НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

23.01.2014                                                        м.Київ                                                                                № 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
10 лютого 2014 р. за № 265/25042

Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять  на поточні рахунки із спеціальним режимом використання  гарантованих постачальників природного газу

Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247 «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 року за № 1445/21757, такі зміни:

доповнити пункт 2.7 розділу ІІ після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо гарантований постачальник є газорозподільним підприємством, то норматив перерахування коштів розраховується ним як сума нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника та нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за відповідними категоріями споживачів.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити пункт 2.30 розділу ІІ новим абзацом такого змісту:

"звернення гарантованого постачальника щодо зменшення його нормативу перерахування коштів на користь власника та/або газотранспортного та/або газорозподільного підприємства.".

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії   С. Тітенко

   

text-align:center;text-indent:35.4pt