4 квітня 2014 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки та за результатами розгляду:

зробила позитивний висновок стосовно наявності в період ІІІ кварт. 2011 р. — ІІІ кварт. 2012 р. факту демпінгового імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки;

установила, що протягом ІІІ кварт. 2011 р. — ІІІ кварт. 2012 р. відбулося погіршення соціально-економічних показників ТОВ «Карпатнафтохім», зокрема, зріс збиток від продажу на внутрішньому ринку; зменшились обсяги виробництва, використання виробничих потужностей, інвестиції, кількість працюючих та продуктивність праці, коефіцієнт ліквідності;

визначила, що на погіршення стану ТОВ «Карпатнафтохім» також впливали інші фактори, внаслідок одночасної дії яких заподіювалась істотна шкода національному товаровиробнику;

установила, що відсутні достатні докази наявності причинно-наслідкового зв’язку між демпінговими імпортом в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику.

Беручи до уваги вищезазначене та відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Комісія прийняла рішення № АД-308/2014/4421-06 (далі — Рішення), яким завершила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки, порушене згідно з рішенням Комісії від 10.09.2012 № АД-283/2012/4423-08, без застосування антидемпінгових заходів.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі