Щодо надання довідок про наявність/відсутність нерухомого майна, належного на праві власності особі, при взятті її на квартирний облік

Державна реєстраційна служба у зв’язку з численними зверненнями стосовно надання довідок про наявність/відсутність нерухомого майна, належного на праві власності особі, при взятті її на квартирний облік, просить довести до відома органів державної реєстрації прав та органів, що ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, наступну інформацію.

Відповідно до статті 34 Житлового кодексу Української РСР (далі – Кодекс) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, беруться на облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України.

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів (стаття 96), не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов протягом п’яти років з моменту погіршення житлових умов (стаття 35 Кодексу).

Порядок проведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм у безстрокове користування жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, призначених для постійного проживання, визначений у Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (далі – Правила).

Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - також і в виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.

Нормами пункту 18 Правил визначений перелік документів, які подаються до органів місцевого самоврядування за місцем проживання громадян та адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації за місцем їх роботи.

При цьому можуть мати місце випадки, коли органи, що ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в переліку документів, необхідних для взяття на квартирний облік, зазначають додатково довідку, яка підтверджує наявність/відсутність об’єктів нерухомого майна, належних на праві власності заявникові.

Слід зазначити, що відповідно до статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) містить відомості про зареєстровані права і обтяження, суб’єктів прав, об’єкти нерухомого майна, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав. Невід’ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв і запитів та реєстраційні справи.

Відповідно до статті 28 Закону інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Тобто перелік форм надання інформації з Державного реєстру прав є вичерпним та відповідно відсутня можливість надання будь-яких інших документів з вказаного реєстру.

Крім цього законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено використання державним реєстратором прав на нерухоме майно відомостей, що містяться у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі – Реєстри), у тому числі у разі надходження запитів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тобто з 01 січня 2013 року відомості про права на нерухоме майно та їх обтяження надаються державним реєстратором з Державного реєстру прав. У разі відсутності у ньому запитуваної інформації, відповідні відомості будуть надані з Реєстрів, за наявності у них запитуваної інформації.

Також зазначаємо, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління (частина восьма статті 9 вищевказаного Закону).

Отже, у випадку необхідності одержання інформації щодо наявності/відсутності об’єктів нерухомого майна, що належать на праві власності особі, яка подала заяву про взяття на квартирний облік, органам, уповноваженим на взяття до такого обліку, слід звертатися до органів державної реєстрації прав за отриманням інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

Перший заступник голови Державної реєстраційної служби
І. Завальна