинської (на 78,5% ), Донецької (57,1% ) та Київської (53,8% ) областей. Зменшення обсягів будівництва спостерігалось у семи регіонах. Найнижчий рівень виконаних будівельних робіт показали Херсонська (мінус 22,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року), Хмельницька (мінус 16,4% ) та Закарпатська (мінус 16,3% ) області.

Обсяги робіт із будівництва доріг, аеродромів та облаштування поверхні спортивних споруд зросли у 2,1 раза у січні-червні 2011 року, а їх частка у загальній структурі виконаних будівельних робіт зросла до 11,3% проти 6,3% у січні–червні 2010 року. Обсяги робіт у зведенні мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену збільшилися у 2,2 раза, а їх частка у загальній структурі зросла до 3,9% проти 2,1% у січні–червні 2010 року.

Приріст обсягів виробництва сільськогосподарської продукції становив 3,2%, що перевищує середнє значення відповідного показника за останні десять років (3%).

Зростання обсягів виробництва та поступове розширення внутрішнього споживчого попиту сприяло розвитку сфери послуг, у першому півріччі ц. р. вантажооборот зріс на 10,4% , пасажирооборот — на 4,5% , обсяг роздрібного товарообороту — на 15,0%.

Активізація виробничої діяльності відобразилася на позитивній динаміці фінансових результатів, які у січні–травні становили 34,0 млрд гривень, що в 1,7 раза більше, ніж за січень — травень 2010 року.

У червні на споживчому ринку утримувалась започаткована у квітні тенденція уповільнення інфляційної динаміки. За підсумком першого півріччя індекс споживчих цін становить 105,9 відсотка, що знаходиться у прогнозованих межах.

Середньорічний індекс споживчих цін у І півріччі становив 109,2% проти 109,8% за січень–червень 2010 року, що свідчить про стабільний інфляційний фон в економіці.

Сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, високий рівень світових цін та зростання попиту на метали, хімічну продукцію та окремі види сільськогосподарської продукції забезпечили зростання обсягів експорту товарів та послуг.

 • Впровадження реформ, активізація економічних процесів, покращення фінансових результатів суб’єктів господарювання сприяли стабілізації національної фінансової системи.

Так, за січень–червень 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи державного бюджету зросли на 24,3% до 139,3 млрд гривень, до загального фонду державного бюджету — на 34,4% до 120,9 млрд гривень.

Порівняно з січнем–червнем минулого року надходження податків до державного бюджету зросли у 1,5 раза, зокрема від:

 • податку на додану вартість — на 27,9% (надійшло 59,5 млрд гривень);
 • податку на прибуток підприємств — на 50,4% (25,5 млрд гривень);
 • надходжень ввізного мита — на 32,6% (4,5 млрд гривень);
 • акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів — у 1,5 раза (3,1 млрд гривень). 
 • Високих показників накопичення бюджетних ресурсів досягнуто завдяки впровадженню реформаторських змін, у тому числі передбачених Податковим кодексом України. Реалізація податкової реформи забезпечила стимулювання виробництва та ділової активності.

Податковий кодекс України набрав чинності 1 січня 2011 року, завдяки чому:

 • По-перше, покращено та спрощено адміністрування податків і зборів.

Покращенню адміністрування ПДВ, зокрема, сприяло запровадження обов’язкового подання платниками податків електронних копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

Також запроваджено процедуру автоматичного відшкодування податку на додану вартість, що дало можливість здійснювати відшкодування сумлінним платникам швидко і без контакту з податковою службою.

Запроваджено автоматичне відшкодування ПДВ (у І півріччі 2011 року загалом з бюджету відшкодовано майже 21 млрд грн податку на додану вартість, у тому числі в автоматичному режимі — 4,5 млрд гривень).

Із прийняттям Податкового кодексу України для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, передбачено подання замість чотирьох декларацій лише однієї за підсумками року, чим значно зменшено кількість часу, який витрачають фізичні особи — підприємці на подання звітності.

 • По-друге, налагоджено фіскальну дисципліну.

Удосконалення Податковим кодексом України умов та порядку допуску посадових осіб органів ДПС до проведення перевірок, запровадження єдиного порядку щодо оформлення наказів та направлень на проведення документальних виїзних та фактичних перевірок, проведення профілактичної роботи з платниками податків під час проведення документальних перевірок та якості документування порушень сприяли покращенню результатів контрольно-перевірочної роботи. Завдяки цьому протягом січня-червня 2011 року викрито 2 855 злочинів у сфері оподаткування, з них 2 502 — тяжкі, 1 349 злочинів про ухилення від сплати податків, з них 1 293 — в особливо великих розмірах.

 • По-третє, удосконалено механізми щодо погашення податкового боргу.

