КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р.
№ 1037
Київ

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних
робіт з пошуку і рятування

Відповіднодочастиндругої, третьоїстатті 113 тачастинидругоїстатті 114 ПовітряногокодексуУкраїни, УказуПрезидентаУкраїнивідвересня 1997 р. № 937 “ПрозаходищодовпровадженнявУкраїнієдиноїсистемипроведенняавіаційнихробітзпошукуірятуваннязметоюорганізаціїтазабезпеченняпроведенняавіаційногопошукуірятуваннятаавіаційнихробітзпошукуірятуванняКабінетМіністрівУкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, що додається.

2. Визначити суб’єктами єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі — авіаційна система) Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Державну авіаційну службу, Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті.

3. Міністерству надзвичайних ситуацій:

розробити та затвердити Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні та організовувати проведення авіаційного пошуку і рятування із залученням сил і засобів авіаційної системи, єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та Національної системи пошуку і рятування на морі відповідно до зазначених Правил;

організовувати проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування силами і засобами авіаційної системи;

здійснювати залучення авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів суб’єктів авіаційної системи, визначених пунктом 2 цієї постанови, до несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування на підставі укладених в установленому порядку договорів з авіаційними військовими частинами Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, авіаційними підрозділами сил цивільного захисту;

передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1643 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1554).

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Повний текст постанови з додатками читайте тут