НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

від 13.09.2012                                                   м. Київ                                                               № 1183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012
за № 1583/21895

Про затвердження Змін до Тарифів  на електроенергію,

що відпускається населенню

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059  "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

           1. Затвердити Зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року № 497, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 598/20911, що додаються.

           2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

           3. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2012 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова  Комісії  С. Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює  державне регулювання у сфері енергетики

13 вересня 2012 року № 1183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 вересня 2012
за № 1583/21895

Зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню

       1.У стовпчику першому абзаців другого та третього підпункту 1.4.2 підпункту 1.4 пункту 1 цифри "1800" замінити цифрами "3600".

       2. У стовпчику першому абзаців другого та третього підпункту 1.5.2 підпункту 1.5 пункту 1 цифри "1800" замінити цифрами "3600".

       3. Абзаци перший та другий примітки після слів "багатоквартирних будинках" доповнити словами "та гуртожитках".

                   Начальник управління цінової

                                               політики в електроенергетиці         О. Осадча