ПОВІДОМЛЕННЯ

 про зміну та продовження антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 1 липня 2014 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула звіт та висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) про результати проведення переглядів антидемпінгових заходів (проміжного та у зв’язку із закінченням строку їх застосування) щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду матеріалів Міністерства Комісією було встановлено:

ПАТ "Концерн "Стирол", ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", ПАТ "Рівнеазот" та ПАТ "Азот", які подали вимоги про проведення переглядів, є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону;

товар, що виробляється національним товаровиробником, є подібним до товару, стосовно якого застосовуються антидемпінгові заходи у розумінні пункту 26 статті 1 Закону;

протягом періоду розслідування переглядів (ІІ квартал 2012 року – І квартал 2013 року) імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами;

обставини, що стосуються демпінгу змінилися, зокрема рівень застосованих антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації не був достатнім для усунення демпінгу. Розрахований рівень демпінгової маржі протягом періоду розслідування переглядів становив: для експортера ВАТ "Дорогобуж" – 40,5 %, для ВАТ "МХК "ЄвроХім" – 82,2 %; для інших експортерів та загалом для Російської Федерації величина демпінгової маржі встановлена на рівні розрахунків для ВАТ "МХК "ЄвроХім". Демпінгова маржа визначалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, яка розраховувалася на основі обгрунтованих витрат виробництва в країні походження, збільшених на обгрунтовану суму торговельних, адміністративних та інших загальних витрат і обгрунтовану суму прибутку відповідно до статті 7 Закону;

рівень застосованих остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації не був достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику, внаслідок чого у період розслідування переглядів відбулося погіршення окремих економічних факторів та показників, що стосуються становища національного товаровиробника. Розрахований рівень антидемпінгового мита, достатній для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику, протягом періоду розслідування переглядів становив: для експортера ВАТ "Дорогобуж" – 20,51 %, для експортера ВАТ "МХК "ЄвроХім" (інших експортерів та загалом Російської Федерації) – 36,03 %. При цьому відповідно до статті 16 Закону розмір ставки антидемпінгового мита, який не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику;

є достатньо доказів того, що становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

національні інтереси вимагають зміни та продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

Резюме фактів та основні висновки Міністерства, зроблені за результатами проведення переглядів, надіслано всім заінтересованим сторонам переглядів, зокрема експортерам та виробникам товару з Російської Федерації.

У встановлені строки до Міністерства надійшли коментарі від ВАТ "Дорогобуж" та ВАТ "ОХК "Уралхім", Філіалу "Азот" ВАТ "ОХК "Уралхім" та ВАТ "Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату".

Відповідно до статті 6 Закону документи (коментарі), подані після закінчення встановлених строків, залишено без розгляду.

Коментарі ВАТ "Дорогобуж" не містять суттєвих фактів та доказів, що могли б вплинути на  висновки, за результатами проведення переглядів.

Надані ВАТ "ОХК "Уралхім", Філіалу "Азот" ВАТ "ОХК "Уралхім" та ВАТф"Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату" пропозиції про прийняття зобов’язань щодо припинення демпінгового імпорту не відповідають вимогам статті 15 Закону.

З огляду на викладене та керуючись положеннями статей 18 – 20 Закону Комісія прийняла рішення № АД-315/2014/4421-06, згідно з яким вирішила:

1. За результатами проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від 02.07.2013 № АД-296/2013/4423-06, антидемпінгові заходи, застосовані рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, змінити шляхом установлення розміру ставки антидемпінгового мита на рівні:

для експортера ВАТ "Дорогобуж" – 20,51 %;

для експортера ВАТ "МХК "ЄвроХім" – 36,03 %;

для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 36,03 %.

2. За результатами проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушеного рішенням Комісії від 24.05.2013 № АД-294/2013/4423-06, дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, продовжити строком на п'ять років.

3. Дію антидемпінгових заходів змінити та продовжити з моменту набрання чинності цим рішенням.

4. Дію антидемпінгових заходів змінити та продовжити щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

нітрат амонію (аміачна селітра) марки Б – NH4NO3, що виробляється відповідно до ГОСТ 2-85 (сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту в перерахунку на азот у сухій речовині становить не менше 34 відсотків) та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 3102 30 90 00.

Зазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі