Голова Харківської обласної ради,
президент Української асоціації
районних та обласних рад
Сергій ЧЕРНОВ

Президент України у своєму виступі на Міжнародних муніципальних слуханнях 1 листопада 2011 року оголосив про початок реформи місцевого самоврядування. Чому це питання сьогодні набуло першочергової ваги, кореспондент «Урядового кур’єра» з’ясовував у голови Харківської обласної ради, співголови Конгресу місцевого самоврядування України Сергія ЧЕРНОВА.

 Сергію Івановичу, українське суспільство давно очікує кардинальних змін у згаданій сфері й сподівається, що розпочате в центрі реформування зрештою зачепить всі без винятку території нашої держави.

— Щоб змінити ситуацію в країні, подолати наявні проблеми, треба надати новий поштовх розвитку економіки. Реалізувати це завдання під силу ефективній регіональній владі, органам місцевого самоврядування, які можуть і повинні розбудити енергію територіальних громад, надати їй прискорення. Окрім того, як зазначив Президент України, потрібні якісно нова філософія врядування і нове бачення шляхів розвитку кожної громади.

Вітчизняна реформа місцевого самоврядування нерозривно пов’язана з адміністративно-територіальною. Чинний адмінтерустрій, на жаль, істотно гальмує подальший поступ місцевої ініціативи. Невеликим громадам не під силу розв’язувати складні проблеми сьогодення. Тож маємо підготувати територіальну основу для  дієздатних, фінансово спроможних утворень, які сформують ефективне управління тою чи тою територією.

— Приклад окремих країн, які недавно розпрощалися із соціалістичним минулим і незалежно від кризових явищ  упевнено почуваються нині в Євросоюзі, свідчить, що побудова дієздатної демократичної держави, що спирається на міцне місцеве самоврядування,  не обов’язково має тривати століттями, як це було в старій Європі. Чи не так?

— Справді, ніхто в сучасному світі не може протистояти глобальним кризовим явищам, які рано чи пізно змусять нас консолідувати зусилля. У свою чергу, глобалізація впливає на всі рівні влади. І навпаки, децентралізація знижує ризики кризи і пом’якшує її наслідки.

Що таке ефективна місцева влада, тепер знають жителі села Леб'яже Зачепилівського району, де на колишніх руїнах недавно з'явився чудовий дошкільно-навчальний заклад на 50 дітей. Фото з сайту oblrada.kharkov.ua

Зробити ситуацію сталою і подолати невпевненість у майбутньому можна, збільшуючи стабільність доходів, удосконаливши механізм, за допомогою якого місцева влада ефективніше розпоряджатиметься доходами, розвиватиме партнерство. Така співпраця дасть змогу об’єднати зусилля, спільно використовуючи новітнє устаткування, персонал, управлінський менеджмент.

Прикордонне, транскордонне та міжрегіональне співробітництво, зміцнення горизонтальних зв’язків забезпечать надійний фундамент для ефективної міждержавної співпраці і розширять життєвий простір через кордони, накреслені на політичній карті.

Відкинемо геть ілюзії, що всі проблеми коли-небудь  зникнуть самі по собі.  Лише маючи сильну політичну і державницьку волю та нестримне бажання отримати передбачуваний результат, можна знайти інструмент, який протистоятиме негативним явищам, дасть змогу  ширше використовувати наявні можливості.

— Чого очікують від  реформування місцеві громади Харківщини?

— Реформа місцевого самоврядування значною мірою пов’язана зі зміною світогляду людей, прагненням до самовираження, ініціативою територіальних громад. Це  добре розуміє наш самоврядний актив.

Численні європейські проекти розвитку територіальних громад, які втілюються у всіх куточках країни, і в нашій області зокрема,  вимагають зацікавлення та всебічної участі не лише влади, а, передусім, жителів окремо взятого села, селища чи міста.

Тому мої земляки сподіваються, що законодавчі зміни не лише розширять повноваження місцевих рад, забезпечать фінансове підгрунтя  їх реалізації, а й дадуть громадам важелі впливу й контролю.

— Як же зробити місцеву владу ефективною ланкою управління? 

— Ефективна місцева влада  в змозі виконувати свої повноваження. А для цього вкрай потрібний кадровий, фінансовий, технологічний ресурс. Часто   наявні повноваження неможливо реалізувати через брак коштів, нестачу підготовлених спеціалістів. У іншому випадку є фахівці, проте  модель громади  на 95%  дотаційна, тож намарне говорити про її ефективність. 

Рудиментом минулого, на мою думку, є брак виконавчих органів  районних та обласних рад. Через це рівень усієї  системи органів виконавчої влади на регіональному рівні  залишається невисоким, провокує конфлікти, гальмує розвиток суспільних відносин.

Тож політична реформа має знайти своє логічне продовження у вдосконаленні владних відносин на рівні областей, районів, міст, селищ, сіл, адже саме на цих рівнях найвиразніше проявляється ефективність влади.

— Чи готова ваша обласна громада взяти участь в одному із запланованих проектів реформування місцевого самоврядування?

— Харківщина традиційно займає активну позицію в суспільному житті країни. Зокрема, в нинішньому році ми ініціювали  глибоке дослідження проблем територіальної організації влади, реформування місцевого самоврядування, децентралізації. Провели кілька «круглих столів», конференцій, семінарів, до яких залучили  вітчизняних та зарубіжних експертів, учених і практиків.

Разом з іншими регіонами країни, національними Асоціаціями районних та обласних рад, міст, сіл та селищ в рамках Конгресу місцевого самоврядування України  провели широке обговорення цих питань, сформували спільне бачення подальших змін і передали наші спільні пропозиції центральним органам влади.    

— Що, на вашу думку, обов’язково слід врахувати в майбутній Концепції реформи місцевого самоврядування?

— Передусім треба практично забезпечити реалізацію невід’ємного права членів територіальних громад, територіальних спільнот на участь у справах місцевого та регіонального самоврядування. Затим передбачити, яким чином зробити територіальний розвиток динамічним і збалансованим.

Маємо також врахувати, що системні перетворення на рівні регіонів повинні бути передбачуваними і керованими. Попередній вітчизняний досвід зумовлює необхідність вдосконалити механізми відповідальності  органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування перед громадою і державою.

Насамкінець зазначу, що попереду нас чекає складна і відповідальна робота. Та відкладати її, як це часто робилося раніше з огляду на масштабні перетворення, вже неможливо. Змінимо себе — якісно зміниться Україна.

Ірина НАГРЕБЕЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

ДОВІДКА «УК»

Сергій ЧЕРНОВ. 50 років. Народився на Харківщині. Має дві вищі освіти, кандидат наук з державного управління. З 2008 року  очолює Харківську обласну раду. Президент Української асоціації районних та обласних рад.