Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

Верховна Рада може ухвалити законопроект, що підпорядковує кооперативну ідею інтересам великого бізнесу. Так вважає директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко. Йдеться про внесений до Верховної Ради України групою народних депутатів проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (реєстр. №6527-д від 25.06.2018). Він, за словами академіка, містить положення, які суперечать ключовим принципам Міжнародного Кооперативного Альянсу.

Зокрема, пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» та внести зміни до Цивільного і Господарського кодексів України, законів України «Про кооперацію», «Про особисте селянське господарство», «Про фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України». Це, на думку вченого, значно ускладнить процес розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні.

Перш за все, йдеться про виключення з чинного законодавства понять «пай» та «пайовий фонд» для кооперативів, що не мають на меті одержання прибутку. Нині в Україні більшість існуючих кооперативів є обслуговуючими, які функціонують саме на неприбутковій основі, розподіляючи доходи між своїми членами відповідно до їхніх паїв. Тим самим члени таких кооперативів позбавляються можливості одержувати виплати на паї, пояснив науковець.

Водночас законопроектом пропонується збільшити частки прибутку кооперативу, що розподіляється на паї, до 80%. Між тим, всесвітньо визнані фундаментальні принципи сільськогосподарської кооперації мають за пріоритет розподіл між членами кооперативу перш за все пропорційно до обсягу роботи, виконаної через кооператив, натомість виплати на капітал намагаються зменшувати, якщо вони взагалі сплачуються. Розподіл прибутку відповідно до розміру паїв характерний для господарських товариств і незрозуміло, чому його потрібно привносити до кооперативів, зазначає Юрій Лупенко.

Законопроектом також пропонується наділити окремих членів кооперативу додатковою кількістю голосів залежно від їх участі у діяльності. Фундаментальним же принципом кооперації, який вигідно відрізняє її від інших форм господарської діяльності, є голосування за принципом «один член – один голос», нагадав академік.
Проект закону містить чимало інших спірних та суперечливих норм, спільною рисою яких є або привнесення до кооперації норм, характерних для корпоративного законодавства, або вихолощення найдемократичніших кооперативних принципів, наприклад, щодо компетенції загальних зборів в частині кооперативних виплат.

Зважаючи на згадані суперечності законопроекту №6527-д, його ухвалення ускладнить процес формування сільськогосподарських кооперативів в Україні в інтересах фермерів відповідно до загальновизнаних принципів, а також їх ідентифікацію зарубіжними партнерами – а це дуже важливо.

Багато які закордонні партнери воліють мати справу саме з кооперативами, а не індивідуальними виробниками, бо за кордоном кооператив – це надійно. Натомість, якщо іноземець не зможе розпізнати, чи це кооператив, чи якась інша незрозуміла форма господарювання, то не буде мати справу з такою структурою. Крім того, цілком вірогідним є сценарій використання кооперативної ідеї в інтересах великого аграрного бізнесу, підкреслив Юрій Лупенко.