Послуги стільникового зв’язку  не включаються до бази оподаткування ПДВ

Листом Державної податкової адміністрації України від 05.09.2011 р. №3838/7/15-3417 надано роз’яснення щодо включення до бази оподаткування податком на додану вартість сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку.

Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», який набрав чинності 06.08.2011 року, внесено зміни у пункт 188.1 статті 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Кодекс).

Так, абзац перший пункту 188.1 статті 188 Кодексу був доповнений словами «і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку».

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку).

Отже, починаючи з 06.08.2011 року збір на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку не включається до бази оподаткування податком на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене, лист ДПА України від 12.04.2011 р. №10374/7/16-1517, починаючи з 06.08.2011 р., не застосовується.

Зміни в законодавстві  по акцизному податку

Державна податкова адміністрація у м. Києві у зв’язку з набранням чинності Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі — Закон № 3609) повідомляє.

Приведено у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) поняття «векселедавець» шляхом викладення підпункт 14.1.22 п. 14.1. ст. 14 у новій редакції. До векселедавців тепер віднесено не тільки виробників нафтопродуктів, що отримують або ввозять на митну територію нафтопродукти для послідуючого їх використання в якості сировини для нафтохімічної промисловості, але й суб’єктів господарювання, які отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229, так як вказані виробники і так видавали податкові векселі відповідно до розділу VI. Акцизний податок цього Кодексу.

У відповідності до внесених у п. 212.3. ст. 212 ПКУ змін, підлягають реєстрації як платники акцизного податку — юридичні особи за своїм місцезнаходженням, а фізичні особи — підприємці за місцем проживання, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

Законом № 3609 внесено зміни до абзацу другого підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 ПКУ, відповідно до яких платник акцизного податку відображає у податковій звітності операції з вивезення (експорту) за наявності належно оформленої митної декларації не залежно, коли відбудеться фактичне вивезення (експортування) підакцизної продукції у цьому чи у майбутніх звітних періодах.

На підакцизні нафтопродукти встановлена практично єдина ставка акцизного податку. Так, на підакцизну продукцію за кодами УКТ ЗЕД 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 ставку підвищено з 17 і 28 євро за 1000 кг до 182 євро за 1000 кг. Підвищені ставки застосовуватимуться з 01.01.2012 року.

Окрім того, до 31.08.2011 року було продовжено дію норми щодо застосування зменшеної ставки акцизного податку (132 євро за 1000 кг) на нафтопродукти, з 31.08.2011 року на вказану продукцію діє ставка акцизного податку у розмірі 182 євро за 1000 кг. При цьому необхідно врахувати, що 31.07.2011 та з 01.08.2011 по 05.08.2011 діяли ставки акцизного податку у розмірі 182 євро за 1000 кг.

Розширено перелік продукції, яка відноситься до підакцизної, зокрема, позиція «скраплений газ» (пропан або суміш пропану з бутаном) розширена за рахунок товару за кодами УКТ ЗЕД 2711 14 00 00, 2711 19 00 00.

Відповідно до змін, внесених до пункту 226.8 статті 226 ПКУ, виробники та імпортери тютюнових виробів мають вести облік і звітувати про використання марок акцизного податку за видами марок у кількісному виразі.

Згідно Закону № 3609 статтю 229 ПКУ доповнено пунктами 229.4 та 229.5, якими врегульовано особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості.

Нафтопродукти за кодами УКТ ЗЕД 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00, тобто на які цим законом було підвищено ставки акцизного податку з 17 до 182 євро за 1000 кг можуть бути реалізованими (ввезеними) у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку за умови, що до їх отримання виробниками, якими вказані нафтопродукти використовуються в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримуються виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку. Податковий вексель буде погашатись шляхом документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Порядок видачі податкового векселя виробниками визначено у п.п. 229.4.2 — 229.4.12. п.229.4, а імпортерами у п.п. 229.5.2 — 229.5.15. п. 229.5. ст. 229 ПКУ.

