ПЕРСПЕКТИВА

Уряд готує Державну програму активізації розвитку економіки

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив у першій декаді лютого подати на розгляд Кабінету Міністрів доопрацьований проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки. Відповідне доручення керівникам міністерств і відомств глава уряду дав за результатами наради з питань доопрацювання зазначеного документа.

Він зауважив, що проект Держпрограми, який розробляла робоча група на чолі з першим віце-прем’єр-міністром Сергієм Арбузовим, вимагає доопрацювання. «Держпрограма пройшла розгляд у всіх міністерствах і відомствах. До неї багато зауважень, і по-іншому не може бути, тому що це перший за багато років такий масштабний документ», — заявив Микола Азаров. 

Він нагадав, що нещодавно відбулося засідання Комітету з економічних реформ, де Президент чітко поставив завдання: прискорення перетворень, розвиток економіки з метою реалізації соціальних ініціатив. «Усі знають ризики, пов’язані з розвитком світової та вітчизняної економіки. Тому наша державна програма повинна ці ризики враховувати», — наголосив Микола Азаров. Він додав, що програма активізації економіки покликана відновити позитивне значення економічного зростання, але це потрібно зробити лише на базі тієї економіки, яка в нас є.

«Ми можемо покладатися виключно на власні сили та ресурси. Ми повинні зараз дати ті стимули, завдяки яким вийдемо на прийнятні темпи економічного зростання — це головне наше завдання, — підкреслив глава уряду, зазначивши, що це дасть змогу вирішити цілу низку соціальних завдань. За його словами, особливе значення має розвиток тих галузей, які можуть забезпечити імпортозаміщення, зокрема розвиток енергетики.

Микола Азаров наголосив, що програма містить пріоритети, над реалізацією яких уряд має намір працювати: розвиток конкурентоздатності вітчизняної економіки, орієнтація на розвиток високотехнологічних галузей з високим ступенем доданої вартості. Він виділив основні інструменти для реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки: пряма бюджетна підтримка, податкові та митні стимули, державні гарантії на отримання подальших кредитів, механізм державного замовлення чи державно-приватного партнерства. 

Авіабудування має посісти важливе місце в структурі вітчизняного виробництва. Фото Укрiнформу

У цьому контексті Прем’єр-міністр доручив усім керівникам міністерств і відомств активізувати роботу із затвердження фінансових планів великих підприємств. Він дав керівникам міністерств і відомств максимум 10 днів на виконання поставленого завдання: «Щоб ви на початку лютого представили на засіданні уряду погоджені з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими зацікавленими міністерствами фінансові плани державних підприємств». Контроль за виконанням поставлених завдань Прем’єр поклав на Міністра Кабінету Міністрів Олену Лукаш.

Ще одним вкрай потрібним кроком для активізації економіки є створення державного банку розвитку. Як зазначив перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, його робота допоможе проведенню модернізації виробничих потужностей країни. «У рамках виконання програми ми визначили пріоритетні завдання державної економічної політики на найближчі роки. Це підвищення конкурентоспроможності економіки, поліпшення інвестиційного клімату, підтримка національного товаровиробника, розвиток високотехнологічних перспективних секторів — у першу чергу авіабудування, суднобудування, розвиток ракетно-космічної галузі та машинобудування. Важливе місце в активізації зростання економіки мають також посісти структурні реформи в стратегічних секторах — паливно-енергетичному комплексі, сфері ЖКГ, транспортній інфраструктурі», — підкреслив він.

Разом з тим урядовець додав, що головним завданням створення розвиненої державної системи підтримки експорту має стати потужне міжнародне співробітництво та розвиток експортного потенціалу. Він включає в себе фінансову підтримку експортерів, допомогу у просуванні вітчизняних товарів, захист вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції. 

Відділ новин
«Урядовий кур’єр»