Прийняття рішення щодо стягнення податкового боргу, у тому числі за рахунок майна боржника, перейшло у площину суду. При цьому виконання повноважень зі стягнення податкового боргу юридичних осіб є компетенцією податкових керуючих, а податкового боргу фізичних осіб — державних виконавців.

Одночасно Податковим кодексом України зменшено фінансову відповідальність платників податків за несвоєчасні розрахунки з бюджетом. Так, штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків зменшились з 50 до 20% , що не заганяє платника в боргову залежність. При цьому кредитоспроможним платникам надана можливість відстрочки та розстрочки не тільки податкових зобов’язань, а й податкового боргу, що є додатковим важелем для сумлінних платників податків.

Податковий борг за податковими зобов’язаннями до державного бюджету з початку року зменшено на 10,3%, або майже на 1,5 млрд гривень.

 • По-четверте, здійснено ряд заходів щодо прискорення митних процедур, досягнення належного рівня інформаційної взаємодії між органами влади та підприємствами, усунення корупційної складової під час митного оформлення товарів тощо.

З 5 квітня 2011 року Держмитслужбою проведено перший етап, а з 1 червня 2011 року розпочато другий етап пілотного проекту з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних декларацій.

Станом на 20 червня митними органами оформлено 378 електронних вантажних митних декларацій підприємств — учасників пілотного проекту.

Завдяки проведеній роботі час митного оформлення товарів в системі зменшився порівняно з жовтнем 2010 року: в режимі ІМ40 — більш ніж у 5 разів, а в режимі ЕК10 — у 2 рази.

 • По-п’яте, реалізовано організаційні заходи щодо запобігання заниженню митної вартості товарів, контролю за достовірністю декларування товарів, виявлення та припинення фактів переміщення товарів поза митним контролем.

Завдяки контролю за визначенням митної вартості товарів базу оподаткування у січні–червні 2011 року збільшено на 7,4 млрд гривень.

При цьому сума додаткових надходжень коштів до державного бюджету від коригування митної вартості становила 1,8 млрд гривень.

 • По-шосте, знижено податкове навантаження.

Скасовано 20 малоефективних податків і зборів (загальнодержавних — на 10 до 18, місцевих — на 10 до 5). З 1 квітня 2011 року знижено ставку податку на прибуток підприємств до 23% .

 • По-сьоме, введено пільги для окремих галузей економіки і сфер діяльності.

Для малого бізнесу на 5 років (до 2016 року) встановлено «податкові канікули» у вигляді нульової ставки податку на прибуток. Також їх запроваджено до 2016 року для новоутворених суб’єктів господарювання — юридичних осіб, а також підприємств з оборотом до 3 млн грн. та кількістю найманих осіб не більше 20 чоловік.

Звільнено протягом 10 років від оподаткування податком на прибуток підприємства легкої промисловості (крім тих, які виробляють продукцію на давальницькій сировині), суднобудівної та літакобудівної галузей, машинобудування для АПК, а також галузей готельного господарства, електроенергетики (від продажу електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел), запроваджено податкове та митне стимулювання під час здійснення енергозберігаючих заходів, виробництва та ввезення енергозберігаючих товарів, реалізації енергоефективних проектів.

Звільнено від сплати податку на додану вартість: сільгоспвиробників, операції з імпорту обладнання для космічної, літакобудівної, книговидавничої галузі, а також для виробництва альтернативних видів палива; товари, ввезені для потреб літакобудівної промисловості.

 • По-восьме, надано стимули для проведення модернізації виробництва.

Удосконалено порядок амортизації основних засобів і нематеріальних активів з метою стимулювання їх оновлення.

 • Перевиконання планових показників бюджетних надходжень протягом перших п’яти місяців поточного року дало змогу передбачити у змінах до Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік» збільшення річних планових показників за доходами на 17,7 млрд гривень, а за видатками — на 15,6 млрд гривень. При цьому граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшено на 3,5 млрд гривень.

Завдяки цьому збільшено соціальні видатки, що, зокрема, дасть змогу підвищити оплату праці бюджетникам у середньому на 12,6% .

Також передбачено збільшення видатків розвитку. Зокрема, додатково буде спрямовано 1,7 млрд гривень — на державні капітальні видатки; 1,5 млрд гривень — на підтримку вугле- і торфодобувних підприємств; 1,6 млрд гривень — на виконання м. Києвом функцій столиці в частині реформування житлово-комунального господарства; 1,6 млрд гривень — на розвиток регіонів.

 • Одним із основних показників стабільності державних фінансів є динаміка коштів на єдиному казначейському рахунку та валютні залишки коштів бюджетів усіх рівнів.

Протягом І півріччя 2011 року залишки на рахунках Державного казначейства мають сталу тенденцію до зростання. Так, залишки коштів зросли з 24,4 млрд гривень у січні до 34,9 млрд гривень у червні.

