Шановна редакціє!

Нещодавно у ЗМІ прочитав новину від директора департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Миколи Шамбіра про те, що з початку 2014 року почнуть діяти нові порядок та умови нарахування пенсій державним службовцям. Та інформація була зовсім маленька, без пояснень та подробиць.

А отже, хотілося б на сторінках «Урядового кур’єра» прочитати докладніше роз’яснення з цього приводу. Наприклад, хочу зрозуміти, чи суттєво змінилася процедура обчислення пенсій держслужбовцям?

Заздалегідь вдячний.
В. ЗАХАРЧУК,
м. Київ

Директор департаменту
пенсійного забезпечення
Мінсоцполітики Микола ШAМБІР

І таких листів у пошті редакції за останній час чимало. За роз’ясненням «Урядовий кур’єр» звернувся до директора департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Миколи Шамбіра.

— Миколо Івановичу, ви повідомили, що з 1 січня 2014 року при призначенні пенсії посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання і вислуга років будуть враховуватися в розмірах, встановлених на день призначення пенсії за останньою займаною посадою. А як було раніше? Чи є тут якісь відмінності?

— Як і нині чинним Законом «Про державну службу», так і Законом «Про державну службу» від 17.11.2011 року № 4050 – VI визначено, що пенсія державного службовця призначається в розмірі 80% суми його заробітної плати, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії вже не працювали на посадах державних службовців, — у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі.

Тобто розмір пенсії державного службовця як за раніше чинним законодавством, так і за нормами, які встановлюються з 1 січня 2014 року, обчислюється з огляду на розмір заробітної плати, отримуваної перед виходом на пенсію.

— Також ви зауважили, що розмір інших виплат, які включаються в заробіток для призначення пенсії, залежно від дати звернення за пенсією, будуть визначатися за бажанням пенсіонера за останніх 24 або будь-які 60 календарних місяців роботи на посадах, які дають право на цей вид пенсії. Чи є тут відмінності із раніше чинним законодавством? Які саме виплати ще включаються в заробіток для призначення пенсії?

— Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80% заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби.

Відповідно до статті 46 Закону «Про державну службу» від 17.11.2011 року № 4050 – VI (далі — закон) заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим законом.

Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця затверджені постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2013 року № 426, яка набрала чинності з дня набрання чинності закону.

На сьогоднішній день заробітна плата для призначення пенсії відповідно до Закону «Про державну службу» визначається відповідно до Порядку обчислення заробітку для перерахунку пенсій державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 31 травня 2000 року № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії». Згідно із цим Порядком виплати, що включаються в заробіток для обчислення пенсії державного службовця (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), визначаються, за бажанням того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, що дає право на цей вид пенсії, або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи поспіль перед зверненням за пенсією.

Порядком та умовами визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2013 року № 426, також передбачено, що виплати (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), які включаються в заробітну плату для призначення пенсії, визначаються в залежності від дати звернення за пенсією за 24 або 60 повних календарних місяців роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії державного службовця. При цьому якщо людина хоче, сюди можуть бути враховані і неповні місяці.

— Чи суттєво змінилася процедура обчислення пенсій держслужбовцям?

— Постанова Кабінету Міністрів від 19.06.2013 року № 426 прийнята для забезпечення реалізації статті 49 закону. Суттєвих змін в процедурі призначення пенсій державним службовцям не відбулося.

— А що буде з пенсіями держслужбовців, які були призначені раніше? Чи будуть їх перераховувати і в яких випадках?

— Законодавством збережені норми щодо умов проведення перерахунку пенсій державним службовцям.

Відповідно до частини 11 статті 49 закону перерахунок раніше призначених пенсій проводитиметься, якщо підвищиться розмір заробітної плати працюючим державним службовцям за рішенням Кабінету Міністрів або у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати — з огляду на суму заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування державного службовця, який працює на посаді державної служби відповідної підгрупи на момент виникнення права на перерахунок пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»