МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012                                                                 м. Київ                                                               № 703

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2012 р. За № 2047/22359
Керівник реєструючого органу ____________
                                                        (підпис)

Про Тарифну політику Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
на перевезення вантажів у міжнародному  сполученні на 2013 фрахтовий рік

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів", підпункту 4.1.22 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від  12травня 2011 року № 581, Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі - Тарифна Угода), з метою реалізації рішення XXІ Тарифної Конференції залізничних адміністрацій-учасниць Тарифної Угоди (30 жовтня - 2 листопада 2012 року, м. Баку)

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити, що з 00 годин 1 січня 2013 року при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2013 фрахтовий рік (далі - Тарифна політика),прийнята XXІ Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій-учасниць Тарифної Угоди.

2.  Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

своєчасне доведення цього наказу до відома підрозділів залізниць, причетних до проведення розрахунків за перевезення транзитних вантажів, та експедиторів;

розміщення Тарифної політики на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури та Укрзалізниці.

3. Державному підприємству "ІВА "Транспорт і зв'язок" опублікувати Тарифну політику в офіційному друкованому виданні Міністерства інфраструктури "Вісник Міністерства інфраструктури України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Демидовича Д. В.

В.о. Міністра К.О. Єфименко