НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

02.08.2012                                                      Київ                                                           № 1007

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов НКРЕ

Відповідно до законів України "Про засади функціонування ринку природного газу","Про природні монополії" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 25.12.2008 № 1529 "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ такими, що втратили чинність" та від 30.12.2010 № 2003"Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств".

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу".

 

О. РОГОЗІН, в.о. голови Комісії