Пряма телефонна лінія КМУ

 • Серед пріоритетів уряду підтримка аграріїв

  Підприємництво є одним із важливих чинників соціально-економічного розвитку держави, її найбільш ефективним способом господарювання. Тому економічний розвиток агропромислового комплексу є ключовим питанням у проведенні ефективної аграрної політики, яка сприяє створенню сприятливих умов для виробництва. 

 • Насильство в сім’ї: міфи та реальність

  В Україні вже понад півроку чинний Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». У Міністерстві соціальної політики вважають, що з ухваленням документа в країні розпочато реформу системи протидії домашньому насильству. Згідно із законом, домашнє насильство — діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства. Документ сформовано з урахуванням європейських норм і стандартів, відповідно до яких діти — свідки насильства є дітьми — жертвами такого насильства

 • «Рятуємо серця України»: як отримати безкоштовну допомогу

  Поширеність серцево-судинних захворювань серед населення України за останні 25 років зросла втричі. Зокрема, від інфаркту помирають 14% пацієнтів і 21% – з тих, хто потребував невідкладного стентування.

  Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, які потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, — це ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені (набуті) вади серця. 

 • Архівні довідки, необхідні для забезпечення соціального захисту громадян, надаються безоплатно

  Нещодавно (9 червня), міжнародна архівна спільнота відзначала Міжнародний день архівів. Під час проведення XV Міжнародного конгресу архівів «Архіви. Пам’ять. Знання» (м. Відень, 2004 р.) було прийнято визначення архівів як Пам’ять націй і суспільств, що формує їхню ідентичність і є наріжним каменем інформаційного суспільства, фундаментом демократії, відповідальності і влади. 

 • «Безпечне довкілля – потреба кожного з нас»

  Проблема накопичення відходів виробництва і споживання є однією з провідних загроз екологічній безпеці нашої країни. Зростають обсяги їх утворення, у тому числі хімічно небезпечних, значно поширюються площі несанкціонованих звалищ. Крім того, тривають процеси забруднення річкової мережі відходами вуглевидобувної, хімічної та металургійної промисловості, об'єктів інфраструктури комунального і сільського господарства

 • Актуальні питання вибору сімейного лікаря

  Сучасне лікування багатьох хвороб є дуже дорогим, і для бюджету окремої сім’ї його вартість зазвичай є значним фінансовим шоком. Як зазначається в Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я,близько 3,8 відсотка домогосподарств в Україні (або 640 тис. родин) потерпають від катастрофічних витрат на медицину, 92 відсотки населення боїться потрапити у фінансову скруту у випадку хвороби. Основні проблеми у фінансуванні системи охорони здоров’я, які потребують розв’язання – це, по-перше, катастрофічна фінансова незахищеність пацієнтів, по-друге – низька якість та ефективність надання послуг. Третя проблема – неефективне витрачання бюджетних коштів. Неефективність витрачання коштів пов’язана передусім з їх витрачанням не за принципом «гроші ходять за пацієнтом», а за принципом «гроші ходять за інфраструктурою»

 • Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на травень — червень 2018 року

  25 травня Міністерство охорони здоров’я України

  29 травня Міністерство соціальної політики України

  1 червня Міністерство культури України

 • «Доступні ліки» стають все більш доступними

  Питання реформування медичної галузі невід’ємно пов’язані з урядовою програмою «Доступні ліки», яку було запроваджено Урядом у квітні 2017 року

 • Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на травень — червень 2018 року

  18 травня Міністерство оборони України

  22 травня Міністерство освіти і науки України

  25 травня Міністерство охорони здоров’я України

 • Представники бізнесу активно звертаються на «гарячу лінію» для підприємців 0-800-503-045

  Передумовою для досягнення Україною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Для досягнення цієї мети в Україні постійно проводиться робота з удосконалення регуляторного середовища (дерегуляція).Виходячи з того,що малі та середні підприємства створюють більше половини всього валового продукту країни, а також нові робочі місця, Урядом було розроблено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Стратегія містить низку напрямів створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП), розширення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризації підприємницької культури та розвитку підприємницьких навичок тощо