ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ
ПОСТАНОВА

              19.03.2013                                                                                                                    № 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22.03.2013 року за № 474/23006 

Про внесення змін до
                       Порядку призначення, перерахування 
                
та
проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та з метою здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перерахування з 01 березня 2013 року щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27 квітня 2007 року№ 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982 (із змінами), такі зміни:

1.1.У пункті 1.3 глави 1 слова та цифри "Порядком встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.95 № 212, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.03.96 за №136/1161(із змінами)", замінити словами та цифрами                                "Порядком встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України                                           від 05 червня 2012 року № 420, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України   16 серпня 2012 року за № 1387/21699".

1.2. У пункті 1.18 глави 1 слово " індексацію" вилучити.

1.3 Абзац другий підпункту 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 і абзац третій підпункту 6.4.2 пункту 6.4 глави 6 доповнити словами і цифрами "у 2013 році – 1,149".

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

Голова правління                                                                                                                     Б.Райков