Такий запас міцності національної фінансової системи дає можливість забезпечити не лише ритмічне, безперебійне фінансування державних потреб, але й ефективно використовувати залишки ЄКР для покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України та місцевих бюджетів з метою своєчасного проведення соціальних та захищених видатків на регіональному рівні.

 • З метою зменшення боргової залежності держави Уряд забезпечив ефективне управління державним боргом.

З цією метою Урядом розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про державний борг та гарантований державою борг» (реєстр. № 8637 від 07.06.11).

Проводиться постійна робота у напрямі розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів та інформаційної відкритості і передбачуваності для інвесторів, дотримання графіка розміщення ОВДП.

 • Високі показники наповнення бюджету дозволяють Уряду спрямовувати кошти на пріоритетні цілі розвитку країни.

Основним пріоритетом для Уряду є підвищення якості життєзабезпечення громадян. Урядом забезпечено виконання бюджету щодо підвищення соціальних стандартів та належний соціальний захист громадян. Соціальні видатки за січень-червень 2011 року збільшились на 15,5%, або на 13,2 млрд гривень до 98,6 млрд гривень.

Завдяки зростанню власних надходжень Пенсійного фонду України в 2011 році, високим темпам економічного розвитку та збільшенню заробітної плати в економіці потреба в покритті дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету скорочується. У січні–червні 2011 року на ці цілі було перераховано 11,4 млрд гривень, що на 44,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Інший пріоритет бюджету — це розвиток економіки. Видатки державного бюджету на економічну діяльність у січні-травні поточного року зросли порівняно з відповідним періодом торік в 1,5 раза.

Уряд збільшив фінансування пріоритетних сфер розвитку економіки, зокрема проти січня-травня минулого року зросли загальні видатки державного бюджету на:

 • сільське господарство — на 25,1% (виділено 1731,0 млн гривень);
 • паливно-енергетичний комплекс (без урахування компенсації НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізацією) — на 67,3% (2,9 млрд гривень);
 • транспорт — на 31,6% (4810,7 млн гривень);
 • будівництво — у 1,5 раза (45,8 млн гривень);
 • охорону навколишнього середовища — на 32,3% (648,5 млн гривень) тощо.

Збільшено фінансування охорони здоров’я на 17,5% (виділено 2,5 млрд гривень) та освіту — на 2,3% (10,3 млрд гривень).

Із державного бюджету за I півріччя 2011 року перераховано 21,8 млрд гривень на дотації вирівнюванняфінансових можливостей регіонів, ще 1 млрд гривень отримали місцеві бюджети на соціально-економічний розвиток.

Загалом видатки державного бюджету за січень–червень 2011 року порівняно з відповідним періодом торік зросли на 6,3% до 148,3 млрд гривень.

 • Справа честі країни — гідно провести фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У зв’язку з тим, що основні роботи з підготовки до проведення фінальної частини Євро-2012 мають закінчитись у 2011 році, Уряд передбачив у державному бюджеті на 2011 рік значні кошти на виконання підготовчих робіт.

Якщо за 2010 рік видатки зведеного бюджету на виконання цієї програми становили 9,4 млрд грн., то за I півріччя поточного року вже виділено більше 8 млрд гривень.

Із загальної суми фінансування кошти спрямовано на стадіони, тренувальні бази та спортивні заклади — 2,1 млрд гривень, аеропорти — 3,6 млрд гривень, створення сучасної транспортної інфраструктури — 1,3 млрд гривень, об’єкти комунальної інфраструктури приймаючих міст — 0,2 млрд гривень.

Крім того, постановами Кабінету Міністрів затверджено:

порядок та умови надання у 2011 році державних гарантій за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (від 16.02.11 № 104);

порядок та умови надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для розв’я?зання завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

порядок використання запозичених у 2011 році коштів для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (від 20.04.11 № 424).

Постановою Кабінету Міністрів від 06.04.11 № 387 врегульовано питання зі здійснення у 2011 році запозичення для виконання зобов’язань у рамках завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідним урядовим документом затверджено також перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування.

З урахуванням виконаних робіт ступінь готовності основних об’єктів на 01.07.11 становив:

 • НСК «Олімпійський» — 87%;
 • стадіон у м. Львові — 65%;
 • аеропорт у м. Львові — реконструкція аеродрому — 43%, будівництво нового аеровокзалу — 56%, реконструкція зовнішніх інженерних мереж — до 15%;
 • аеропорт у м. Донецьку — будівництво аеровокзального комплексу — 60% , реконструкція аеродрому (злітно-посадкова смуга) — 1 етап 100% і 2 етап 65% , реконструкція та будівництво штучних аеродромних покриттів для облаштування місць стоянок повітряних суден (перонів) — до 25% , будівництво аеродромно-диспетчерської вежі — 80% .