При цьому необхідно звернути увагу, що правом отримувати або ввозити нафтопродукти за нульовою ставкою зможуть скористатись тільки підприємства, які будуть включені до відповідного переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, в межах встановлених квот.

Також законом передбачено відповідальність за порушення умов використання нафтопродуктів, отриманих (ввезених) на пільгових умовах, у вигляді застосування збільшеної у 1,5 раза ставки акцизного податку.

Вищезазначені норми вступають у силу з 01.01.2012 року.

Платникам податків  на замітку

Запити щодо роз’яснення порядку застосування норм Податкового кодексу України та інших законів з питань оподаткування не є запитами на отримання публічної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розглядаються органами ДПС в порядку та в строки, визначені ст. 52 Податкового кодексу України, тобто протягом 30 календарних днів.

Звертаємо вашу увагу на те, що публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

До уваги підприємств  житлово-комунального господарства!

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 р. № 3609-VI, змінено та доповнено порядок оподаткування податком на прибуток підприємств.

Зокрема, відповідно до п. 13 підрозділ 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.10 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) тимчасово до 1 січня 2014 року датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку, крім випадків, якщо таке надходження відбувається у рахунок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, надані до дати набрання чинності розділом III цього Кодексу.

При цьому підприємства житлово-комунального господарства у складі собівартості реалізації житлово-комунальних послуг визнають витрати на придбання товарів, робіт, послуг у сумі фактично сплачених за них коштів, крім випадків, якщо така сплата відбувається в рахунок погашення заборгованості за такі роботи, послуги, придбані до дати набрання чинності розділом III цього Кодексу.

Балансова вартість товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запасів), придбаних до дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, а сплачених після цієї дати, визнаються в складі витрат у сумі фактично сплачених за них коштів.

Цей пункт не поширюється на платників податку — ліцензіатів з постачання електричної та/або теплової енергії.

Розрахунок коригування податкової накладної

Відповідно до абз. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» від 29.12.2010 р. №1246 (далі — Порядок) подання податкової накладної та/або розрахунку коригування Державній податковій службі в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого Державною податковою службою.

Пунктом 2 Порядку визначено, що внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування, до Реєстру (далі — реєстрація) здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі Державній податковій службі з використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Згідно з п.3 Порядку визначено: якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації, до Реєстру в обов’язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку.

У разі коли продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що не підлягає реєстрації, у зв’язку з чим загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) досягає обсягу, визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, до Реєстру в обов’язковому порядку вносяться відомості, що містяться у такому розрахунку.

Розрахунок коригування податкової накладної, відомості якої не внесено до Реєстру, реєструється після реєстрації такої накладної незалежно від дати її складення.

Пунктом 11 Порядку визначено, що квитанція, що підтверджує факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, надсилається протягом операційного дня продавцеві.

Абзацом 4 п.201.10 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами і доповненнями) визначено, що датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Строк подання щорічної декларації збільшився на 20 днів 

Платникам земельного податку слід звернути увагу на нову редакцію пунктів 286.2, 286.3 ст. 286 Розділу XIII Податкового кодексу України.

Законом України від 7 липня 2011 року №3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» пункти 286.2, 286.3 викладено в новій редакції, відповідно до якої платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Отже, відтепер строк подання щорічної декларації збільшився на 20 днів. Тож у 2012 році останнім днем подання декларації із земельного податку, якщо її вирішено подавати раз на рік, буде не 31 січня 2012 р., а 20 лютого 2012 р.

Індексація державної стипендії  не оподатковується!

Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», з 06.08.2011 р. вніс зміни до розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України, зокрема до пп.165.1.26 п. 165.1. ст.165, згідно з яким сума індексації державної стипендії, якщо її сума сукупно із сумою стипендії не перевищуватиме 1320 грн у 2011 році, не оподатковується.

Матеріали підготовлено 
прес-центром ДПА у м. Києві