ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2014 р.                              м. Київ                                                                        № 303

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2014 р. за № 532/25309

Про окремі питаннярефінансування банків

Відповідно до статей 99, 100 Конституції України, 7, 15, 42, 55 Закону України “Про Національний банк України” та 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835, зі змінами, такі зміни:

1) пункт 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:

“1.5. Розмір процентної ставки за стабілізаційним кредитом під час надання такого кредиту/зміни умов кредитного договору в частині продовження строку користування таким кредитом визначається в річних процентах на рівні півтори облікової ставки Національного банку та протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню”;

2) пункт 4.6 глави 4 виключити;

3) абзац перший підпункту 1.10 пункту 1 додатка 1 до Положення викласти в такій редакції:

“1.10. Нерухоме майно, крім об’єктів незавершеного будівництва, яке належить банку або власнику істотної участі в банку, або пов’язаній з власником істотної участі в банку особі та перебуває на території України”.

2. У пункті 5 Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 323/25100, зі змінами, слово “потрійної” замінити словом “подвійної”.

3. Установити розмір процентної ставки за користування кредитами для збереження ліквідності, що надані після 15 квітня 2014 року, на рівні подвійної облікової ставки Національного банку України. Змінена процентна ставка протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.    

4. Установити розмір процентної ставки за користування кредитами для підтримки ліквідності банків, що розробили програму фінансового оздоровлення, наданими після 01 березня 2014 року, на рівні півтори облікової ставки Національного банку України. Змінена процентна ставка протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.

5. Начальникам територіальних управлінь Національного банку України внести зміни до діючих кредитних договорів з банками у зв’язку зі зміною розмірів процентних ставок відповідно до пунктів 3 та 4 цієї постанови.

6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Кротюка В. Л.

Голова    С. І. Кубів