МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

   06.11.2012                                                     м. Київ                                                                № 1146

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
4 грудня 2012 р.за № 2013/22325

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

     Зметоюзабезпечення  реалізації  вимог  Закону  України  від  24 травня  2012  року  № 4839-VI "ПровнесеннязміндодеякихзаконівУкраїнищодовзяття  на  облік  юридичних  осіб  тафізичних  осіб  - підприємців",  ЗаконуУкраїнивід 24 травня 2012 року№ 4834-VI "Про  внесення  змін  до  ПодатковогокодексуУкраїни   щодо   удосконалення  деяких  податкових  норм", підпункту 64 пункту 4 ПоложенняпроМіністерствофінансівУкраїни, затвердженогоУказом  Президента  України  від 08 квітня 2011 року№ 446 , а  також  підвищення  рівня  обслуговуванняплатників  податків  та  удосконаленняокремихнормпорядкуоблікуплатниківподатків  в   органах   державної   податкової   службиНАКАЗУЮ:

     Затвердити  Зміни  до  Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011   року      1588 ,  зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за №  1562/20300, що додаються.

     Департаментуподаткової,митноїполітикита методології бухгалтерського обліку     Міністерства  фінансів  України (Чмерук М.О.),  Департаменту  інформатизації  та  обліку платників податків Державної  податкової  служби  України  (Лаба   М.С.)  у встановленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу  в  установленому  порядку  на  державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

     оприлюднення цього наказу.

     Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення  змін  до  деяких  законів України  щодо взяття на облік юридичних  осіб та фізичних осіб - підприємців", але не раніше дня його офіційного опублікування.

     Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.  та  Голову Державної податкової служби України Клименка О.В.

 Міністр   Ю.КОЛОБОВ

Повний текст Наказу читайте тут