ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 1 липня 2014 року відповідно до вимог Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) звіт та висновки про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду матеріалів Міністерства Комісією було встановлено:

ТОВ "Уніплит", яке подало вимогу про проведення перегляду, є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону;

товар, що виробляється національним товаровиробником, є подібним до товару, стосовно якого застосовуються антидемпінгові заходи у розумінні пункту 26 статті 1 Закону;

протягом періоду розслідування перегляду (друге півріччя 2012 року – перше півріччя 2013 року) імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами. Розрахований рівень демпінгової маржі становив 15,05 %;

застосування антидемпінгових заходів позитивно вплинуло на фінансово-господарське становище національного товаровиробника та сприяло відновленню конкуренції на внутрішньому ринку України;

є достатньо доказів того, що становище експортерів або економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність поновлення демпінгового імпорту в таких обсягах і на таких умовах, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь.

У рамках проведення перегляду виробники чи експортери товару походженням з Республіки Білорусь не були зареєстровані заінтересованими сторонами та не надавали інформацію та докази щодо доцільності продовження дії антидемпінгових заходів. Резюме фактів і основні висновки Міністерства, зроблені за результатами перегляду, було надіслано заінтересованим сторонам, які підтверджували також економічні підстави необхідності продовження їх дії.

Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статей 18 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-314/2014/4421-06, згідно з яким вирішила:

1. Продовжити дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь, застосованих рішенням Комісії від12.07.2002 № АД-45/2002/52-61 та продовжених рішенням Комісії від 13.06.2008 № АД-179/2008/144-44 (із змінами) та від 02.07.2013 № АД-295/2013/4423-06.

2. Дію антидемпінгових заходів продовжити строком на п'ять років. Дія антидемпінгових заходів продовжується з моменту набрання чинності цим рішенням.

3. Дію антидемпінгових заходів продовжити щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів з додаванням або без додавання смол або інших органічних зв'язувальних речовин; густиною більш як 0,8 г/см3; без механічного оброблення або облицювання мокрого способу виробництва, тверді, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4411 92 10 00.

Зазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі