Президент Університету
сучасних знань
Василь КУШЕРЕЦЬ

Понад 10 років тому до багатьох українських вишів приєднався новий навчальний заклад — Університет сучасних знань. У різних куточках України та за її межами вже працюють майже 8 тисяч його випускників, які стали бакалаврами, спеціалістами, магістрами, — юристів, економістів, фінансистів, психологів, екологів, перекладачів, філологів та фахівців інших галузей. Про те, як розвивається навчальний заклад, як він тримає марку найсучаснішого навчального закладу — розмова з президентом Університету сучасних знань, головою правління Товариства «Знання» Василем Кушерцем.

— Василю Івановичу, як і на якій базі створювався Університет сучасних знань?

— Новий навчальний заклад сформувався в умовах незалежної України на  матеріально-технічній базі Товариства «Знання», яке є єдиним його засновником. Відомо, що за радянських часів Товариство «Знання» було досить солідною організацією і виконувало низку освітницьких функцій: підвищення кваліфікації фахівців із різних галузей знань, освоєння багатьох нових професій, видання популярної літератури з найрізноманітнішої тематики. Тут були й нині є кадри для забезпечення цілісних і сучасних знань, які потрібні молодим людям і суспільству. Окрім кадрів, товариство мало й те, що потрібно було для організації навчання, матеріально-технічну базу, яку, звичайно, довелося капітально оновлювати. Але нам вдалося це зробити.

На VI з'їзді товариства підбито підсумки його 65-річної діяльності й зазначено, що ця громадська організація відіграла, відіграє і продовжуватиме відігравати важливу роль в інтелектуальному розвитку України. Товариство у своїй діяльності, через Університет сучасних знань у тому числі, продовжує кращі традиції просвітництва, які започаткували знані вчені — його керівники: академіки і члени-кореспонденти О.В. Палладін, В.П. Комісаренко, Л. І. Кухаренко, Ф.Д. Овчаренко, М. Є. Сиваченко, І. І. Конділенко, І. І .Ляшко, В. І. Шинкарук. З 1999 року президентом Товариства «Знання» обраний академік Національної академії педагогічних наук, відомий вчений і громадський діяч України Василь Кремень.

Тісні зв'язки та співпраця з науково-дослідними закладами різних галузей, зокрема інститутами законодавства Верховної Ради України, академічними — економіки, права, мови та літератури й багатьох інших, участь представників товариства в роботі різних громадських рад, зокрема в Гуманітарній раді при Президентові України, членом якої є Василь Кремень, у Всеукраїнській координаційній міжвідомчій раді з правової освіти населення, у складі якої є голова правління, а членом Комісії з питань моралі є вчений секретар Василь Василашко, надають студентам можливість знайомитися з найновішими знаннями, досягненнями науки, спілкуватися і слухати лекції найвідоміших учених України. Ми переконані в тому, що сучасний студент — це володар найактуальніших знань, який уміє організувати своє життя, створити атмосферу успішності навколо себе. Саме такими є наші вихованці.

— Фахівців яких профілів готує виш?

— Університет сучасних знань — це багатопрофільний навчальний заклад, у якому забезпечується якісна освіта за спеціальностями «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Філологія», «Психологія», «Мова і література» (англійська, німецька), «Видавнича справа і редагування». Університет має відокремлені структурні підрозділи, філії й центри в одинадцяти містах України (Біла Церква, Вінниця, Донецьк, Житомир, Жмеринка, Запоріжжя, Красноармійськ, Ковель, Луганськ, Луцьк, Первомайськ). При виші відкрито два коледжі, які готують молодших спеціалістів за спеціальностями «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Видавнича справа і редагування».

Систематично проходять конференції, в тому числі й міжнародні, «круглі столи», відкриті лекції, функціонують наукові школи різних профілів. Нині ми можемо говорити про те, що університет став школою підготовки майбутніх лекторів. Навчальний заклад підтримує тісні зв'язки, здійснює взаємообмін студентами із зарубіжними вишами, зокрема Швеції, Польщі, Росії, Данії, Німеччини.

Юність — найкраща пора життя. Університет нас зібрав, поєднав і подружив. Фото з сайту umk.edu.ua

— Що можна сказати про умови навчання в університеті й коледжах?

— Про університет кажуть самі студенти: «Предмети подобаються, обстановка нормальна, є всі умови для повноцінного навчання. Мріємо стати хорошими працівниками. Вдячні Товариству «Знання», під крилом якого створено Університет сучасних знань і коледж». «Задоволена тим, що вступила саме в Університет сучасних знань. Атмосфера закладу повністю відповідає своїй назві, бо тут з перших вуст дізнаєшся про все, що з'являється в будь-якій науковій сфері». Це висловлювання студентів із газет.

Університет межує з Київським планетарієм, що біля станції метро «Олімпійська», має гуртожитки для іногородніх, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, бібліотеку, лекційні зали. Непогані умови для навчання мають і регіональні філії та центри університету в інших містах України.

ДОСЬЄ «УК»

Василь КУШЕРЕЦЬ. Народився 1948 року. Закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, там само — аспірантуру, працював доцентом, професором, керівником Центру з вивчення громадської думки університету. Доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки.

Петро ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур'єра»