ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порушення перегляду антидемпінгових заходів
щодоімпортувУкраїнулампрозжарюванняелектричних
загального призначення походженням з Китайської
Народної Республіки у зв'язку  із закінченням
строку їх застосування

3 жовтня 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі Комісія) розглянула вимогу ПАТ "Іскра" "Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп електричних походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування" (далі -  Вимога) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -  Міністерство) про результати процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами такого розгляду Комісія встановила, що у Вимозі надано достатньо належним чином підтвердженої інформації та доказів того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі -  Закон), Комісія прийняла рішення про порушення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування (далі -  Перегляд) та продовжила дію остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 14 липня 2006 року № АД-137/2006/143-36, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами Перегляду.

Товар, що є об'єктом Перегляду, має такий опис:

Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В, що можуть класифікуватися, згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10.

Інформація щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД надається в порядку інформування.

Проведення Перегляду доручено Міністерству.

У разі коли Перегляд певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Міністерства інформацію, що може бути корисною для цілей проведення Перегляду. Така інформація враховується під час проведення Перегляду, якщо вона є обгрунтованою і може бути перевірена Міністерством, а також у разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією чи Міністерством.

Адреса Міністерства: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2. Контактні телефони: 521-13-93, 281-95-26; т/ф.: 226-31-81, e-maіl: a-dump@me.gov.ua,  suha№ov@me.gov.ua.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Міністерство здійснює реєстрацію заінтересованих сторін Перегляду, розглядає вимоги щодо проведення слухань та про надання запитальників сторонам, інтереси яких певним чином зачіпає порушення і проведення Перегляду.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Міністерство розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення Перегляду.

РішенняКомісіїнабираєчинностіздняопублікуванняцьогоповідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі