ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2012 р.                                             м. Київ                                                        № 475

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів  і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. 
за № 1921/22233 

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45 Закону України "Про Національний банк України", статей 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України та врівноваження платіжного балансу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.  Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2.  У другому реченні пункту 3.1 глави 3 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), слова "в повній сумі" виключити.

3.  Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

4.  Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі - вимога щодо обов'язкового продажу).

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, встановлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.

5.  Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та у російських рублях.

6.  Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 (далі - розподільчий рахунок).

7.  Суб'єкт міжбанківського валютного ринку України (суб'єкт ринку) зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цієї постанови та у встановленому Національним банком України розмірі:

без доручення клієнта;

не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

8.  На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить цій постанові.

9.  Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

10. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" протягом трьох днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України.

11.  Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.).

12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня після дня її офіційного опублікування. Пункти 3 - 8 цієї постанови діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією постановою.

 Голова   С. Г. АРБУЗОВ 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.11.2012  № 475

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р.  за № 1921/22233 

Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі ІІІ:

1.1. У пункті 7 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок," замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок".

1.2. В абзаці третьому пункту 8 слова "протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок)" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок".

1.3. В абзаці другому пункту 13 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок". 

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики
О. А. ЩЕРБАКОВА